woensdag 8 juni 2011

Jan F.E. Celliers -- Trouw

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* wikipediaTrouw
Ter gedagtenis aan –

Ik hou van ’n man wat sij man kan staan;
ik hou van ’n arm wat ’n slag kan slaan,
’n oog wat nie wijk,
wat ’n bars kan kijk
en ’n wil wat so vas so’s ’n klipsteen staan!

vas so’s ’n berg van grouw graniet
op vaderlands-grond, sij hartsgebied,
aan haar getrouw
so’s aan kind en vrouw,
en wat in haar eere ook sijne siet.

Ik hou van ’n man wat sij moeder eer
in die taal uit haar vrome mond geleer,
en die bastergeslag
in sij siel verag
wat, haar verstotend, hulself kleineer.

Die oog wil ik sien wat ’n traan nog ween
v’r ’n helde-geslag, in hul rus daarheen,
maar 'n blits van trouw
in die traan van rouw,
wat aan liefde weer gee wat haar bron is ontleen.

V’r mij d’Afrikaner van durf en daad
wat Mammons eer en loon versmaad,
sij hoofd en sij hand
v’r sij volk en sij land
en ’n trap van sij voet v’r laag verraad!

O, ik hou van ’n man wat sij man kan staan;
ik hou van ’n daad wat so's donder slaan,
’n oog wat nie wijk
wat ’n bars kan kijk,
en ’n wil wat so vas so’s ’n klipsteen staan!


Jan F.E. Celliers (1865-1940)
uit: Die vlakte (1908)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten