dinsdag 24 februari 2015

Jacques Perk -- Die lach

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* Mathilde-handschriften
* dbnl
* wikipedia
* gedichten


Die lach

Zooals wanneer op eens de zonneschijn
    Door 't zwart der breede wolken heen komt breken,
    En schittert in de tranen, die er leken
Van blad en bloem, als vloeiend kristallijn,

Zóó, dat het weenen lachen schijnt te zijn:
    Zoo is, wat mij ontstemt, op eens geweken,
    Mathilde! ontsluit úw mond zich om te spreken,
En doolt een glimlach om uw lippen, fijn: -

Doch van den lach is glimlach dageraad,
    En klinkt uw lach, hoe drinken hem mijne ooren!
De vreugde vaart door pols en vezel rond, -

En met geloken oog zie 'k uw gelaat,
    Zoo zonnig: 'k meen uw zilvren lach te hooren,
Wanneer ik roerloos wacht op de' uchtendstond....


Jacques Perk (1859-1881)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten