zondag 19 juli 2015

G.A. Bredero -- Enigheid is armoed

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* kb
* dbnl
* coster


Enigheid is armoed

Wat baat u de voogdij van landen en van stêên
En 't prachtige gebouw vol dure kostelheên,
Daar gij in woont, verzeld met prinselijke stoet,
Als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?

Wat baat de grote sleep der joff'ren blank en blij
En 't vorstelijk gevolg der prinsen groot en vrij,
Wat baat dat ieder u als godd'lijk bidt* en groet,
Als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?

Wat baat dat gij een mijl van musk en amber riekt,
En dat gij lekkerlijk met wijn zijt opgekwiekt,
En dat de dertelheid uw jonkheid heeft gevoed,
Als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?

Wat baat 't of gij schoon* uit gulde vaten eet,
En dat gij aan den dis de hoogste plaats bekleedt,
En of u al de lust vaak kittelt, zacht en zoet,
Als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?

Wat baat de schoonheid die ten ogen uit u blinkt
Zo edel, dat de zon, de gulde zonne zinkt
En dekt zijn glanzig hoofd met purper en zwart bloed,
Als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?

Wat baat dat uw verstand zo wijs is en geleerd,
Dat al de wereld dat verwonderd acht en eert
En dat de fame u onsterflijkheid aandoet,
Als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet?

Behalven al de vreugd zo slaapt men zoet en warm,
Ik wens geen meerder schat als mijn lief in den arm,
Gij zijt de armste mens, al zijdi rijk van goed,
Als gij des nachts alleen in 't bedde slapen moet.


G.A. Bredero (1585-1618)* bidt = vereert; schoon = al• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten