dinsdag 13 juli 2010

E.J. Potgieter -- Bloei

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Potgieter
* Coster * Letterkundig Museum * dbnl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Bloei

De boogaard vloeit over
Van rood en van wit,
Waar plaats was voor loover
Nam bloesem bezit;
En zwaarhoofden duchten,
In weelde zoo groot,
't Verstikken der vruchten
Uit wit en uit rood!

Den jong'ling omzweven
De vreugd en de min,
Voor d'ernst van het leven
Geen zweemsel van zin;
En boetpreêkers schild'ren
Het blakend geneugt,
Als dreigde verwild'ren
In minne en in vreugd!

Och, wacht maar! - fluks komen
De storm en de smart,
Tot redding dier boomen,
Ter lout'ring van 't hart:
Een blaad'renzee wiegelt
In spijt van den worm,
En zielsadel spiegelt
Uit strafferen vorm!

Wat dunkt u verloren?
Wat acht ge verkwist?
De lent' heeft gekoren,
De liefde beslist:
O heerlijk ontbloeijen
In vruchten volend,
En heiligend gloeijen
Dat opwaart zich wendt!


E.J. Potgieter (1808-1875)
uit: De werken, deel 10
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten