dinsdag 5 juni 2012

Hieronymus van Alphen -- De vechtende jongens

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* kb
* dbnl
* Kleine gedichten voor kinderen
De vechtende jongens

Gijsje
Laat ons dezen twist beslechten,
Door eens moedig saam te vechten.

Klaasje
'k Wil niet: 'k heb geen lust in slaan
Maar laat ons naar vader gaan;
'k Wil u niet verongelijken;
Vader mag het vonnis strijken.

Gijsje
Laffe jongen, zonder moed!

Klaasje
O! bedenk eerst wat ge doet.

Gijsje
'k Vat u aanstonds bij de kleeren.

Klaasje
Wacht u, 'k zou mij dan verweren:
'k Ben zoo min bevreesd als gij.

Gijsje
Is dat waar, kom dan ter zij!

Klaasje
Neen: daar zal ik mij voor wachten;
Maar uw dreigen hier verachten.
Ha! geen dwaasheid is zoo groot,
Dan te vechten zonder nood.

Hier werden zij gestoord,
Papa-lief had het juist gehoord.
Hij, die een krijgsman was, en dikwijls in zijn leven,
Van zijn beleid en moed veel proeven had gegeven,
Zei: 't is de beste held: hij heeft den grootsten moed,
Die dapper vechten kan, maar 't nooit onnoodig doet.Hieronymus van Alphen (1746-1803)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten