dinsdag 7 juli 2015

Justus de Harduwijn -- Echo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* dbnl
* literatuurgeschiedenis
* kerknet

Echo. Den sondaer zijnde ghevloden uyt de Weerelt
heeft Echo tot zijn toe-spraeke.

Och! wat hebb’ ick verdriets op deser aerd gheleden?
Tsedert dat ick die sagh, en leefde’ ick noynt in vreden.
Reden.
Wie antwoord my aldus? Is dit in’s troosts ghesach?
Is alle mijn verdriet niet weerdigh een gheclach?
Lach.
My dunckt ghy spot met my ke! laet den spot besijden,
En my eens onderricht, wat my can doen verblijden?
Lijden.
Heefter dogh yemandt meer gheleden dan ick doe?
Ick seggh’, ick seggh’ voorwaer, het lijden ben ick moe.
Hoe.
Het lijden ben ick moe. Weer ghy sijt man, of Vrouwe,
Seght wat my helpen sal, bidd’ ick, ter goeder trouwe.
Rouwe.
En als ick onderstae alle die on-gheval;
Hoe veel goets meynt ghy dan dat ick ontfanghen sal?
Al.
Ick volghe dijnen raedt; ‘ken wil u niet meer praemen:
Maer bidden, dat ick magh, met mijnen Godt versaemen.
Amen.


Justus de Harduwijn (1582-1636)
uit: Goddelicke lof-sanghen (1620)
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten