maandag 1 december 2014

Jan Pieter Heije -- Naar zee

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* kb
* graf

Naar zee

Ferme jongens, stoere knapen,
Foei, hoe suffend staat gij daar!
Zijt ge dan niet welgeschapen,
Zijt ge niet van zessen klaar?
Schaam’ je, Jongens! en ga' meê
Naar de Zee, naar de Zee!

Dat’s een leven van plêzieren,
Dat’s een leven van stavast,
Zoo de wereld rond te zwieren
In het topje van den mast:
Thuis te zijn op iedre reê....
Kom ga’ meê, naar de Zee!

Ben je een hachje... vaar’ ten Oorlog,
(’t Is, eilaas! méést voor de grap...;)
’k Weet een allerbest Kantoor nog
Als je wilt ter Koopmanschap;
Maar, òf ge Oorlog zoekt, òf Vreê,
Alle twee vindt ge op Zee.

Laat ze pruilen, laat ze druilen,
Laat ze schuilen aan het strand;
Loop Jan Salie op zijn muilen
Jan Couragê kiest het want: -
Holla, Bootsman! alles reê?
Wij gaan meê naar de Zee!


Jan Pieter Heije (1809-1876)
uit: Al de volksdichten (1865)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten