zaterdag 6 augustus 2016

Zara Maria van Zon -- Zelfsverzuim

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

vrouwenlexicon
dbnl
Stichtelijke gedichten


Zelfsverzuim

Waartoe gebruikt gij dat doordringend fijn verstand,
Daar zich, o mens! uw hoogmoed meê kan vleien?
Gij kent de krachten van metalen, kruiderijen,
De zeden, 't staatsbestuur van elk bijzonder land;
Zelfs de oorzaak van de wind, de rijm* en 't bliksembraken,
Der hemellichten loop, hun uitgestrekt gebied:
En doorgeleerd in al die zaken,
Zo kent gij nog u zelve niet.Zara Maria van Zon (1692-1755)
uit: Stichtelijke gedichten (1756)* rijm = rijp (bevroren dauw)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten