dinsdag 13 mei 2014

Clara Feyoena van Raesvelt-van Sytzama -- Aan een wijsgeer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dodedichtersnetwerk
* wikipedia
* dodenakkers
* dbnl
Aan een wijsgeer

Ontvang wat u mijn pen uit dankbare vriendschap biedt;
Amyntas! en herdenk, als gij dees letters ziet,
Hoe dikwerf uw vernuft, gesterkt door Wolfs gedachten,
Door Leibnitz voorgelicht, mij deed naar Wijsheid trachten.
Ach! waarom heeft natuur geen Maagden toegestaan,
Op ’t mannelijke spoor in Pallas koor te gaan?
Of wou zij ’t schoon der leest alleen voor ons bijzondren,
En, wat den geest verfraait, in Mannen doen bewondren,
op dat de Waereld niets volmaakt beschouwen zou?
Is ’t zo, gelukkig Man? leid dan de zwakke Vrouw
Zorgvuldig, bij uw licht, op ’t spoor van kunde en reeden.
Uw deugd zij onze baak: bekoor ons door uw zeeden;
Verwijfdheid toone zich in houding noch gelaat!
Onteer nooit uwe tong door laffe beuzelpraat;
Laat ons ‘t gezond vernuft in manlijke oogen leezen,
Dan zal het deugdzaam hart uw prijs, ons offer, weezen.


Clara Feyoena van Raesvelt-van Sytzama (1729-1807)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

1 opmerking: