dinsdag 1 juli 2014

Heiman Dullaert -- Aan mijne uitbrandende kaarse

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* kunstbus
* wikipedia
* wat gedichten
* dit gedicht belichtAan mijne uitbrandende kaarse

    O haast gebluste vlam van mijne kaars! nu dat
Gij mijnen voortgang stut in 't naarstig onderzoeken
Van nutte wetenschap, in wijsheidvolle boeken,
    Voor een leergierig oog zo rijkelijk bevat,
    Verstrekt gij mij een boek, waar uit te leren staat
Het haast verlopen uur van mijn verganklijk leven;
Een grondles, die een wijs en deugdzaam hart kan geven
    Aan een aandachtig man, wien zij ter harte gaat.
    Maar levend zinnebeeld van 't leven dat verdwijnt,
Gij smoort in duisternis nu gij uw licht gaat missen;
En ik ga door de dood uit mijne duisternissen
    Naar 't onuitbluslijk licht, dat in den Hemel schijnt.


Heiman Dullaert (1636-1684)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten