dinsdag 7 juni 2011

Katharina Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt -- Melittaas grafschrift

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* Huygens Instituut


Melittaas grafschrift

Hier ligt een vroeggeknakte bloem,
Des dorplings lust, der maagden roem,
Op 't mulle grafbed neder.
Geen lelie had ooit schooner zwier,
Niet slanker is de populier,
Niet rijziger de ceder.
Geen frisscher blos had ooit de roos;
Geen blanker gloed de tijdeloos;
't Viooltjen nooit de zachtheid
Die uit haar blaauwende oogen scheen.
Gy, die dees grafsteê nadert, ween,
Dat over zooveel minlijkheên
De sluier van de nacht leit.


Katharina Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt (1776-1830)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Geen opmerkingen:

Een reactie posten