zaterdag 23 maart 2013

Lucas de Heere -- Den Autheur tot sijn Huusvrauwe

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* wikipedia
* literair Gent

Den Autheur tot sijn Huusvrauwe

Lief, ons liefde begont gehlijc op eenen tijt
Van God ghejont, die ons dese gracie dede;
Welcke liefde blijft eenvoudigh, mids dat ghi sijt
Van minen sinne, en ic ooc vanden uwen mede.
Dies en heeft twist, noch onruste bi ons gheen stede,
En wi leven aldus in rechte weelde eenpaer:
Want daer sodanigh accoord is, paeys ende vrede,
Ghebonden met Gods hant, wat can gehbreken daer?
Naer dien ins liefde is zulc eenen stercken pilaer
Dat si ons inde doot selfs niet en sal begheven,
Laet dit op ons graf (als wi sterven) zijn gheschreven:
Hier light man en wijf, nochtans gheen twee lichamen,
Die ghelijck en accordigh waren in haer leven,
storven oock ghelijck: en leven weder te zamen.


Lucas de Heere (1534-1584)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten