vrijdag 23 februari 2018

Rudy Kousbroek - Bevroren woorden

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
interview
hommage

Bevroren woorden

In de strenge winter van '96
Was het zo koud
Zelfs de woorden bevroren
Zodra zij werden uitgesproken.

Ze lagen bij handenvol op straat
Als gekleurde kralen,
Sommige rood, sommige goud,
De meeste grauw als zand.

En toen het begon te dooien
Was het een onvoorstelbaar kabaal,
Hulpgeroep, gelach, ruzies, gefluister.

Jouw naam zat er ook nog ergens tussen,
Tezamen met de woorden: ik hou van je!
Dat was in de strenge winter van '96.


Rudy Kousbroek (1929-2010)
uit: Dierentalen en andere gedichten (2003)

• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jacob Cats -- Geld is een wonder ding

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
KB
letterkundig museum

Geld is een wonder ding, daar op een ieder wacht,
Geld heeft aan menig man den adel toegebracht.
Geld maakt de kleine groot, geld geeft geduchte krachten,
Geld maakt de droeven blij, en doet de prinsen achten.
Geld oefent hoog gebied, waaruit dan adel wast,
Geld is aan alle kant een aangename gast.
Geld op een ander tijd doet torens, hoge wallen,
Ja steile rotsen zelfs in haasten nedervallen.
Geld weder, als het wilt, maakt rouwe kamers net,
En lege stallen vol, en schrale keukens vet.
Geld maakt van vierkant rond, geld kan paleizen bouwen,
Geld is in hogen prijs ook bij de schone vrouwen,
Geld schildert, geld blanket, geld maakt van lelijk schoon,
En waarom meer gezeid? Het geld dat spant de kroon.


Jacob Cats (1577-1660)
uit: Trouringh (1637)

• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 21 februari 2018

L.F. Rosen -- Onttakeling & Restanten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
poetry
wat gedichten
liverse
Onttakeling

Nergens slijt mijn vrouwelijk
spiegelbeeld sneller dan in pas-
kamers, dan op die in woede
geboende vloeren, struikelend
van kledingstuk naar kledingstuk.

Het hemelse hemd, het laatste
jasje, honen het verkreukelde,
het oud gevlekte. En het kind
dat mij in de kleren hijst was
nog nooit zo buitensporig jong.

Van paspop naar trekpop
dansend in een straal urinekleurig
licht, weet ik een alziend
sluipschuttersoog op mij gericht.


*


Restanten

Leg
de vinger op de ook nu nog besluiteloze lippen
en zie
de laatste magere woorden bruin en
korrelig worden op papier en in de ogen
van hen die nooit in de spiegel kijken.

Volg
alle bewegingen - hoe klein ook - met het oor
en hoor
de overblijfselen denken zoals je ouders
thuis eens dachten toen je diep in oktober
`s avonds nog buiten speelde en het eten
werd opgediend in de veronderstelling
dat je reikhalzend op de geur af zou komen.


L.F. Rosen (1953)
uit: Spiegelalbum (2017)

• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 20 februari 2018

Herman De Coninck -- de lenige liefde 9 & 16

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
website
leestafel
citaten


• foto: Jo Clauwaert

de lenige liefde (9)

je truitjes en je witte en rode
sjaals en je kousen en je slipjes
(met liefde gemaakt, zei de reclame)
en je brassières (er steekt poëzie in
die dingen, vooral als jij ze draagt) –
ze slingeren rond in dit gedicht
als op je kamer.

kom er maar in, lezer, maak het je
gemakkelijk, struikel niet over de
zinsbouw en over de uitgeschopte schoenen,
gaat u zitten

(intussen zoenen wij even in deze
zin tussen haakjes, zo ziet de lezer
ons niet) hoe vindt u het,
dit is een raam om naar de werkelijkheid
te kijken, alles wat u daar ziet
bestaat. is het niet helemaal
als in een gedicht?


*


de lenige liefde (16)

je ligt nog te bed onder mijn laatste zoen
uitgestrekt te wezen, en er komt geen einde
aan je lange langoureuze benen en je
houdt je voornamelijk bezig met ze
te hebben.

Maar ik ben al buiten en mijn adem
glijdt door mij als een autostrade,
ik ben vrij als een toren waarrond de
winden waaien waar ze willen.

zo dadelijk beslis ik wellicht
of ik ja dan nee van je zal houden.
en nu steek ik alleszins
een groene michel op.


Herman De Coninck (1944-1997)
uit: de lenige liefde (1969)

• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

André van der Veeke -- Buitenaardse scherven & Clan

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
zeeland geboekt
cubra
meander

Buitenaardse scherven

Hoog boven de huizengrens droomt
mijn dochter haar voorspellende dromen

Waar ik niet komen kan, waar mijn leven
ophoudt ga ik op zoek naar haar

Ze heeft een andere naam gekregen
in een kamer op een gesloten afdeling

Als ik haar oude naam noem reageert ze
met de zware brom van haar zwijgen

Mijn arm die haar droeg en dragen moet,
wordt die nooit eens moe, vraagt ze

Jonglerend met buitenaardse scherven


*


Clan

Namen hopeloos gefixeerd door jaartallen
Het hiernamaals blijkt een register op internet
Ik ben op zoek naar ondergewaardeerde zwoegers,
haastig gestorven landarbeiders, dienstmaagden
Rauw volk van mijn clan, intussen bevorderd
tot de eeuwige stofvelden
Jan Jansen van Veken
Geboren circa 1650 te Terheijden
(Je duikt als eerste op, Adam van Veken!)
gehuwd met Catlijn, dochter van
Robertus van Gilsen en Johanna Cornelissen
Robbreght van Veecken, geboren op 03-05-1685
(Wat at je graag Catlijn?)
Sebastianus van der Veecke geboren op 16-01-1711 te Made
(Was jij de eerste Veecke met een zwakke rug, Sebastianus?)
Ik wil het chronische stof van jullie namen blazen
Wat van mij is krijg ik dagelijks van jullie
In onze hartkamers groeten we elkaar,
roepen leuzen die er niet om liegen:
Leve ons eeuwige leven!
Weg met onze tijdelijke dood!


André van der Veeke (1940)
uit: Dwangarbeider van de poëzie (2017)• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 18 februari 2018

Heiman Dullaert -- drie grafdichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
kunstbus
wikipedia
wat gedichten

Op het graf van de nederigheid

Is 't wonder, dat dit graf noch marmeren pilaren,
noch jaspis, noch ivoor, noch konst, noch pronkbeeld heeft?
Hier rust de Nedrigheid, van wie elk durft verklaren,
dat zij nog in zijn hart en weidse zwieren leeft:
Maar denk eens of die deugd voor achtbaar is te roemen,
nu zelfs de Hovaardij zich nedrigheid laat noemen.


*


Op het graf van de trouw

Hier, Lezer, rust de Trouw, zo schoon en waard voor dezen,
dat elk noch zucht op zucht naar hare grafzerk zend:
En kent gij nu dees' deugd niet uit haar doode wezen,
't is omdat gij ze nooit in 't leven hebt gekend.


*


Op het graf van de voorspoed

Hier rot de Voorspoed, die zo vrolijk groeide en bloeide,
tot dat de grootse Praal hem, tot zijn nadeel, ving,
in gulden zalen sloot, met zijden strikken boeide,
aan gouden ketenen en paarlesnoeren hing,
en d’Overdaad die met de Praal tezamen spande,
in ’t slikken onverzaad, in 't zwelgen onvermoeid,
hem in de wijn verdronk, aan ’t braadspit hem verbrandde.
Dus is de Voorspoed, ach! ten grave voortgespoeid,
en hij, die anderen bevrijdde voor ellende,
raakte om zijn weldoen zelf ellendig aan zijn ende.


Heiman Dullaert (1636-1684)

• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 16 februari 2018

Heiman Dullaert -- Op gewiekte visschen in Amerika

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
kunstbus
wikipedia
wat gedichten


Op gewiekte visschen in Amerika

Men ziet, daar 't daglicht, hoog gerezen in zyn vlucht,
De kringen* brant en blaakt, neervallen uit de lucht
Oprechte* visschen, die, de gulzigheit ontvlogen
Van roofziek zeegedrogt, en, zwakjes van vermogen
Hun bloode wieken, als een toevlugt in den nood
Die hun aan 't leven dreigt, gebruikende, in den schoot
Van 't pynhout* vlug ter zeil van alle kanten regenen,
En met hun zilvren glans de zwarte dennen* zegenen.


Heiman Dullaert (1636-1684)

kringen - hemelruimte
oprechte - echte
't pijnhout - 't schip, uit dennenhout opgebouwd
dennen - 't bovendek, de luiken van 't schip• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster