woensdag 6 juli 2011

Nico van Suchtelen -- De merel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* spinoza
* dbnl
* wikipedia
* iisg


De merel

Hoe zag ’k in ’t zinkend avonduur
– Een zwarte stip in bleek azuur –
O merel menigmaal

U zitten op dien dooden tak,
Die boven ’t groen nog opwaarts stak
Zoo dun en dor en kaal

En trilde onder uw licht gewicht,
Terwijl ge, ’t kopje omhoog gericht,
Maar klaar en kwettrend floot.

Ik hoorde uw zangen peinzend aan
En heb toch heden eerst verstaan
Wat ik zoo vaak genoot?

Waarvan ge zingt en tiereliert,
Het Leven is ’t dat zegeviert
Over wat dort en sterft;

De Blijheid is ’t die sterk en trotsch
Verzelt de zuivre liefde Gods,
Die nooit het hart meer derft

Dat diep en droevig heeft gesmacht,
Dat weemoedskrank hem heeft gewacht
En riep van uur tot uur,

Totdat in een verstilde stond
Het eindelijk hem wedervond
In ieder creatuur.


Nico van Suchtelen (1878-1949)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten