woensdag 21 oktober 2015

Nine van der Schaaf -- Goudvlinder & De nijveren en het nu

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* schrijversinfo
* npe
* neder-l
* wikipedia
* dbnl

Goudvlinder

Er luidde een klok en een landman spitte de vlakte,
Vogels omhoog kwinkeleerden hun luid lentelied.
Donker omlaag keek de man in de deugd van zijn arbeid,
Even omhoog in het luchtblauw, gram de gedachte:
Wie zal de vrucht oogsten, ik of de bende der roovers?
Dieper omlaag groef hij: wie zal mijn ziel grijpen,
God of de duivel? Lijflijk bestond hij zoo pover,
Schold naar het voog'lengebroed om de luidruchtige vreugde.
Dolf naar den god in den grond, die de vruchtbaarheid leidde.
Wachtte een moment, toen goudgeel een vlinder neerstreek
Neven zijn spa, waar zijn knoestige hand even poosde.De nijveren en het nu

Hoe is het dat wij eenmaal rijk waren
In het land van de bijen in volle korven?
Buiten de korf was armoe, doch daar was de verbeelding;
Allerlei insectengoed, nietig tot vlinderschoon,
Prees zwervend de aarde en zon, vond wat honing.
En luid zoemden de nijveren dat rijkdom heel wel
Mogelijk was en bereikbaar, zie de korven;
De gedragen lijfjes dwaalden van hof naar horizon
Dagelijks, nachtelijk. Incidenteel was de hongerdood;
Nog lagen de landen der toekomst blank
In het zwavelstokkenlicht van verstoten kinderen.

Nu is de dood ons voorbijgetreden
Om dat licht te doven. Een van zijn brede voeten
Staat hier, een is in aangrenzend land
Der toekomst en zijn schaduw is over
Heel de aarde als nimmer. 't Bedrog
Is zo alledaags als de verf op de gezichten.
Het lacht nog wel vriendelijk. Doch om het geluk
Staan wrange wachters. — Wacht op de dag! —
— Maar onze laatste ging mogelijk voorbij. — Lieve
Machteloze geverfden dansen. Leven met
Veel wisselgeld: muntstukken op losse koersen.
Het is toch al gelijkwaardig in schaduwlanden.


Nine van der Schaaf (1882-1973)
uit: Schrijversalmanak 1953

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten