dinsdag 5 oktober 2010

Willem Godschalk van Focquenbroch -- Aan Eranemite

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* literatuurgeschiedenis
* focquenbroch.nl


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Aan Eranemite

Waardigste Engel, trots uw strafheid,
Trots uw afkeer en verwyt,
Trots uw haat, die my in 't graf smyt,
'k Min u tot in eeuwigheid.

Schoon gy my laatst hebt verdreeven,
Schoon gy al myn hoop afsnyd,
Schoon 'k als levend doot moet leven,
'k Min u tot in eeuwigheid.

Schoon ik al uw haat moet dragen,
Om een woort zo ligt gezeid;
('t Welk ik lykwel moet beklagen)
'k Min u tot in eeuwigheid.

Schoon 'k u daar door heb betekent
't Grootst van myn genegenheid:
(Hoewel gy 't heel anders rekent)
'k Min u tot in eeuwigheid.

Ja, schoon dat myn hart onschuldig,
Noch meer andre rampen lyd;
'k Draag het alles heel geduldig,
Mits 'k u min in eeuwigheid.


W.G. van Focquenbroch (1640-1670)
uit: Afrikaanse Thalia (1678)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten