zondag 18 maart 2012

Virginie Loveling -- 's Nonnekens biecht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* wikipedia
* letterkundig museum
* dbnl


's Nonnekens biecht

« Ik heb gedroomd, Eerwaarde,
Dat hij nog lief mij had,
En ik in 't wieglend schuitje
Weer aan zijn zijde zat. »

« Hij drukte mijn vingren, Eerwaarde,
Hij loeg zoo minzaam op mij;
Zijne oogen straalden als sterren,
En 'k was zoo gelukkig en blij! »

— « Foei, kind, aan hem nog denken
Is groote zonde nu:
Gij zijt aan God verbonden,
En hij is dood voor u. »

Zij boog het hoofd : « Eerwaarde, »
Sprak zij met stille stem,
« Ik wil aan hem niet meer denken,
Maar 'k droom nog steeds van hem. »


Virginie Loveling (1836-1923)
uit: Gedichten van Rosalie en Virginie Loveling (1877)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten