dinsdag 24 april 2018

Julia Tulkens -- Liederen voor de man

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
schrijversgewijs

Ik min u om u zelf.
Ik min u om de weelde,
die ge in mijn jonge leven hebt gebracht,
om al de dagen, die maar waarde kregen,
sinds ik van u een kind verwacht.

Gij hebt me zelve leren peilen,
ik die maar droom en weemoed was.
Ik bleef verrukt over de klaarte,
die 't leven plots gekregen had.

Ik min u om u zelf.
Ik min u om de liefde,
waarme gij mij tot vrouw en moeder hebt gemaakt
en om de innigheid van het geluk,
waarmee ik zwijgend soms uw handen druk.


*


Mijn jonge lijf plooit als een wisse
onder de macht van uw begeert,
terwijl ge mij de heimenisse
van nemen en van geven leert.
Ge hebt in mij de laatste schaamte
der vrouwe voor den man versmacht.
Nu is mijn lichaam ene weelde
die blij op uw bezitting wacht.


*


Ik heb mijn leden loom gedronken
aan uwe eigen, dronken mond.
Ik heb mijn lichaam blij geschonken,
daar ‘k in die gave, uw gave vond.
Ik heb mijn lichaam blij gegeven,
maar dat verliezen maakt me rijk.
Ik kreeg de wijding van uw leven.
En zie, hoe word ik u gelijk.


Julia Tulkens (1902-1995)
uit de cyclus 'Liederen voor de man'
Ontvangenis (1936)

• Leest allemaal de Onze Taal. Of Zone 5300.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten