woensdag 30 april 2014

Nicolaas Beets -- De teering

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* online expositie
* wikipedia
* dbnl
* werken
De teering

De Teering – ijslijkste aller kwalen –
Heeft voor 't gezicht een zachten schijn:
Zy nadert niet met felle pijn,
Maar foltert langzaam slechts; zy tergt
De leefkracht met geen schokken; maar
Vermoeit haar, mat haar af; zy vergt
Haar offers traag maar weerloos; zy
Betoont geduld en medelij'
En huichelt met den slag te dralen,
Maar ze eischt haar buit geheel; eerst dan,
Als 't offer niets meer lijden kàn,
De laatste vezel van 't bestaan
Haar laatste kracht ten prooi geeft aan
Haar beul, is 't monster welvoldaan,
En mag zijn buit ter aarde dalen. –


Nicolaas Beets (1814-1903)
uit: José (1834)(Zie ook twee dagboekfragmenten, een van Beets en een van Jan Bastiaan Molewater, over het uitdelen van presentexemplaren van José.)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten