woensdag 22 november 2017

Jan Glas -- Abstract I & De man die goede pakken droeg

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
website
youtube
npe
•• Net verschenen: Het waaide er, de nieuwe bundel van Jan Glas.Abstract I

Op een dag kun je niet meer kiezen hoe je wakker wordt,
ontwaak je diagonaal gestrekt in je eigen bed. De dromen
zijn van je afgegleden. Het dekbed houd je als een strapless
trouwjurk om je heen geklemd. Wat de een krijgt wordt de
ander afgenomen. Een hand in je kruis, meer is het niet.
Je stapt uit bed en loopt naar het toilet. Een klein en dapper
museum met indirect licht. Je gaat zitten en wacht op wat
er gaat gebeuren. Je scheurt het gedicht van gisteren van
de poëziekalender en leest dat het vandaag een feestdag is.


*


De man die goede pakken droeg

Ik deelde het bed met een man die goede
pakken droeg, schoenen om voor op de knieën
te gaan. Zijn oortjes had hij volgestopt met muziek.
In een voorjaar groeide een struikje verstandige
opmerkingen uit zijn mond. Het struikje
werd een boom en de man verdween in de grond.

Nu draag ik zijn pakken, ze zitten mij wat krap,
net zoals mijn tuintje onderhand te klein wordt
voor de boom. De realiteit aanvaard ik.
Er is maar weinig informatie nodig
om de wereld te begrijpen.


Jan Glas (1958)
uit: Het waaide er (2017)
• Het abstractste (not) stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Kees van Kooten -- Het gruwelijke

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
kb


•• In het pas verschenen Willem Elsschot Dichter staat uiteraard ook het overbekende ‘Het huwelijk’. Dit bittere, meedogenloze gedicht heeft veel dichters geïnspireerd tot een antwoord vanuit de optiek van de ‘bezongen’ vrouw. Zoals Kees van Kooten, hieronder (uit Karrevrachten pennevruchten). En ook Adriaan van Dis, Tom Lanoye, Koos Hagen en Erno Mijland.Het gruwelijke

Toen zij moest beleven hoe de gesel van de spijt
haar meedogenloos kastijdde en van pijn half deed verdoven,
haar gangen had bezwaard, haar vreugden had verstoven,
toen draaide zij zich om en riep haar kindertijd.

Zij zocht een invalshoek, bezeten maar bedaard,
en achtte het een ridderplicht haar moeder te boetseren
met vaste hand en koele blik en zonder te chargeren
en zo werd elk detail van huis en haard vermeldenswaard.

Wij erven veel verdriet. Een wond spookt jaren rond
of blijft een gruwelijk schrikbeeld dat maar niet wil vervagen
daar wij de ooit door ons verwonde niet meer kunnen vragen
wat hij of zij er toen en daar in feite zelf van vond.

Zij vroeg het aan de vulpen in haar oude rechterhand.
Families zijn een puzzel waarin kinderen willen passen
tot zij stukjes kunnen missen; zo worden zij volwassen.
Zij dacht: ik heb flagrant gefaald in dat gezinsverband.

Want al wat nimmer werd gedaan, onze gedroomde daad,
wordt groter en telt zwaarder met de jaren.
Er tolt een kolk van spijt die zich niet laat bedaren.
Zelfverwijt. De godvergeten vloek waar nooit een maat op staat.

Zo vloden jaren heen. Zelfs kinderen gingen dood.
Maar wisten dat de vrouw die zij hun moeder heetten,
geen ding uit heel hun leven ging vergeten
en alles zou vertellen aan het avondrood.


Kees van Kooten (1941)
• Het gruwelijkste (not) stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 20 november 2017

Jotie T'Hooft -- Nog een brief

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
leestafel
meander
tv-portret


• jotie t'hooft en ingrid weverbergh

•• In het pas verschenen Willem Elsschot Dichter wordt het gedicht van gister, ‘Aan Fine’ (gericht aan Elsschots vrouw) geplaatst naast ‘Nog een brief’ van Jotie T’Hooft, vlak voor zijn dood geschreven voor zijn vrouw Ingrid Weverbergh. De twee gedichten vertonen inderdaad in het oog springende overeenkomsten. Het hele artikel over ‘Nog een brief’ en ‘Aan Fine’ uit het bovengenoemde boek is ook online te lezen.Nog een brief

Lieve vrouw waar ik als meisje muziek op speelde
ik weet dat ik nooit iets echt met u deelde
dan het chagrijn dat toch van alle mensen is.
Ik sterf, dus het kan niet dat ik mij vergis

als ik u zeg dat gij mijn hart op aarde waart.
Ik heb, als zoveel anderen, niet het geringste begrepen
ik was geen prins maar een roofridder met een zwaard
al wist ik nog niet dat het voor u was geslepen.

Schone vrouw, ik heb mijn mond op de uwe gelegd
en, liefste, toch soms de waarheid gezegd
al is het onderscheid mij niet recht klaar.
Ik wil nog spreken, maar mijn hart wordt zwaar

van de kiem die in mij is klaargelegd:
de dood, hij spreekt straks wel recht.
Ik wil u geen vergeving vragen of begrip,
en dan, al lijk ik nu een lange lijn, in uw leven

word ik dra een kleine stip.

Hier moet ik afscheid nemen, ik ben moe.
Ik heb u geslagen - als een beul een dief met een roe
terwijl mij niets ontstolen was of leek.
Ik hou van u. Ik word net als mijn woorden: bleek.

Brussel 1977


Jotie T’Hooft (1956-1977)
• Het hooftste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Willem Elsschot -- Aan Fine

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
genootschap
wikipedia
kb
schrijversgewijs•• ‘Aan Fine’ staat in Willem Elsschot Dichter, een verzameling van al de gedichten van Willem Elsschot. Ieder gedicht wordt verhelderd met een toelichting, door Paul Claes, Wiel Kusters, Yves T’sjoen en 22 anderen.

Fine was Elsschots echtgenote. ‘Aan Fine’ schreef hij niet, zoals de argeloze lezer zou kunnen denken, aan het eind van hun huwelijk, maar zelfs nog ervóór. Fine Scheurwegen was huishoudster in Elsschots ouderlijk huis. Ze werd zwanger van hem, en beviel in 1901 van hun zoon Walter. Hun huwelijk vond pas plaats in 1908, het gedicht is van 1903.Aan Fine

Ik heb u altijd zoveel leed gedaan
Mijn mager lief en u toch zo doen lijden;
Ik heb u steeds de vrome vree doen mijden
Die gij kondt vinden op uw levensbaan.

En ‘k zie u bleek, met moede schreden gaan,
Kalm en beslist u klemmend aan mijn zijde,
Gelovend volgend waar ik u ook leide
En nooit herdenkend wat ik heb misdaan.

Gij zijt een beeld van ’t goede dezer wereld,
Het helder lichtend goddelijk ware
Dat niet kan tanen daar het eeuwig is.

En door uw tranen luisterlijk ompereld
Zie ik u schitterend door ’t leven varen,
In stille trots torsend uw droefenis.

(Antwerpen, 1903)

Willem Elsschot (1882-1960)
• Het fineste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 18 november 2017

H.W.J.M. Keuls -- Rondeel (Ik ben verwonderd ...)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
pc hooft-prijs
dbnl
interview

Rondeel

Ik ben verwonderd en alleen,
Van onverschillig licht omgeven,
Dat dier en engel heeft verdreven
En spat tegen mijn hart uiteen.

Wat ik in nachten nog beween,
Heeft in den morgen mij begeven;
Ik ben verwonderd en alleen,
Van onverschillig licht omgeven.

Vervoering en verdriet zijn heen,
In koude klaarheid opgeheven;
ik proef mijn eigen lege leven,
Wentel mijzelf gelijk een steen,
Ik ben verwonderd en alleen.


H.W.J.M. Keuls (1883-1986)
• Het rondeelste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 17 november 2017

H.W.J.M. Keuls -- Rondeel (De droom ...)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
pc hooft-prijs
dbnl
interview

Rondeel

De droom verliest zich in het lied,
Het lied zweeft in den nacht te sterven,
En wie zijn aardsche heil moet derven,
Gaat met het lied droomloos te niet.

De huizen bergen het verdriet,
Dat door den leegen dag moest zwerven,
De droom verliest zich in het lied,
Het lied zweeft in den nacht te sterven.

En om een glans die snel vervliet,
Om 't hart dat wil bezit verwerven,
Om bloed dat jaagt naar zijn verderven,
De nacht zingt ijler dan een riet:
De droom verliest zich in het lied.


H.W.J.M. Keuls (1883-1986)
• Het rondeelste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 16 november 2017

Ronelda S. Kamfer -- Entitlement & Erger dinge as alleen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

podium
wikipedia
youtube
vpro


Entitlement

al wat ik wou terughê
was die blou van die see
die groen van die winter
die geel van die son
die afstand van die maan
die water van die reën
die klank van die wind
my plek agter my ma se rug


Aanspraak

al wat ik terug wou hebben
was het blauw van de zee
het groen va de winter
het geel van de zon
de afstand van de maan
het water van de regen
de klank van de wind
mijn plekje achter moeders rug


*


Erger dinge as alleen

wanneer die vrugte ge-oes was
en die landery maer en skraal
wanneer die grond goed was
en die somerson brand jou
soet en taai
is daar altyd 'n boom wat
uit season uit groei

my oupa het gesê
ons noem hom jaloesie
want hy groei in die leegste tuin
hy dra die mooiste vrugte
en hy kry die meeste son


Ergere dingen dan alleen

wanneer de vruchten waren geoogst
en de landerijen dor en schraal
wanneer de grond goed was
en de zomerzon je
zoet en taai brandde
was er altijd een boom die
buiten het seizoen groeide

mijn opa zei
we noemen hem jaloezie
want hij groeit in de leegste tuin
hij draagt de mooiste vruchten
en hij krijgt de meeste zon


Ronelda S. Kamfer (1981)
uit: Mammie (2017)
• Het blou, blou, blou stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 15 november 2017

Dorien De Vylder -- Open grenzen & Fata morgana

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

vrijdag
voorproefje bundel
youtube
meander


Open grenzen

Drie verroeste buizen vormen een kader.
Als je er een bal in trapt, rolt hij door,
net zoals wanneer je hem ernaast trapt.

Dit lijkt een poort naar de vlakte
maar als er geen omheining staat
is een poort overbodig.

Tenzij je een spel speelt.


*


Fata morgana

In de verte meen je een houten trein
te onderscheiden. Kleine mensen ruziën over wie mag
besturen wat nooit in beweging komt.

Eén kind denkt er het zijne van, ziet een rood paard
op een veer, kruipt erop, het buigt heen
gaat niet vooruit, maar beweegt.

De kleine mensen stormen erop af, duwen het,
duwen het kind eraf. Een man zet het naast zich
op de bank. Fijne korrels glijden van hand tot hand.


Dorien De Vylder (1988)
uit: Vertraagd Stilleven (2017)


• Het korreligste, fijnkorreligste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Arie van den Berg -- Theotrauma

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
bio'tje
nrc-recensies
• Arie van den Berg ontving in 1970 de Reina Prinsen Geerligsprijs voor zijn dichtbundel Mijn broertje kende nog geen kroos. Zijn gedicht 'IJsvogel' stond op het laatste Nederlandse bankbiljet van tien gulden.Theotrauma

vannacht ontmoette ik, droomt Smit, de vis
die moeder aarde op zijn rug torst: watervlug
maar Keltisch zong-ie met een hels accent

ik ken die lokstem uit balladen van de meerman, sloot
mijn oorschelp en bedacht: was dit de prooi
van haringkoning, palingprins? in hoeveel moten?

niet veel zaaks zo'n wereld op je tong, of smaakt
zo m'n eigen geweten...? ik zwom, voorbij die vis
over de horizon, en zag de aars van Vuurland

aardedonker, verder durft geen mens, geen terug-
weg daar. Nog dreunt boven mijn hoofd die stem
: alweer een die het niet geloofde!


Arie van den Berg (1942)
uit: Mijn broertje kende nog geen kroos (1970)
• Arie van den Berg legt een balpen op de vloer. Daaroverheen, loodrecht, een sigaartje. Dan zegt hij:
De balpen is de spoorlijn Den Haag-Leiden, de sigaar is de autoweg Den Haag-Leiden. Die staan dus loodrecht op elkaar. Vanuit een helikopter zie je natuurlijk de bochten die verderop in de weg zitten, maar als je precies bij die overgang staat zie je die niet. Wat is nu een literaire daad? Dat is het isoleren van dat kruispunt, en het presenteren als een windroos met tweemaal zuid en tweemaal noord.
• Het wabbendste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 13 november 2017

Sasja Janssen -- Ballade van de eendagsvlieg

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
youtube
poetry• portret door lonneke stulen


Ballade van de eendagsvlieg

En daar, met het middagdenken de kamers uit
dat kiert tussen meisjes met Vikinghuid
de vlieg, ze zwemt de lucht vol stroop.
Kijk toch, die benen omhoog, handen in hun zij
ze ziet een page onder zich, maar vooral haar als kransen
zandvoeten en onderbroekjes bloot

best zacht, maar nee, haar bolle ogen weg
van dat gekooide gras, van bloemen die geen bloemen
ooit ajuin ooit prei, maar vandaag prinsessenbollen vol lila brein.
Wij verwelken niet, zoemen om meisjes die eeuwig
kirren, heimwee maken naar wat komen moet.
Ineens valt het stil, er loert iets, de uren sterven te

rap, het middagdenken uit de enige middag kwijt.
Ze zwetsen over mij, willen stout en razernij
niet ver van hier mijn mannetjes, kom kom hier
maar dan knappen ze mijn staartdraden, kiften wie
mijn vleugels in haar poesiealbum mag.
Ik heb mijn leven niet geraakt.


Sasja Janssen (1968)
uit: Happy (2017)

• happyste stripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 12 november 2017

A. Roland Holst -- De wind om het huis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
letterkundig museum
citaten


• portret door gisèle waterschoot van der gracht


De wind om het huis

Waar heeft rondom het huis de wind het over?
Achter geloken ogen gaat het huis teloor
en wandel ik weer langs een oever
van het verleden, en er is geruis
van water en van riet, vooral van water.
Een blij kind roept mijn naam - werd ik ooit oud?
Ver van de kudde staat een schaap te blaten
als vele jaren her, en ik werd oud.
De wind gaat liggen en de lucht betrekken:
sterven brengt ander weer, ik wist het wel.
Weldra kan ook geen blij kind mij meer wekken.
Dan gaat de dood sneeuwen, en het wordt stil.


A. Roland Holst (1888-1976)

• sneeuwskedoodskestripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

A. Roland Holst -- Drie dichters en drie vrouwen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
letterkundig museum
citaten


• portret door gisèle waterschoot van der gracht


Drie dichters en drie vrouwen (III)

Er poogde een ochtend aan te breken,
wild, met oud licht. Bij het gordijn
stond hij en hoorde haar moe smeken
uit bed, en zag de vlekken wijn
die hij 's nachts morste op zijn gedichten,
en suste haar verwarde aanklacht
met wat belofte en zelfbetichten;
ruimde zijn tafel op, en dacht:

Eén ding tenminste is niet onzeker:
zonder dat brandend ongeduld
van de lusten van bed en beker
zat ik hier, kaal en zonder schuld
en zonder onschuld, uitgemergeld
door woorden en hun dor krakeel,
vergeefs een laatste lied te tergen
uit een schorre keel.


A. Roland Holst (1888-1976)

• schorrekeelstripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 11 november 2017

A. Roland Holst -- De tussenkomst

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
letterkundig museum
citaten
nijhoff over 'de wilde kim'


• portret door gisèle waterschoot van der gracht


De tussenkomst

Bij mijn tafel, toen de kamer donker werd, kwamen
uit de voortijden twee gedaanten staan, en zij
wezen op een kristal, roepende mij bij namen
van wind en licht: de dood rees als een maan in mij.

Maar ruisend kwam een derde en wees mij de rand wolken,
die in het gouden westerraam lagen gedoofd:
ik zag, en weedom om de puinen van de volken
zonk in mijn hart toen hij zijn hand legde op mijn hoofd.


A. Roland Holst (1888-1976)
uit: De wilde kim (1925)

• wildekimste stripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 10 november 2017

J.K. Rensburg -- Verraad van fabrieksgeheim

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
schrijversinfo
joodse bibliotheek


Verraad van fabrieksgeheim

Ik waande eerst uit werken van poëten,
Dat je enkel werd door godd’lijk licht bestraald,
Voordat je iets schiep. Maar ik wil ’t eerlijk weten:
Je maakt het éérst af, wat het best betaalt.

En zo’n sonnet? Och, kalm met passen, meten
Schrijf je eerst de twee kwatrijnen. Dat bepaalt
Al, wat geklonke’ aan den terzinen-keten
Er verder aan het slot wordt bijgehaald.

‘k Verraad hier eigenlijk fabrieksgeheimen.
’t Is heus zo’n kunst niet, dat scanderen, rijmen.
Verliefd zijn óók niet. Nou, dat pen je neer
En mengt dat met je stemming door het weer.
En landschap-schild’ren leer je – een twee drie –
Geholpen door een boek van botanie.


J.K.Rensburg (1870-1943)
uit: Sonnetten van Piet Lut (1925)

• fabrieksgeheimste stripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 8 november 2017

Karim Schelkens -- Veerpont & Perspectief

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
vleugels
vrijdag


Veerpont

de horden staan er al
haveloze kijkcijfers

een nalatenschap
van wind

hier tussen de dijken
hier heerst het keren


*


Perspectief

ik brak je | overlangs
klapte je | dubbel
enkel tegen enkel

een soort origami
een vogel
een kikker
een lijn

na een etmaal stilte
bleek ook jij een god
vergeten blad

wijzer


Karim Schelkens (1977)
uit: Enkel tegen enkel (2017)

• vogel-kikker-lijnstripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 7 november 2017

Carmien Michels -- LXXVIII & Liefdessonnet XI

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
youtube
inkijkexemplaar


LXXVIII

Jij houdt het nu vast en ik het altijd. In de stad
kleeft de trots in onverwachte zachtheid op de stoep.
Ik ben een vrouw die haar medemensen voedt.
Je kent me niet. Je kent mijn lichaam. Ik vraag of steel geen woorden.

Achteraf zal iemand beweren dat ik slapende oren
heb verhandeld, dat ik ze in manden door de riolen voer
en als geschoten vogels rond mijn enkels droeg.
Ik heb de karavaan met leugens nooit ontmoet.

Ik draag het altijd omdat ik op klippen leef,
afstand neem, moet nemen. In mijn naam verschuilt
de liefde haar flarden die ik geruisloos stikte op je huid.

Vergeten is enkel honger naar zuiverheid.
Ik ken je niet, ik kus het moment uit je lippen.
Laten we strepen uit het heden breken,
elkaar zoekraken op een zebrapad.


*


Liefdessonnet XI

Ik wacht op de mist in je mond
blind en stom ril ik bij de eerste zon
de nacht valt, de dag wordt bedacht
in onzichtbare struiken danst je lach

Ik tast naar de doornen die je in me stak
naar de sporen van je huid die paarlemoeren blonk
naar je zouten geur van Japanse pruimen
ik wil niet huilen als een eenzaam bos

Ik wil ruiken en bergen je schemerblos
roosteren de vissen in je diepste dok
alsof het sneeuw is de schilfers van je wimpers ruimen

En vleugellam val ik als een koekoek uit een klok
hongerig naar jou, naar je uitgestorven stem in de bergen
naar de woorden die je velde, de kilte van Quitratúe*


Carmien Michels (1990)
uit: We komen van ver (2017)* Plaats in Chili. Zowel dit gedicht als het andere gedicht op de Coster-site zijn geïnspireerd op Honderd liefdessonnetten van de Chileen Pablo Neruda. Diens ‘Liefdessonnet XI’ staat hier.
• nerudada-stripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Marie Cremers -- Een tekening

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
oudheidkamer nunspeetEen tekening

Tevergeefs heb ik alles doorzocht
naar een teekening die mij zeer lief was:
waar kan in godsnaam zij zijn?
en waarom lijkt alles zoo schoon
wat verloren gegaan is voor immer?

't Was Harmpje uit Huizen, gedoken
in 't zwart van haar vlinderige rokken,
gezegen plat op den grond, als verslagen door een groot leed.
En ze steunde het hoofd met de vleug'lige muts,
waaruit strengen goud haar nederhingen,
op één hand. In de andere hield ze als in kramp
een zilveren lodderijndoosje.

O, ze leek wel een vreemde prinses,
die het leed wild en stom had geslagen.
Waar is ze gebleven? Nooit meer kan ik iemand haar toonen
de wondere, uitdagende Harmpje,
die schoon als een stormvogel was!


Marie Cremers (1874-1960)
uit: Weerlichten (1925)

• herfstigste stripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 5 november 2017

Albert Verwey -- Herfst-vlagen & Herfstavond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
bloemlezinkje
bwn

•• ‘Herfst-vlagen’ werd door Albert Verwey niet goed genoeg gevonden om in druk te verschijnen. Lees er hier meer over. 'Herfstavond' is wel goedgekeurd.Herfst-vlagen

In 't Oost de lucht blauw, uitgewassen,
Zwartnatte uit het west doen plassen
Sneeuwregen – ’t licht schijnt er vals door.
De wind met zijn vlagen, grijphanden,
Komt de bomen vermoorden, verschanden,
Holt gebukt onder de lucht door –
De bliksem, die blauwe rover
Klauwt neer – de donder rolt over –

(16 Oct 1890)


*


Herfstavond

Op 't donkre buiten
Boomkruinen ruisen:
Stormwolken drijven:
In 't lamplicht huis en
Voor donkre ruiten,
Zit 'n dromend beeld
Woorden te schrijven,
En 't kruinenruisen,
En 't wolkendrijven,
Staat, een geluid, in
Schrift gepenseeld.


Albert Verwey (1865-1937)

• herfstigste stripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Joannis Antonides van der Goes -- Op een uurwerk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
de ystroom

• Nieuw in de DBNL: Verzamelde gedichten van Joannis Antonides van der Goes (onder meer).Op een uurwerk

Dit uurwerk, dat balans hout van den tyt,
Die, eermen 't gist, gevoeleloos ontglyt,
Leert ons zoo wel hoe die staet uit te koopen,
Als hoe gezwint de dagen henelopen.


Anders

Bedenk vry, dat, terwijl gy op dit uurwerk ziet
Een oogenblik, u voort dien oogenblik ontvliet,
Dit bodemrat wort steets van 't snekrat omgedreven.
Zoo drait de vlugge tyt de zwakke spil van 't leven.


Anders

Wat hooptmen hier op schat en heerlykheit van staet,
Een schijngoet, dat ons schier eer dat het komt verlaet;
En blijft het, 't is om dat uw rust dan niet zou blyven,
Gelijk deze onrust al de raden om doet dryven.


Anders

Zoo snel dit uurwerk van Tracy rondom gedreven,
De tyt by stippen meet, zoo snel verloopt ons leven.
Maer schoon het vliet gelyk een schaduw, eermen 't weet,
't Ontglipte noit te ras wanneer men 't wel besteet.


Joannis Antonides van der Goes (1647-1684)

• Antonidesstripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 4 november 2017

Joannis Antonides van der Goes -- Aen Juffrouw Suzanna Bormans, Ziek zijnde

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
de ystroom

• Nieuw in de DBNL: Verzamelde gedichten van Joannis Antonides van der Goes (onder meer).Aen Juffrouw Suzanna Bormans, Ziek zijnde.

O Lenteroos, hoe zijn uw bladen
Dus slap, hoe hangt u 't hooft zoo neêr,
Dat korts, met zilvren dau beladen,
Kon strijken aller bloemen eer?
Waerom is schoonheit juist zoo teer?

Waer is dat blozend root geweken,
Dat aengename roozebloet,
't Geen eedle zielen kon ontsteken,
Om uwe waerde, in minnegloet,
Waer vliegt dat heen met zulk een spoet;

Maer 't geen zoo haestig wert benomen,
Of ik bedrieg my in mijn waen,
Kan ook zoo haestig wederkomen.
De zon, hoe snel in 't ondergaen,
Komt 's morgens sneller opgestaen.

Ik zie alreets u weder blozen,
'K zie al uw luister weergekeert,
Terwijl gy boven alle roozen,
Gelijk voorhene triomfeert,
Daer elk op nieuw uw schoonheit eert.


Joannis Antonides van der Goes (1647-1684)

• Antonidesstripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 3 november 2017

K. Schippers -- Eenvoudige studieboeken & Niet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
querido
radiointerview

• Uit Garderobe, kleine zaal, de nieuwe bundel van K. Schippers.


Eenvoudige studieboeken

Een schoolboek Nederlands kopen
en volgens die indeling
de autobiografie van de taal.

Eerste woorden, het bijwoord dat
in zichzelf gelooft, blozende komma,
een voegwoord springt weg, ontkent
alles, nergens heeft iets gestaan.
Boekenmarkt op middelbare scholen,
Edelman & Barendregt?

Vermomd in dialecten, streektalen,
om zelf onzichtbaar te zijn,
lege blz.

Stelling van Pythagoras,
durch, für, ohne, um,
dogmatische waarheden
als motto’s?

Zoek het tegendeel,
verzwaar een woord tot het zinkt,
verlicht het met pingpongballetjes.
Het lezen van een zin (blz),
projecteren van een zin (scherm),
van een woord (ogen bewegen minder).
Het projecteren van een letter
(ogen stil) laat al veel
verdwijnen.

Het gebruik van taal en interpunctie,
niet dienend en niet zomaar
(automatisme), regels omzeilen
in een geplande niet-functie,
als op een niet ingevuld formulier.

Onbesliste taal,
undecided.


*


Niet

De vaas of de doos in het middaglicht,
het ochtendlicht, het water in de kan
of tussen twee oevers, brandend hout,
papier vat vlam, overal vuur.

Licht, water, vuur, ze kunnen niet
worden gescheiden van de doos,
de kan, het papier, ze zijn voor elkaar
bestemd. Eeuwige tweelingen.

Hij probeerde het, lokte ze weg,
licht, water, vuur, om ze te kunnen
zien zonder bijkomstigheden.

Heel even maar, gaf hij alles terug
aan de doos, de kan en het papier. Hij
had iets gezien, wilde niets meer aanraken.


K. Schippers (1936)
uit: Garderobe, kleine zaal (2017)

• Allerschipperste stripblad: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 2 november 2017

Ton van 't Hof -- drie gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
website
writers unlimited

• Uit Dichters & andere dingen, de nieuwe bundel van Ton van 't Hof.


Ken uzelf

Als religie wetenschap moraal

op wankele voeten gaan

wendt de mens zijn wegen af
naar het immateriële abstracte ken

uzelf

zoals een vinger dat kan
als hij ijs betast
of een bepaalde saus omschrijft

als blauw

en kraplak donker een broze

sopraansax


*


Bericht aan een jonge dichter

Met alles wat me weerhoudt van het schrijven leef ik in
vijandschap.

Daarna met mijn moeder door de regen. Toen de regen nog regen
was en het voorjaarsgroen nog niet aan normvervaging
onderhevig.

Dit is een gedicht. Het heet Foot Loose & Fancy Free.

Het is niet geschikt voor een talentenjacht.

Het doorbreekt geen stilte.


*


Archieflichamen (W)

WATSON, uit Bombay hadden ingenomen, zich hier meester van
het gezag, waaraan men ook de vermindering van den
Hollandschen handel moet toeschrijven.
WAYEN, VAN DER, medegedeeld, kon men in Japan ten aanzien
des handels onderscheiden: de gouden Eeuw tot 1 671 , toen, in
weêrwil der verplaatsing van Firando naar Desima, de handel nog
geheel onbelemmerd plaats had, met zoo veel schepen als men
wilde.
WEGENER, om denzelven van de onderdrukking te bevrijden,
terwijl de Generaal-Majoor Nordmann als Opperbevelhebber, met
eene magt, die geheel onafhankelijk was van Comissarissen-
Generaal en de Hooge Regéring, het krijgswezen moest regelen,
hetwelk men beweerde dat zich in den jammerlijksten toestand
bevond.
WERMELSKIRCHEN, maakte daarmede een begin; een ander,
Silvius, nam aan, tot dat einde die taal te leeren.
WILLEM IV, de hoop geboren worden, dat de krachtdadige
tussenkomst van een geëerbiedigd Opperhoofd eindelijk eens aan
de misbruiken, die gedurende de tweede Stadhouderlooze
Regéring overal waren ingeslopen, een einde zou maken.
WILLEM V, als Opper-Gouverneur-Generaal was ingekomen.
WINTER, hernomen; doch de Staten, en zelfs de Engelschen,
beklaagden zich daarover te Brussel en te Weenen.
WOLTEMADE, een man uit den geringsten stand, die slechts de
toenmaals zeer gebrekkige opvoeding eener afgelegene
volkplanting had genoten!


Ton van ’t Hof (1959)
uit: Dichter & andere dingen (2017)


Motto bij ‘Archieflichamen’
'The further the facts, the more history petrifies into myth. Thus, as
we grow older as a race, we grow aware that history is written,
that it is a kind ofliterature without morality, that in its actuaries
the ego of the race is indissoluble and that everything depends on
whether we write this fiction through the memory of hero or of

victim. ' – DerekWalcott
• Woltemade ook: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 1 november 2017

Peter H. van Lieshout -- aanhoudende vorst & Trans

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
overledenaanhoudende vorst

Wintermiddernacht, O Heer,
En de grachten liggen dicht.
Bijna alle verlichting is nu uitgedoofd,
Nog een paar trams, en ik ga naar bed.
U laat mij geen andere keuze.
Ook de kou zult U wel verzonnen hebben.
Ik verdien niet beter.
Ik zal wel weer veranderen in een mier, O Heer,
Als U uw blikken op me richt.
Het is geen tijd voor mededogen.
Had U mij maar nooit uit Uwes duim gezogen.


*


Trans

kathedraal die 's winters als de avond valt
en duizenden kalkstenen krulletjes het firmament
doorpriemen soms licht geeft, honderd kleuren
glas-in-lood en zachte zware orgelklanken
de Hertog van Wurlitz in lijkkist genageld
jukebox in steigers, parade staat stil

maar nu de zon schijnt klim ik in de toren
oud hout en geur van poeierende staan
doordringend, dienstruimte, kerk in de kerk
zonder kaarsvet, wierook, krakende gewrichten

verder opwaarts, snel draaiende wenteltrap
wist alle gedachten andere dan die
van het opgaan weg, het mangat door,
de frisse lucht, het zicht

snippers papier laten zwemmen in de wind
en onder mij daar hurken op gespannen bogen
honderden middeleeuwse stenen voodoopoppen
favoriete figuren uit het Beste van Bosch,
een Reader's Digest van de Hel, potpourri
krankzinnigheid

ik leg me op m'n grond, de bovenste trans,
en zeil met kerk en al de hemel in,
lucht trilt, in een andere toren luiden klokken

een groepje vogels haalt me in
en vliegt even mee omhoog
het hart klopt hard, hier en daar
raakt kleding lijf en daar is het
waar je warmte voelt

koperen haan op torenspits
gevoed door groene kabel
die uit putten moer z'n bliksem jaagt

ik val aan het hoofd van mijn toren
halsoverkop naar de bodem
van de hemelkom.


Peter H. van Lieshout (1946-2017)• Altijd aanhoudend: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster