vrijdag 30 augustus 2013

Roemer Visscher -- Eer sal een kat broen eyeren van hennen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* sinnepoppen
* Roemer Visscher-huis
Eer sal een Kat broen eyeren van Hennen,
Eer sal de waghen de Paerden mennen,
Eer sal het speck zijn vet verliesen,
Dan ick een ander Lief sal kiesen.

Eer sal de Son opgaen int Westen,
En Koeyen in boomen maken nesten,
En hout en steen sal hoesten en fniesen,
Dan ick een ander Lief sal kiesen.

Eer sal een Visschers Kater vergaen,
Van hongher sal sterven een Molenaers Haen,
En schapen draghen gulden vliesen,
Dan ick een ander Lief sal kiesen.

Als de Schepen zeylen teghen wint,
Als de Vader jongher is dan zijn kint,
En in Julio een voet dick sal vriesen,
Dan sal ick een ander Liefken kiesen.


Roemer Visscher (1547-1620)

De zwijgzaamheid van Gerrit Komrij
Eene onveranderlijke waarheid van Martinus Nieuwenhuijzen


(…) op grond van een vergelijking tusschen een gedicht van Roemer Visscher en een van den Franschen dichter Du Bellay (…) het niet onwaarschijnlijk geacht, dat Roemer Visscher in dit geval door den Franschen dichter is geïnspireerd geworden. M.i. zou, zelfs al ware de overeenkomst van het door beiden gebruikte motief nog sterker, Roemer Visschers afhankelijkheid in geen enkel opzicht zijn bewezen. Beide dichters immers passen een zelfden, overbekenden, τόπος der antieke poëzie toe, het motief der onmogelijkheid, het σχῆμα ἐϰ τοῦ ἀδυνάτου, waarbij de schrijver een of ander denkbeeld alleen dan - of zelfs dan niet - voor verwezenlijking vatbaar acht, wanneer ook algemeen als onbestaanbaar geldende dingen werkelijkheid zulllen zijn geworden.
- M. Boas


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten