zondag 3 juli 2016

Cornelis de Bie -- Hekel-dicht op de Kinderen die hunnen Vader moeten onderhouden

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia

Hekel-dicht
Op de Kinderen die hunnen Vader moeten onderhouden

ONnutte wisselingh, eylaes het comt soo spade
Het goedt te mangelen op sijn kinders ghenade,
Met hop' van onder-houdt, en wel te sijn ghedient,
Als t'op is, vyanden in plaets van kinders vindt,
Het leven duert te lanck, men sou de uren tellen
Tot aen den lesten dagh, dat Godt soo wilde stellen.
Den ouderdom die valt hun al te ghemelijck
Dat hy begraven waer, de kinders waeren ryck.
O schendich schelmen stuck, boos en fenynich vleyen
Soo langh den Vader daer noch niet is uyt-ghescheyen
Soo streeltmen, maer wanneer hy niet en-sier meer heeft
Dan wenscht-men hem het graf, als hy niet meer en gheeft.
Is dat beleefde gunst, en staeter niet gheschreven
Dat kinders goet en bloedt, hun lyf, hun siel en leven,
Aen d'Ouders schuldich sijn, als Isac heeft ghedaen
Die geene vrees en had voor s'Vaders sweert te staen,
En buyghde voor t'gebiedt, soo drâ als hy maer hoorden
Dat Vaders wille was sijn eyghen kindt te moorden,
Is dit de les gevolght, dat kinders inde pyn
Van d'Ouders d'eerste troost en leste hulpe syn?
Dat wie dit anders doet verdient den brandt der hellen,
Wee hun die d'Ouders in hun oude dag hen quellen,
Sy waren beter oock met cluppelen gheslaen
Die hun ontcleeden eer dat sy te bedde gaen.


Op des Vaders doodt.

NU sluyt den sarck den ouden mondt
Wyens leven dat op de ghenade
En naer den wil der kinders stondt
Die hun te oudt stirf en te spade,
Want had' daer niet over-gheschoten
Van t'gen' hy hun ghegheven hadt
t'Lanck leven had hun seer verdroten
Maer nu behouden sy noch wat.


Cornelis de Bie (1627-1715)
uit: Faems weer-galm (1670)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten