zondag 24 augustus 2014

Drs. P -- Engels & Taal is een raderwerk

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* fansite
* interview
Engels

Er werd door 't eilandvolk een taal bedacht
(Op 't oog coulant: haast geen grammatica)
Waarin de vreemdeling zich zou verslikken

'Advisable maar admirable!' 'Ja!'
'Recite maar recipe!' 'Ze zullen schrikken!
Wat dacht je van trough, plough, through, rough en though?

En om het nog een beetje aan te dikken:
Sieve mag niet rijmen op believe? 'Just so!'
Dat hebben wij er prima afgebracht -

De spelling gek, de uitspraak abnormaal
En wacht maar af: dit wordt een wereldtaal!

uit: Drs. P révisé (2005)


Taal is een raderwerk

Taal is een raderwerk
(slecht onderhouden hier)-
Uiterst vernuftig
En steeds in bedrijf

Sommige wielen zijn
Weinigbetekenend
Maar wel onmisbaar
Dat staat buiten kijf

uit: Zeslettergrepigheid (2009)


Drs. P (1919)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten