zondag 14 augustus 2016

Hein Boeken -- Wat is dat toch een leventje van u

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
gedichten
bwn

Wat is dat toch een leventje van u,
Alles te doen met uwe kleine handjes,
Zoo klein en fijn wegloopende in de randjes
Der mouwtjes, die weghouden in schaduw

Uw armpjes, die zoo warmpjes en zoo luw
Ligge' aan uw lichaam; en uw kleine tandjes,
Zij knabblen al wat komt over de randjes
Van uwe lipjes, nog van kussen schuw.

En toch, meen ik, zoudt gij wel willen deelen
Uw leventje met eenen, zoo als ik,
Of kan het u nog niet zoo heel veel schelen?
En hebt gij in uw ééntje nog zoo'n schik?

Heerelijk meisje, dat langs me is gekomen,
En nu mijn uren vult met zúlke droomen.


Hein Boeken (1861-1933)Boeken las en schreef acht vreemde talen, w.o. Italiaans, Zweeds en Russisch, maar hem ontbrak 
`die kennis van de wereld en hare wegen, die gewoonlijk den echten dichter en wijsgeer vreemd blijft',
zoals hij zelf Shelley karakteriseerde. Zijn verzen zijn van belang omdat Boeken, evenals Verwey, 
al vroeg experimenteerde met vrij ritme en polymetrie. Veel van zijn werk, hoe sympathiek ook,
is in de vergetelheid geraakt.
Van Bork en Verkruysse


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten