donderdag 8 juli 2010

Annie Salomons -- Liederen van Sappho (V)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Annie Salomons
* Wikipedia
* dbnl
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


En om de moeheid van de looden jaren
Leunde ik mijn voorhoofd luistrend aan uw hart;
Uw handen zochten streelend door mijn haren,
En in die uren, die als droomen waren,
Hebben wij stil een nieuw geluk gemard.

Toen hebt ge met een lach uw mond gebogen
Naar mijner lippen smartelijke wond;
Ik ried de vlammen uwer pralende oogen,
Die als een hitte langs mijn leden togen,
Totdat hun wil mijn weiflend weigren vond.

En in dien blik herleefden schuwe schimmen
Van nooit verzoende, wreede erinnering.
Een somber leger, zag ik aan de kimmen
Den stoet der snel-versmade zustern grimmen,
En schreiend vluchtte ik uw betoovering.Annie Salomons (1885-1980)
uit: Nieuwe verzen (1917)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten