maandag 10 maart 2014

Roemer Visscher -- 2 gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* Sinnepoppen
* Roemer Visscher-huis

Nel is blint, en Jan is scheel,
D'een is doof, d'ander hoort niet veel,
D'een is mal, d'ander niet vroet,
D'een troude d'ander om het goet,
Elck meende hy had ghevanghen den baers,
Sy bescheten malcander sonder aers.

vroet = wijs


Jans Wijf dat is
Half stinckent, half fris,
Half moy, half laelijck,
Half vriendelijck, half smaelijck,
Half quaet, half goet,
Half dwaes, half vroet,
Half luy, half vlytich,
Half lieflijck, half spytich,
Half bont, half dreck,
Half milt, half vreck,
Half broot, half suyvel,
Half Enghel, half Duyvel,
Half Wijf, half Man,
Half Moer, half Kint,
Ist wonder dat haer Jan,
Half haet, half mint?
Dits niet dan de helft van een quade Vrou:
t'Moest een goe Jan zijn, die een heele beminnen sou

smaelijck = onhebbelijk
vroet = wijs
spytich = akelig
bont = dierenbont
dreck = waardeloos goed
goe Jan = (ook) sukkel


Roemer Visscher (1547-1620)
uit: Brabbeling (1614)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten