donderdag 1 maart 2012

Hélène Swarth -- In mijn droomen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* bloemlezing
In mijn droomen

In mijn droomen bewoon ik een huiverig huis,
Met een doolhof van zonlooze gangen,
En zóo kil dat ik beef en zóo stil dat gedruisch
Van mijn eigene kleed mij doet bangen.

In mijn droomen doorkruis ik een marmeren stad,
Met veel zwijgende stijgende straten
En met ledige pleinen van boomen omvat,
En ik dwaal er in maanlicht, verlaten.

In mijn droomen omdool ik den zoom van een meer
Vol azuur en vol zilveren vonken.
En dan zweef ik zoo licht als een vogeleveer,
Wijl de hemel op aarde is gezonken.

En dat huis van mijn droomen, die nachtlijke stad,
Die voorspellen wat zwaar is te dragen,
Maar dat meer van mysterie, dat hemelbad
Is belofte van zalige dagen.

En dat meer zal ik weerzien den dag na mijn dood,
Zoo mijn wandel door 't leven ik heilig,
En, versmolten atoom in der wateren schoot,
Zal ik éen zijn met Al, o zoo veilig.Hélène Swarth (1859-1941)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten