donderdag 2 juli 2015

Rudie van Lier -- Brief aan een andere

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl


Brief aan een andere

Je vraagt berichten van mijn spijsvertering,
Welnu, ze is van redelijk tot goed.
't Humeur? Er kwam een lichte kering -
De wind waait gunstig, 'k ben vol goede moed.

Geen last van innigheid, en sedert vele jaren
Genezen van mijn kinderpokken: godsdienstzin.
't Gemengde nieuws: een kennis moet een kindje baren.
('k Schrijf dit niet om het rijm, maar 't viel mij net zo in).

De minnepoëzie? Schrijf ik steeds in het verborgen.
Of je 't mag lezen? Neen, je zoudt mij dan verplichten
Mijzelf alleen voor minnend hart te houden.
Ook stel ik mij zo voor, al de gezichten
Die je al lezend trekt, misschien ben je verkouden.

Dada! Ik groet je, moet je nog iets weten?
Schrijf mij weer gauw, je brief is medicijn,
Jouw brief, een lichte wijn, en dan mijn eten
Maken het reeds zinvol om er te zijn.


Rudie van Lier (1914-1987)
uit: Praehistorie (1944)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten