woensdag 5 augustus 2015

Gerard den Brabander -- Sic transit

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* npe
* dbnl
* historici
* graf

Sic transit

Mannen met harten en een kloeke hand
Zitten ontredderd in den trein te slapen;
Eén enk'le slaagt wat wilskracht saâm te rapen
En leest verloren in de Amusant

Van sloten, ridders; van vergoten bloed;
Van wreede en erkent'llijke vorstinnen,
Tót hij, aan 't einde, plóts'ling moet bezinnen:
- Waar is mijn zwaard? - en - waarom stierf mijn moed? -

Hij ziet, ontnuchterd, op de hulpeloozen
In de omarming van een doffen slaap
En weet hun bloedstroom als een nuttelooze
En trage branding aan een vreemde kaap.

En, in het westen, ziet hij wéér een zon
Een heete, vruchtelooze reis volbrengen
En op den einder bloed en tranen plengen
Om dit dood volk, dat zij niet redden kon...


Gerard den Brabander (1900-1968)
uit: Vaart (1932)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten