vrijdag 30 juli 2010

Fritzi ten Harmsen van der Beek -- Goed begrepen!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Fritzi ten Harmsen van der Beek
* dbnl * wikipedia * necrologie

Schrijvende vrouwen (voorwoord)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Goed Begrepen!
(opdracht aan mijn dooie hond)

Als je
weerkomt, indien je: ik stuit de wateren, de sluizen
stut, indien en domp ik de wind! Zo. Droog, Snel en

Niet omzien, het Diep van Aduard Oversteken; recht van
uit je graf in Tandartsebosje draafje Losjes, Onverschillig

liefst, naar het land van Pon. Waar ik je opwacht bij
de brug indien, een blinkende kluif in elke hand, je me

terug keert. En verdrijf het gehoornde vee aldaar, die
olle halfheilige treiterborsten, met behulp van Pan.

(Omkopen met druiven denk ik. Fluiten? Gooien met kikkers.
Misschien.) En noem je namen, O Lipoe m'n Pootjesslang:

'Sierlijke Reigersbek, Steelse Gep, Fluwelia, Schele
Puiloog en Hondester', o Onberispelijke, herken je me dan?

'Ai vlug dus, vraag Orion verlof nu! Wat maakt die spat
hem op zijn twinkelende eeuwigheid! Zijn kennels puilen

uit van sterren, zijn velden zijn ermee bedauwd, hij
stoft ze van zijn jagerslaarzen, bij bossen, rivieren

vol, op bergen stapelt hij de speelse zielen, Alle
Jachthonden! Hij mist je niet en wat dan nog: voor eventjes?

Als de wind dus! nu alsdewind, voordat ikzelf vertrokken
want daaromtrent allesbehalve rustig ben, dus hopsa, kom

en vlùg nu waarachtig, ik kan en wil niet langer, te
wachten ach, en wat me daarna staat.


Fritzi ten Harmsen van der Beek (1927-2009)
uit: Kus of ik schrijf (1975)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 28 juli 2010

Hanny Michaelis -- In de vallende avond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Hanny Michaelis
* dbnl * wikipedia * vpro radio

Schrijvende vrouwen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =In de vallende avond
keek ik naar buiten en zag
tussen bekende bomen in de verte
een onbekend wit huis.
Mijn blik begroette het verrast
als voorpost van een weergaloze wereld
die ooit voor me zou opengaan.
De volgende avond was het huis
weg. Hoe ik ook bleef turen
in de schemering of overdag,
het liet zich niet meer zien.
Een overhaaste belofte overhaast
ingetrokken. Sinds tientallen jaren
rijst het plotseling in me op:
een wit huis tussen verre bomen.
Onvindbaar. Buitenaards.


Hanny Michaelis (1922-2007)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Neeltje Maria Min -- Van deze plaats af kan ik alles horen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Neeltje Maria Min
* wikipedia * dbnl * vpro radio * muurgedicht

Schrijvende vrouwen (voorwoord)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Van deze plaats af kan ik alles horen.
Ik hoor de tafel kraken onder het gewicht van borden.
Ik hoor dat er kinderen worden geboren.
Steeds hoor ik kinderen geboren worden.

De kamer vult zich met geluid.
Ik hoor het roesten van het slot.
Ik hoor het rotten van het fruit.
Steeds hoor ik hoe het fruit verrot.

Ik kan alleen maar luisteren en zwijgen,
alleen maar luisteren naar wat mijn vader leest.
Elk woord begint met dat onrustig hijgen.
Ik ben er niet. Ik ben er nooit geweest.


Neeltje Maria Min (1944)
uit: Voor wie ik liefheb wil ik heten (1966)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 26 juli 2010

Dirkje Kuik -- Vraag en antwoord

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Dirkje Kuik
* museum dirkje kuik * dbnl * vpro radio

Schrijvende vrouwen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Vraag en antwoord


Zoekt men, soms
is daar het aanbod,
hoewel zelden geheel naar de zin.
Vraagt men, toch toch, mens:
"Jet geef me het glaasje", een wens,
een waas jenever, koel.
"Zeker lesbische tuinslang",
recht op het doel.


Dirkje Kuik (1929-2008)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Henriette Roland Holst -- Liefdes geur in de dingen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Henriëtte Roland Holst
* dbnl * issg * fietsroute

Schrijvende vrouwen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Liefdes geur in de dingen

Zóó dierbaar zijn de dingen mij geworden,
waarin herinnering is opgehoopt:
het huisraad, het gerei, de klok die loopt
door het bestel der langgewende orde; -
zóó verteederd verwijlt blik en gedachte
bij hun gedienstige gestaltenis,
dat ik soms twijfel: werden zij tot machten
waartusschen de ziel zèlf gekluisterd is?

Maar neen, ik weet: alléén omdat zij vingen
den langen straal van liefdes licht aanschijn,
is 't, dat gedachte en blik de stomme dingen
liefkoze', of zij levende wezens zijn.
Tot geen afgod werd mij hun lijflijkheid,
maar zij zoog in zóó zoete liefdesgeuren
dat uit hen àl het liefst en zoetst gebeuren
mijns levens opstaat, en zich om mij vleit.Henriette Roland Holst (1869-1952)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 23 juli 2010

H.H. ter Balkt

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =H.H. ter Balkt
* kb * wiki * vpro radio * dbnl

Onder de bladerkronen
* boekenkrant tv (incl. gedicht 'Usselo, herbezocht') * bestelinfo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

woensdag 21 juli 2010

Jan Kostwinder -- Stroomopwaarts door een tuin

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* Chrétien Breukers over
* Hans Kloos over
* Joop Leibbrand over
* dbnl over

Jan Kostwinder= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Stroomopwaarts door een tuin
met bloeiende magnolia's;
Ierse setters langs het pad,
de beste, de mooiste die ooit
een landheer heeft gehad.
Er borrelt een rivier
waar men niet van drinkt.

Ik die mijn dorst niet kan
bedwingen, zie een meisje
neerhurken in de struiken
en ga languit in de weide
liggen. Waarom moeten mijn ogen
mijn verstand gebruiken.


Jan Kostwinder (1960-2001)
uit: Een kussen van hout (1994)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 20 juli 2010

Jan Eijkelboom -- Schilderij, Duits, 19de eeuw

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Schilderij: Der Sprung vom Felsen, van Ludwig Schnorr von Carolsfeld
(klik voor iets groter)


Jan Eijkelboom
* wikipedia * necrologie * radio


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Schilderij, Duits, 19de eeuw

Dit is de liefde:
stilstand van de tijd.
De jongeling die met het meisje
in suizend onbewegen
de steile rots afspringt.

Tussen Teutoonse sparren heeft,
onhoorbaar tandenknarsend
boven een stalen baard,
de man te paard
- rivaal of vader -
het zwaard vergeefs ontbloot.
Zie ook de tanden van de honden
die doodstil grommen aan de rand.

Tanden en zwaard bereiken nooit het paar.
Het paar haalt nooit de grond.
Het blijft ontheven in een val
die op een dans gelijkt,
zo losjes houden zij elkander
bij de hand en hij
de smalle leest.

Dit is de tijd die blijft,
omdat er niets beweegt.


Jan Eijkelboom (1926-2008)
uit: Wat blijft komt nooit terug (1979)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 19 juli 2010

Hans Vlek -- Hommage à qui

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Hans Vlek
* dbnl * vpro * sarah bernhardt
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Hommage à qui* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.

zondag 18 juli 2010

Herman Brood -- Vergeet niet dames ...

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Herman Brood
* wikipedia * kb * saturday night
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Vergeet niet dames dat het de heilige
hoge here alleen om de geheime
plek, precies tussen uw bene, te
doen is.
Dus kijk nie zo verliefd, 't is al
komplex genoeg.


Herman Brood (1946-2001)
uit: Zoon van alle moeders (1988)'k ben een hoer
tevens me eige pooier
- Herman Brood
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 16 juli 2010

Louis Couperus -- Maar 't allerzoetst ...

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Louis Couperus (10 juni 1863 - 16 juli 1923)
* genootschap * museum * wikipedia * dbnl * filmpje
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Maar 't allerzoetst ...

Mijn kunst is als een fijn-geslepen kelk
Van klaar kristal, waarin een purpren wijn
Als vol robijnen fonkelt ... Zie, wanneer
Mijn lippen, laafziek, licht de rand van 't glas
Beroeren, koost de smaak mij als een kus ...
Nog zoeter dan zijn smaak is mij de aroom
Des wijns, wen ze, als de geur dier rode bloem,
Aan 't glas ontwelt, en mij bezwijmlen wil ...
Maar 't allezoetst is mij die beker, zo
Daar, siddrend, drupplen lichts in trillen ... Dan
Beroer ik niet mijn glas, en staar het toe,
En smacht het tegen, en geniet, geniet
Meer in mijn wensen, dan voldoening 't nooit
Verlangensmoe gemoed ooit geven zou ...
Zo is mijn kunst, wanneer ik, zwakke, schep,
Een ander in zijn schepping nageniet,
Of, scheppingloos, in onmacht me vermijmer ...


Louis Couperus (1863-1923)
uit: Orchideeën (1886)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 15 juli 2010

Sasja Janssen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* Website
* Wie wij schuilen
* Bij 'De Avonden'= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

woensdag 14 juli 2010

Herman van den Bergh -- Liedje

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Van den Bergh bij de dbnl


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Liedje

Het loof, dat om mij henen vlokt
en al de dag zich roeren kon,
is droog en stil -- eentonig klokt
een kleine citer aan de bron.

De bomen zijn van ver bij mij
en danse' onhoorbaar in het meer;
de nevelboten gaan voorbij
naar riemslag ook niet éne keer.

Naar alle zijden ligt mijn doel:
toch ben 'k mij van geen weg bewust --
en in het vilten duister voel
'k een glimlach om mijn grote rust.


Herman van den Bergh (1897-1967)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 13 juli 2010

E.J. Potgieter -- Bloei

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Potgieter
* Coster * Letterkundig Museum * dbnl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Bloei

De boogaard vloeit over
Van rood en van wit,
Waar plaats was voor loover
Nam bloesem bezit;
En zwaarhoofden duchten,
In weelde zoo groot,
't Verstikken der vruchten
Uit wit en uit rood!

Den jong'ling omzweven
De vreugd en de min,
Voor d'ernst van het leven
Geen zweemsel van zin;
En boetpreêkers schild'ren
Het blakend geneugt,
Als dreigde verwild'ren
In minne en in vreugd!

Och, wacht maar! - fluks komen
De storm en de smart,
Tot redding dier boomen,
Ter lout'ring van 't hart:
Een blaad'renzee wiegelt
In spijt van den worm,
En zielsadel spiegelt
Uit strafferen vorm!

Wat dunkt u verloren?
Wat acht ge verkwist?
De lent' heeft gekoren,
De liefde beslist:
O heerlijk ontbloeijen
In vruchten volend,
En heiligend gloeijen
Dat opwaart zich wendt!


E.J. Potgieter (1808-1875)
uit: De werken, deel 10
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 12 juli 2010

Gerard den Brabander -- Bekentenis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Den Brabander
* wikipedia * dbnl

Het gedicht is afkomstig uit een tien jaar na Den Brabanders dood teruggevonden bundel die in 1955 uitgegeven had moeten worden

Portretje door Cees Bantzinger
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Bekentenis

Ik word bespeeld door God.
(Eén zonder kerk en niet heerszuchtig.)
Hij is niet doorluchtig,
zijn schedel is het zwerk,
geheel doorzichtig.
Zijn brein is breed noch wijd
en evenwichtig
en kent geen tijd.


Gerard den Brabander (1900-1968)
uit: Rembrandt, De monster en andere verzen (1980)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 9 juli 2010

Martinus Nijhoff -- Adieu

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Nijhoff * kb * dbnl * ing * Nijhoffs graf

- Klimop is een symbool van trouw

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Adieu

Droom dan tenminste dat wij nimmer scheidden,
Wij droomden het zoo vaak, kind, naast elkaar.
Nu kuste ik, toen je sliep, voor 't laatst den zijden
Geurenden overvloed van je wild haar.

Ik nam mijn vedel, liet me 't raam uitglijden,
Sloop door den boomgaard, telkens omziend naar
Het venster, open in den klimop, waar
Jij met een glimlach droomt dat wij nooit scheiden.

Droom dan, als in het sprookje, honderd jaar:
Droom dat je met mij zwierf en met me bij de
Herbergen speelde en dansen begeleidde -

Adieu. Wellicht maakt ginds een toovenaar
Een blonden prins van dezen vedelaar
Wiens kus je wekt, en zijn wij nooit gescheiden.


Martinus Nijhoff (1894-1953)
uit: Vormen (1924)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 8 juli 2010

Annie Salomons -- Liederen van Sappho (V)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Annie Salomons
* Wikipedia
* dbnl
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


En om de moeheid van de looden jaren
Leunde ik mijn voorhoofd luistrend aan uw hart;
Uw handen zochten streelend door mijn haren,
En in die uren, die als droomen waren,
Hebben wij stil een nieuw geluk gemard.

Toen hebt ge met een lach uw mond gebogen
Naar mijner lippen smartelijke wond;
Ik ried de vlammen uwer pralende oogen,
Die als een hitte langs mijn leden togen,
Totdat hun wil mijn weiflend weigren vond.

En in dien blik herleefden schuwe schimmen
Van nooit verzoende, wreede erinnering.
Een somber leger, zag ik aan de kimmen
Den stoet der snel-versmade zustern grimmen,
En schreiend vluchtte ik uw betoovering.Annie Salomons (1885-1980)
uit: Nieuwe verzen (1917)