dinsdag 21 september 2010

Jacques Perk -- Sluimer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl * wiki * Mathilde-handschriften
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Sluimer

Stil! - Duizendoogig spiegelt zich in 't meir
De nacht en laat haar bleeken luchter beven,
Die gloeiend witte glanzen heen doet zweven
Om 't, rond de diepte reiend, rotsenheir.

En Sluimer daalt op vlinderwieken neêr,
Met wuivend rijs, waaraan de druppen beven,
Die dauwend droom en zoet vergeten geven,
En zweeft in schaduw peinzend heen en weêr.

En in mijn dolend hulkje, dat er glijdt
Langs 't kabblend zilver, zet hij zich; ik zie
Hem teederblikkend over mij gebogen.

Hij lacht mij aan, ontplooit de wieken wijd...
Ik hoor een sluimerende melodie,
En weet niet wat mij loodzwaar viel op de oogen...


Jacques Perk (1859-1881)
uit: Mathilde (1879)
In het vroege voorjaar van 1903 onderging Jacques Bloem,
vijftien jaar oud, een verandering in het diepst van zijn ziel, toen
hij in een schoolboek het sonnet 'Sluimer' van Jacques Perk las.
Op zijn minst vijf maal zou Bloem naderhand van deze schok van
herkenning verhalen: 'Welk een nooit te vergeten geluk, dat iemand
nimmer in de steek laat', schreef hij vijftig jaar later, en: 'nog kan ik
iets navoelen van de extase' die deze woorden wekten.
- C.A. Slijper


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten