maandag 28 maart 2011

Braga -- Geluk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* Letterkundig woordenboek
* Braga 1843
* Braga 1844
Geluk

Onzinnig sterveling, die op het los geval
U blind en dwaas verlaat in uw vermeetle daden;
Die, als gij u met eer en schatten ziet beladen,
Op de ijdle gunst betrouwt als op een vasten wal:

Lust, Hoogmoed en Fortuin, zijn brozer dan kristal.
Uw honger kiest hen uit; ofschoon zij nooit verzaden.
Het Ware schittert niet: zij leeren ’t u versmaden,
Onwetend hoe lang u ’t Geluk nog dienen zal.

Al komt het als een duive u in den schoot gevlogen,
Denk dat het vleuglen houdt! – Alle aardsche gunst is logen.
Vrees, als het meest u vleit, de wissling van het Lot.

’t Zal hem, dien ’t naauw ten top der grootheid heeft verheven,
Ligt eer de zon nog daalt op 't onvoorzienst begeven.
’t Voert slaven op den throon, en vorsten op ’t schavot.


uit: Braga (1843)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten