donderdag 3 april 2014

Willem de Mérode -- De hemelroze

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* website
* dbnl
* graf
De hemelroze

De bleeke lucht is vol van zilvren licht,
Op aarde heerscht een veege schemering,
Rondom de luchter van uw jong gezicht
Verbeeft een blijde gulden wemeling:

Een lach, een oogenglans, die zich verijlt,
Slechts even tegen 't domlend duister blinkt,
Liefkozend aan uw smalle handen wijlt,
Talmt bij de kleine voeten ... en verzinkt.

Onwezenlijk en teêr, o donkren grond
Staat gij: een tengre witte silhouet,
Of God een vluchtige genadestond
Een hemelroze had op aard gezet,

En of die stil voor Hem te bloeien staat,
En de aarde is donker ... en de nacht is lang,
Klaar licht de luchter van uw jong gelaat ...
En ik ben moede en eenzaam en zoo bang ...


Willem de Mérode (1887-1939)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten