zondag 23 augustus 2015

Anoniem -- Een wolf ende een lam goedertieren

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* dbnl
* wikipedia
* voorgelezen


Een wolf ende een lam goedertieren
Kwamen drinken t’ere rivieren.
Zi gingen drinken in twee steden:
Die wolf drank boven, dlam beneden.
Doe zeide die wolf: ‘Du bevuulst mi al
Dwater dat ik drinken zal.’
‘Ai here,’ sprak dlam, ‘wat zegd-i?
Dwater komt van u te mi.’
‘Ja,’ seide die wolf, ‘vloekstu mi toe?’
Dlam antwoordde: ‘Here, in doe.’
‘Du doest!’ sprak hi, ‘dus dede dijn vader
Wilen eer, ende dijn geslachte algader.’
Dlam sprak: ‘In was doe niet gheboren.
Twi zoud'ik er af hebben toren?’
‘Nog’ zeide die wolf, ‘hoor ik di spreken!
Ik wane wel ik zal ’s mi wreken!’
Die wolf sloeg te stikken ende scheurt
Dlam; nochtans had’s niet verbeurd.
Dus vind een kwaad man occusoen
Als hij den goeden kwaad wil doen.

Anoniem
uit: Esopet (2e helft 13e eeuw)


[hertaling]

Een wolf en een zachtaardig lam
kwamen eens bij een rivier om te drinken.
Ze dronken op twee verschillende plaatsen:
de wolf meer en het lam minder stroomopwaarts.
Toen zei de wolf: ‘Jij bevuilt voor mij al
het water dat ik wil drinken.’
‘Ach heer,’ antwoordde het lam, ‘wat zegt u daar?
Het water stroomt toch van u naar mij toe.’
‘Welja,’ zei de wolf, ‘scheld je me nu ook nog uit?’
Het lam antwoordde: ‘Dat doe ik niet, heer.’
‘Dat doe je wel!’ zei de wolf, ‘en dat deed je vader
vroeger ook al, en al je voorvaderen.’
Het lam zei: ‘Toen was ik nog niet eens geboren.
Waarom moet ik het nu dan ontgelden?’
‘En je gaat maar door ook!’ zei de wolf,
‘me dunkt dat ik je daarvoor moet straffen!’
De wolf scheurde het lam helemaal
aan stukken; dat had het niet verdiend.

Zo vindt een slecht mens altijd wel een aanleiding
om een goed mens kwaad te doen.

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten