zondag 16 augustus 2015

Anthonis de Roovere -- Testament van een goede vrouwe / Wijze lering voor een man

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* gedichten
* wikipedia
* literatuurgeschiedenis
* historische bronnen Brugge

Testament van een goede vrouwe

Simpel, gezedig* van gelate,
Niemand te merkene* op de strate,
Stille van woorden, van sprake schaars,
Rechtvaardig, zonder wanikwaars*,
Devotelijk wezende in de kerkene,
Ende thuis doen goede gewerken,
Sober van dranke ende van ate,
In al haar doen houdende mate,
Geven noch nemen* van genen man,
Dan daar zij ’t met eren doen kan,
Van moede minnelijk ende zachte,
Voorzinnig* ende zuiver in ’t gedachte,
Houdende haar ere stijf met trouwe,
Dan wordt ze geprezen een goede vrouwe.Wijze lering voor een man

Schone zeden zonder hoge moed,
Luttel spreken ende dat zelve goed,
Te tijde nemen ende geven,
Deugd hanteren* ende vredelijk leven,
Ende met de goeden ommegaan,
Onrecht vromelijk wederstaan,
Niet antwoorden vreemde daden,
Vrekheid ende gierigheid* versmaden,
Ende ook te maten kunnen verdragen,
In node bijstaan zijne magen*,
Die deze poinkten vast houden kan,
Is gerekend een wijs man.


Anthonis de Roovere (ca. 1430-1482)gezedig = ingetogen
niemand te merkene = onopvallend
wanikwaars = oneerlijkheid, bedriegerij
nemen = aannemen
voorzinnig = zorgzaam
hanteren = beoefenen
vreemde = schandelijke, ongepaste
gierigheid = hebzucht
magen = familieleden

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten