vrijdag 9 oktober 2015

Charivarius -- Voetbal-hymne

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* wat gedichten


Deze week vijf gedichten met toelichting die Jacques Klöters uitkoos uit zijn net verschenen bloemlezing Voorleesgedichten uit De Sandwich. Vandaag als extra: Charivarius.Voetbal-hymne

O Spel, dat hoofd en hart der knapen vult,
Die dagelijks ’t gedaas der krant verslinden,
In hartstocht, die geen smaak voor ’t hoog’re duldt,
Dat menschen beesten maakt, en zienden blinden –

Hoort, hoe het plebs uit rauwe kelen brult,
Terwijl het aan ’t afzichtlijk schouwspel smult,
Als daar een horde woestaards en ontzinden
In ’t schunnig schop-werk vuile vreugde vinden...

Ziet, hoe des lichaams schoonste lijn zich kronkelt,
De pees zich opbolt als een boos gezwel,
Wijl ’t oog van een onheil’gen vuurgloed fonkelt...

Ja, duizendwerf vervloekt zij ’t voetbalspel,
Waarbij bedrogen wordt, gewed, gekonkeld...
Voort! vuige voetbalbende – vaar ter hel!


Charivarius (1870-1946)“Charivarius was het pseudoniem van Gerard Nolst Trenité, een Haarlemse leraar Engels die een zeer veel gelezen rubriek had in de Groene Amsterdammer over taalergernissen. Hij schreef ook ironische gedichten die vanaf 1914 verschenen in de bundel Ruize-rijmen (het ergerde hem dat het woord reuze in de mode was gekomen en als ‘ruize’ werd uitgesproken). Draai nu ‘De Voetbalmatch’ van Louis Davids.”

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten