woensdag 16 mei 2012

Lucas Pater -- Bittere spijt

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* Nagelaaten Poëzy
* Poëzy
* Bilderdijk bij de dood van Pater


Bittere spijt

‘In een vermaard Paleis, de roem der Stadgenooten,
Daar Rykdom, wys bezorgd, haar' schat verbergt voor 't licht,
Daar Themis op haar' stoel voor goud noch bede zwicht,
En dierbre wetten geeft, die 't heil des Volks vergrooten;
Daar de eedle Trouwgodin haar choordeur heeft ontsloten,
Voor harten, diep gewond door 't kleine Minnewicht;
In 't achtbaar praalgebouw, dat Welvaart heeft gesticht,
Toen Dwinglandy door Deugd wierd van 't gezag verstooten;

Daar de Ontrouw word gestraft, de Onnozelheid verschoond;
Daar 't hoog en ruim gewelf een' open hemel toont;
Daar Bouw- en Beitelkunst elks oogen kan bekooren;
Daar 't marmer echoos vormt, op 's Volks herhaald gedruis;
In 't agtste Wonderstuk, in 't Amsterdamsch Stadhuis
Heb ik (ô bittre spijt!) myn' Neusdoek laatst verloren.’


Lucas Pater (1707-1781)

Mocht men geloof slaan aan de opgewonden taal zijner zestien lijkzangers, dan leed de Nederlandsche zangberg door zijn dood een onherstelbaar verlies. In hem stierf de ‘kunstheld,’ de ‘Kunst- vorst,’ ‘Die kundigen vergastte op keur van poëzy;’ ‘de Apollo onzer eeuw,’ de ‘wakkere Aristarch,’ en ‘de eer van Febus voedsterlingen.’ - W.J.A. Jonckbloet= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten