dinsdag 22 februari 2011

Hein Boeken -- Ge denkt ...

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* bloemlezinkje
* wikipedia
Ge denkt ...

Ge denkt: “Mijn vogel moet in ’t donker leven
Want anders zingt hij niet. Ik zal met zwart
Zijn kooi behangen, dat zijn licht-ziek hart
Door de eeuwige begeert’ naar liefde en leven

Tot zoet geklaag, tot zoet gespeel gedreven
Staêg zingend uit zijn teedre liefde-smart,
Al vogelen, zoo ziende als blinde, tart.
’t Zal zoet gejoel in dees contreien geven.”

O moei u niet. ’t Zal u zoo makklijk lukken.
Dees gansche wereld is me een donkre kooi,
Zoo niet uw liefheid mag mijn wereld smukken
Zoo niet uw blik mijn hemelen vermooi
Laat vrij mij vliegen over land en zee
Mijn donker neem ’k, waar gij niet meevliegt, mee.


Hein Boeken (1861-1933)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten