dinsdag 9 januari 2018

Jac. van Looy -- Middel-Eeuw & Blinde man

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
ing
website
• De gerenommeerde schrijver en criticus Jan Greshoff was niet gecharmeerd van onderstaand gedicht: “Laten wij maar dadelijk zeggen dat een klinkdicht als dit, hoe merkwaardig ook, voor ons begrip weinig, neen niets, met poëzie van doen heeft.” Eronder het gedicht ‘Blinde man’, dat hij wel heel mooi vond: "In 'Blinde man' schildert Van Looy niet; doch hij doet wat des dichters is: hij verbeeldt. Hij roept, met de middelen, welke de poëzie biedt, een gestalte op. En om die gestalte heen brengt hij een atmosfeer. Hóé hij dat doet, behoort tot de wezenlijke doch ondoordringbare geheimen van de poëzie."Middel-Eeuw

Op Mijner Wereld regel-rechte banen
Pronk-volkren trekken op ter Kathedrale
Kaproen, pij, toog; kazuifel, filigrane
Mijter; dorpers-rood, rood van kardinalen.
In val en dreun van kanonieke schalen,
Man-basse', in wierook knapen als sopranen;
Naar 't donker dienen boven de missalen
Schreed heer en knecht, met kruis, reliek en vanen
Al boven 't stijve stoeten van de lieden
Zag ik in 't kerk-aanzicht, de Maged, hoog
In 't glas-gebrand, nacht-purper ossen-oog,
Haar smartlijk hart gelijk een bloem aanbieden.
't Ruim rookt', 't goud smeuld', de Maagd het Hart hield bloot....
En 't storremde àl in eenen ren van rood.


*


Blinde man

Ik schuifel voort,
Langs der muren schurende wijzing, gaand naar de poort,
Naar d' Oosterpoort,
En roep mijn woord;

Mijn staâg geklag;
Door der dagen tragende omgang, van ’s morgens, ach,
Tot nacht komt, ach;
Nacht is als dag....

Gedenk mijn nood,
Broeders wier stoetende voeten langs mij gaan, geef, voor brood….
Gedenk mijn nood.
Allah is groot.


Jac. van Looy (1855-1930)

• Het kaproen-pij-toog-kazuifel-stripblad van Nederland: Zone 5300

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten