maandag 12 januari 2015

Pieter Frans van Kerckhoven-- Het mekaniek

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* schrijversgewijs
* dbnlHet mekaniek

Waar vroeger 't kostbaar zweet des ambachtsmans moest vlieten,
Daar staan wij rustig nu, in 't uitgestrekt fabriek;
Waar vroeger onze hand en geest zich moest verdrieten,
Daar slaaft en wroet voor ons het forsche mekaniek.

Wat vroeger door geduld en tijd slechts werd verkregen,
Dat wordt nu bliksemsnel getooverd voor den blik.
Wij doen den ijzren reus zijne armen slechts bewegen,
Wij leiden zijne macht en zien ze zonder schrik.

Op vleuglen van den stoom kan nijverheid nu zweven;
Verdubbelde opbrengst maakt de waren nu goedkoop.
Geene armoê moet meer naakt langs koude straten zweven:
Verbeetring van ons lot bestuurt verlichtingsloop.

Ons overschot van goed gaat zeewaarts naar den vreemden
Of vliegt, langs d'ijzren weg, naar andre landen voort,
En welvaart zetelt dra in Vlaandrens frissche beemden,
Waar vroeger vaak de kreet der armoê werd gehoord.

't Vooroordeel wil alleen de mekaniek verdringen!
Ons reuzenwerk moet voort, ons kunst moet nog vooruit!
Geen mededinging kan den Vlaamschen geest bedwingen,
Voor niemand vreezen wij, wij dagen allen uit!


Pieter Frans van Kerckhoven (1818-1857)
uit: Volledige werken, deel 13
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten