vrijdag 14 januari 2011

Anthonie Donker -- Bespiegeling

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia

Bespiegeling

Tschuang-Tse en Hui-Tse staan op de brug.
Onder hen stroomt de Hao, jong en snel.
Tschuang-Tse is al oud, Hui-Tse is nog ouder,
Doch de rivier is eeuwen ouder, jong en snel.
De visschen schieten flitsend door dit stroomen
En het weerlichtend spel in ’t water ziende
Zegt Tschunag-Tse: de visschen zijn verheugd.
Tot hem hierop Hui-Tse: gij zijt geen visch.
Wat weet gij dan van visschen en hun vreugd?
Tschuang-Tse antwoordt hem: gij zijt niet ik.
Hoe weet gij dan of wat ik weet niet deugt?
En Hui-Tse weer: ik weet dat gij geen visch zijt
En dat gij dus niets uit hen weten kunt.
Tschuang-Tse peinst en zegt: ik ken de vreugd
Der visschen aan mijn vreugde over ’t water;
Ook weet ik dat gij iedre vreugd misgunt –
Onder hen stroomt de Hao, jong en snel.


Anthonie Donker (1902-1965)
uit: Gebroken licht (1934)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten