dinsdag 22 juni 2010

Albrecht Rodenbach -- Het liedeken van den roere

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
23 juni 1880 overleed Albrecht Rodenbach, toen 23.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Een roer is een geweer.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Het liedeken van den roere
Poolsch knapenlied

Heimelik roert het mijne ziele
als ik bij den braven boer,
aan een zwart berookte balke,
glimmen vinde een rostend roer.
Vreemdelik trilt mijn gansche wezen
wen met dreunend hoorngeschal
paart, bij feesteliken avond,
der geweren dof geknal.
Trarah, trarah ...
Pif paf! 't Rookt in de sperren,
doomende verten weêrzuchten 't geschot.
Pif paf! antwoordt het herte:
O romantisch knapengenot.

Vrolik zingt het in mijn ziele,
als wij, 't blank geweer gelaân,
vroege jagers, over de steppe
Door die zonnige koelte gaan.
't Juicht en bonst door gansch mijn wezen!
Rond ons diept het nevelig bosch,
hijgen jagers, seinen hoornen,
branden snelle roeren los.
Trarah, trarah ...
Pif paf! 't rookt in de sperren,
doomende verten weêrzuchten 't geschot.
Pif paf! tuimelboomt, hazen!
Leve het wilde jagersgenot !

Blijde scheute, jagerslusten,
gij ontsteekt mijn jong gedacht:
'k zie ons allen, poolsche jagers,
met ons roeren op de wacht.
Rond ons diepen heilige bosschen,
hoornen schallen, trommels slaan ...
Krielend naderen grijze scharen ...
"Schoudert het geweer. - Legt aan!"
Trarah, trarah ...
Pif paf! 't rookt in de sperren,
doomende verten weêrzuchten 't geschot.
Pif paf! tuimelboomt Russen!
Boze cos Polske! Polakkengenot!


Albrecht Rodenbach (1856-1880)Geen opmerkingen:

Een reactie posten