dinsdag 9 oktober 2012

Henrik Scholte -- Nisami

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* briefwisseling tussen Menno ter Braak en Henrik Scholte (pdf)Nisami

Nisami: een dier teedre Perzen,
die met den zilvren fluit van verzen
kloeg om het bronzenrood bederfst
van blaadren in den vroegen herfst
over den vijver, waar zij vielen
als moegezworven kinderzielen,
waarom een oudgeworden zon
het bleeke rag van sproken spon.

Nisami zag dit, en al droever
herkende hij ten andren oever
zich aan een blauwe papagaai:
de wind heeft in zijn zachten waai
van 't haar de kuiven week gewimpeld
en 't peinzen om zijn hoofd gerimpeld,
maar een verbaasde, ronde bril
maakte zijn groot gezicht weer stil
en temperde den sombren kommer
binnen zijn donker oogen-lommer.
Van smart de milde ironie
dwaalt aan de nauwe lippen, die
uit zooveel stormen nu bedaard,
zich heevlen in den smallen baard...

Hij telt met zijn verlegen vinger
de rhythmen en de rijmen-slinger,
en op een zilvren fluit gespeeld
gaan verzen tot zijn tegenbeeld,
en herfst is om de bronzen vijver,
de vogel en de verzenschrijver
Nisami.


Henrik Scholte (1903-1988)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten