woensdag 11 april 2012

J. Kerbert -- Holland

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* Summiere informatie over J. Kerbert + een bespreking van een gedicht van hem door Gerrit Komrij
Holland

Een kranke, 't sterven na, omringd van vriend en magen
En peinzende aan den tijd, toen, vol van heldenmoed,
Hij door een zee van rook, van golven en van bloed,
Oud-Hollands vaandels ter verwinning had gedragen,
Europa siddren deed en Englands trots geslagen,
Geknot werd op 't gebied van d' ongestuimen vloed.
Maar de ondergaande zon verspreidt haar lesten gloed,
Zijn nakend sterfuur is de erinring van die dagen.

Geen hulp, geen redding roep' 't verleden uit dien nacht!
Geef aan de republiek haar Ruiters en haar kracht,
Dan leeft de kranke - een ijdel droombeeld is 't verleden.
Hij sterft, - een grijsaard afgemarteld door de pijn.
Europaas Staten! ziet uw beeldtnis in dit heden:
Wat Holland thans is, ziet! het zal uw toekomst zijn.


J. Kerbert (1820-1890)


magen = bloedverwanten


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten