woensdag 19 september 2012

Jan van Eijk -- Op den regen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl

Op den regen

Hij trekt de droppelen der wateren op,
die den regen na zijnen damp uitgieten.
Job XXXVI: 27

Welkom, welkom, lieve regen,
Op het vruchtendraagend land.
Welkom welkom, milde zegen
Van Gods vaderlijke hand.
Gij zijt voor mijn gemoed,
Gij zijt voor mijn gemoed,
Even leerzaam, als voor ‘t land gezegend,
Dewijl gij mijn gemoed
’s Heeren grootheid kennen doet.

God, die dampen op doet stijgen,
En in wolken saam vergaêrt,
Doer ze an dropp’len nederzijgen,
Naar zijn wenken, op deze aard.
Wat glans van majesteit,
Wat glans van majesteit
Zie ‘k in ieder regendropje blinken!
Wat glans van majesteit,
Wijsheid, goedheid, mogendheid!

Regenvlaag, gij kunt mij leeren,
Wat ik schuldig ben aan God.
Hem vertrouwen, lieven, eeren,
En berusten in mijn lot.
Met dankbaarheid en vreugd.
Met dankbaarheid en vreugd.
Geest van Jesus! maak mijn harte vatbaar
Voor dankbaarheid en vreugd,
Zaaden van de waare deugd.


Jan van Eijk (1757-1822)
uit: Liederen voor den landman (1794)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten