dinsdag 24 augustus 2010

Alfred Hegenscheidt -- Beethoven

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hegenscheidt
* dbnl * wikipedia

Rowan Atkinson doet Beethoven


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Beethoven (II)
Adagio

Meedoogend glijdt een zachte melodie
Rond de aardsche dingen, treurend van verlangen,
En schouwt die dingen aan met oogen, die
Vol tranen van een diep meê-lijden hangen.

En nogmaals keert zij zoo terug; tot drie
Maal heeft haar deining mild hun leed omvangen;
En zwaar gedragen op hun harmonie,
Komt 't weemoedsvolle lied u 't hart omprangen.

Maar schielijk rijst het op; in licht gebaad
Ontplooit het statig 't aetherblauw gewaad,
Waarin de tranen nu als starren gloren.

En 't al aanbidt, gelooft en wil weer hopen,
En komt de moede ziel in u herdoopen,
O ideaal, uit leed der aard geboren.


Alfred Hegenscheidt (1866-1964)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten