zaterdag 30 september 2017

A.C.W. Staring - Waterloop

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
verhalen en gedichten
dbnl
gezongen ode aan Staring
herdenking

Waterloop

Nu baant zich 't Nat
Een heimlijk pad,
En tjilpt en fluistert,
In bloem en blad
Voor 't oog verduisterd.
Nu dartelt vrij,
Op gouden zanden,
De stroom voorbij.
Hij schuurt zijn randen
Allengskens uit,
En sleept den buit
Van kleiner vlieten
Geweldig voort;
En golven schieten,
Van ver gehoord,
Langs 't rotsig boord.
Nu vangt een dal
Den Waterval.
Een glinstrend kleed
Ligt stil verbreed,
In 't nieuwe perk.
Het loofgewemel,
Het bonte zwerk,
De blaauwe hemel,
Zien statig neêr
Op 't effen Meer.


A.C.W. Staring (1767-1840)

• Verreweg 't staringste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

A.C.W. Staring -- Spelonk & Avondval

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
verhalen en gedichten
dbnl
gezongen ode aan Staring
herdenking

Spelonk

Het hol, waar binnen 't licht
Voor tastbaar duister zwicht;
Dat diep, naar 't hart der aard,
In bogten nedervaart;
Daar 't piepend nachtgespuis,
De vale vledermuis,
Aan wand en bogen kleeft;
De pad haar gangen heeft;
De kille hagedis
Bij d' ingang wachter is.


*


Avondval

De laatste dagstraal verwt den top
Der klippen; de dartele mug danst uit haar schuilhoek op,
De zangers in 't geboomt verstommen;
De kever snort in 't rond; de logge vlinders brommen.


A.C.W. Staring (1767-1840)

• Verreweg 't staringste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 28 september 2017

Lans Stroeve -- Kostbare

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
rotterdamse dichters
vleugels
ap


• foto: Pascal Bruandet
• Komende zaterdag verschijnt het allerlaatste nummer van kunst- en literatuurtijdschrift Tortuca. Daarom bij wijze van in memoriam deze week vijf gedichten die ooit in het tijdschrift hebben gestaan, gekozen door Tortuca-redacteur Peter Swanborn. Als laatste: Lans Stroeve.Kostbare,

Als in een kolk draait de tijd zeg je
als kind en je ziet het nog niet bestaande
herinnerd in droom en dagdroom, dood
was je niet.

Nu branden de kaarsen en ze verwarmen ons
diep door de schoorsteen haalt het huis adem,
grote Caribische zeeschelp, ik hoor de lege
kamer niet, ik hoor er niet meer,
hoor de wolven:

je weet toch dat ik luister

en de fladderende lijsters vang ik en ik
zend je hun angst als liefdesbriefjes
gevouwen onder de stenen
die ik met de kiepwagen kom storten.

En hier ga je liggen, hond, opnieuw liggen
als kleur op de tegels, je botten als hardgekafte
bibliotheekboeken op een stapel gekletterd
aan het eind van een lijflange zomer en zucht

je.


Lans Stroeve (1961)
uit: Tortuca # 28 (2011)
• Bloemkoolste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 27 september 2017

Erik Menkveld -- Ontstaansmoment

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
kb
van oorschot
wat gedichten• Komende zaterdag verschijnt het allerlaatste nummer van kunst- en literatuurtijdschrift Tortuca. Daarom bij wijze van in memoriam deze week vijf gedichten die ooit in het tijdschrift hebben gestaan, gekozen door Tortuca-redacteur Peter Swanborn. Nummer vier: Erik Menkveld.Ontstaansmoment

van de plooien in het onderlaken
van de afdruk in mijn bovenarm
van de situatie in mijn koelkast
vanochtend het zand in mijn groentela

van de zwarte stem op het nieuws
van de wachtrij op rode aarde
van de historische doorbraak
waarvan de reporter spreekt

van een stapel klinkers die bestrating
voorafgaat van een perfecte
chaos van evenwicht en licht
van de onzichtbare onderste steen

van de stortregen van de eerste
seconden van vandaag over me heen.


Erik Menkveld (1959-2014)
uit: '44 gedichten voor Antjie', Tortuca Cahier 8 (2012)
• Bloemkoolste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 26 september 2017

Eva Gerlach -- Heilig

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

kb
wiki
een paar gedichten
dbnl• Komende zaterdag verschijnt het allerlaatste nummer van kunst- en literatuurtijdschrift Tortuca. Daarom bij wijze van in memoriam deze week vijf gedichten die ooit in het tijdschrift hebben gestaan, gekozen door Tortuca-redacteur Peter Swanborn. Als derde: Eva Gerlach.Heilig

Ze slaapt op schoot, er kleeft
een spinnewebje aan haar wimpers, niemand
weet hoe onmogelijk de opgaaf is,

graaf uit het bladerdek van na de storm
de halve merel boven, droom hem levend,
er moet iets zijn om dood te maken, waar

krijg je hipvoet voor poot, klapwiek voor vleugel?
Bewogen pluis, trilsnorren, zweepstaart, bloed
jaagt in haar opgestoken oor, ze slaapt zich

over de laatste grens, de vogel krijst.


Eva Gerlach (1948)
uit: ‘De kat van Aboe Hoereira’, deel 5 in de Testudo reeks, de bijlage bij Tortuca 32 (2013)
• Bloemkoolste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 25 september 2017

Anne Vegter -- De bloemkool

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

kb
paar gedichten
wikipedia
dideva• Komende zaterdag verschijnt het allerlaatste nummer van kunst- en literatuurtijdschrift Tortuca. Daarom bij wijze van in memoriam deze week vijf gedichten die ooit in het tijdschrift hebben gestaan, gekozen door Tortuca-redacteur Peter Swanborn. Als eerste een gedicht van Anne Vegter.De bloemkool

Hersens, dacht ik bij de bloemkool.
Doormidden? vroeg de groenteboer.

En met het in mijn ogen wonder in een zak wist ik
buiten niet precies meer wie ik was en waar ik woonde.

Ik keek goed uit mijn ogen hoe ik
verdraaid goed uit mijn ogen keek

en liep op het geluk af naar een straatnaam die
in spiegelbeeld geschreven was? en die ik niet ontcijferde.

Mijn halve bloemkool, Lucky Strike, haarspelden
en tomatenketchup zakten door de bodem der te oude zak

maar rolden gelukkig niet weg.
Ik bleef herhaaldelijk vergeten waar ik was.

De groentebediende werd erop afgestuurd.
Wat een vriendelijk gebeuren!

Juffrouw Vegter? Van de Voorschoterlaan?

Ik had wat hoofdpijn en wilde liever even liggen als dat kon.
Zij raapten allerlei op, wat ik weer heel vriendelijk vond.

En zij kende mij dus al.
Nogmaals:

het was alsof zij mijn hersens droeg, maar het scheen
ondankbaar dit aan haar te zeggen.


Anne Vegter (1958)
uit: Tortuca # 18 (2005)
• Bloemkoolste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Alfred Schaffer -- Bij wijze van voorgevoel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
kb
bb
wat gedichten• Komende zaterdag verschijnt het allerlaatste nummer van kunst- en literatuurtijdschrift Tortuca. Daarom bij wijze van in memoriam deze week vijf gedichten die ooit in het tijdschrift hebben gestaan, gekozen door Tortuca-redacteur Peter Swanborn. Als eerste een gedicht van Alfred Schaffer.Bij wijze van voorgevoel

De honger kwam, nog voor wij werden
afgekondigd. Knopen moesten doorgehakt,
het dorp verlaten. Samen hielden wij
een afstand in bewaring, liepen dagen achtereen.

Met gebogen hoofd in het wisselende licht
van televisiecamera’s. Speurden rond of wij
iets roken dat herkenbaar was en brachten zo
de kust in kaart. Wij kwamen aan en nog

beweeg jij aldoor in dezelfde maat als ik,
op dit beroemdste strand ter wereld, in
je avondjurk die prachtig staat bij de kleur

van een zee als de avond valt. Wij kijken
achterom en zoeken een gepaste titel bij iets
dat lijkt op een besluit, vinden niets geschikts.


Alfred Schaffer (1973)
uit: Tortuca # 10 (2000)
• Offelste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 23 september 2017

Edmond van Offel -- De landschapschilder

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
schrijversgewijs
gazet van antwerpen

De Landschapschilder

Om hem het looverkoor ruischt door 't getwijg, en de
geurzoelt' die slapen wilde in 't zomerzongeblik,
moet dragen 't lachgeluid door 't kruid en 't gras gestrik,
door 't slingren van de winde om 't riet, het nijgende.

Hoor! boven 't veld, alleen in 't ijle stijgende
verrijst in zijn gezang de zanger leeuwerik...
- Uit boomen hooggekruind die staan met staag geknik
valruischt het looverkoor om hém, den zwijgende.

- Zijn zinnen wondrend gaan als groote poorten open
als onder 't galmgewelf van zijn begeerig brein
de oneindge wisselstroom in stuwend stroelgedein,

vol klank, vol kleur, vol geur, vol gloed komt ingeloopen...
- Hij wrocht. Hij wrocht naar wat zijn menschenmacht vermag,
en - vrome rookt zijn pijp in 't gloren van den dag.


Edmond van Offel (1871-1959)
• Offelste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Edmond van Offel -- Lofzang

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
schrijversgewijs
gazet van antwerpen

Lofzang

Ik heb mijn groot schoon Lief zo lief
Met al mijn jonge krachten,
Met heel mijn wil, met heel de pracht
van 't schoonst mijner gedachten.

Ik heb mijn Lief zo innig lief
Met heel mijn ernstig leven;
Zij woont gekroond van al mijn hoop
In 't duurbaarst van mijn streven.

Mijn teerheid is ze spelend kind,
En moeder voor mijn lijden;
Mijn peinzen is ze een zuster zoet,
En vrouw voor mijn verblijden.

Alwaar ze gaat, ze draagt mijn hart
In hare klare kleren;
Alwaar zij aâmt, ze leeft in 't licht
Van Eindloos mijn begeren.

En 't bouwen, dat mijn handen doen,
Wil als mijn liefde wezen,
Een praalpaleis van puurte en macht
Om mijn schoon Lief gerezen.

Ik heb mijn groot schoon Lief zo lief
Met vroom mijn zieleleven;
Het diepste, 't schoonste van in mij
'k Heb alles haar gegeven.


Edmond van Offel (1871-1959)
• Offelste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 21 september 2017

Pierre Kemp -- Staande slapen & Slapen gaan (wit)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
dbnl
biografie (in prijs verlaagd)
tentoonstelling Bonnefantenmuseum
• Pas verschenen: Het regent in de trompetten. De mooiste gedichten van Pierre Kemp, gekozen door Wiel Kusters en Ingrid Wijk. Daarom deze week 3 x 2 + 1 gedichten van Kemp (de andere hier, hier en hier), voor u uitgekozen door Wiel Kusters.
Staande slapen

Ik wil wel blijven staan
in zulk een licht,
maar ik wil ook slapen gaan
met héél mijn gezicht,
met al mijn armen en benen,
met al mijn vingers en tenen.
Ik wil weer een tijd uit de levenspijn
en verdoofd van de zon doorschenen zijn
als de bloemen en staande slapen.*


Slapen gaan (wit)

Er speelt nog een witte gedachte
tussen de bladeren en de maan.
Ik lig nog op iemand te wachten
om samen een droom aan te gaan.
In dromen staan dingen geschreven
en andere dingen gedrukt,
die in het eenvoudige leven
mij nooit zijn gelukt.


Pierre Kemp (1886-1967)
uit: Het regent in de trompetten. (2017)


• Kempkempste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Pierre Kemp -- Eieren

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
dbnl
biografie (in prijs verlaagd)
tentoonstelling Bonnefantenmuseum
• Net verschenen: Het regent in de trompetten. De mooiste gedichten van Pierre Kemp, gekozen door Wiel Kusters en Ingrid Wijk. Daarom deze week 3 x 2 + 1 gedichten van Kemp (hier, hier en hier), voor u uitgekozen door Wiel Kusters.
Eieren

Ik eet geen eieren zonder zon,
eieren van de lopende band.
Ik eet ze alleen als de kip ze kon
leggen op het open land.
Dan eet ik meteen het rode licht
gefronst in lel en kam
en blijft het ei dat klein gedicht
van een kip en met of zonder ham.


Pierre Kemp (1886-1967)
uit: Het regent in de trompetten (2017)Pierre Kemp in 1932 (!) over de noodzakelijkheid van biologische pluimveehouderij!
Ik denk dat Kemp, als loonadministrateur werkzaam op de steenkolenmijn Laura & Vereeniging in Eygelshoven, in 'Eieren' een verzwegen associatie heeft verwerkt met het product 'eierkolen' (steenkoolbriketten in de vorm van een ei).
De mijn, met al haar zwart en met haar onderaardse duisternis, inspireerde hem, de licht- en kleurenman, volstrekt niet. Behalve 'Aan directeur Edixhoven' (gedicht dat begint met de regels: 'Een kolenmijn is dat geen tekening / in zwart conté?') heeft hij er nooit een dichtregel aan gewijd. En dat aan de mijndirecteur opgedragen gedicht kwam er pas in 1956, toen Kemp al meer dan tien jaar gepensioneerd was en het bedrijfsblad van de Laura hem om een bijdrage vroeg.
- Wiel Kusters• Kempkempste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 20 september 2017

Laurens Ham -- aapjelief is mannetje van scherven in de mond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

profiel uu
meander - interview & gedichten
paar gedichten

• Pas verschenen: Mijn grote schuld, de debuutbundel van Laurens Ham.

aapjelief is mannetje van scherven in de mond
aapjelief is prik in hoornvlies overkook van hersenpan
aapjelief is mannetje van scherven in de mond
aapjelief is stuit en spuit en sleutelbeen en pilletje

aapjelief proeft staal van bloed en bodem in de mond
hij is de beroerdste niet
komt weer uit zijn hoek tevoorschijn

aapjelief is
hamertik en
hersenpan en
strottehoofd en
sleutelbeen en
kniegewricht
gehemelte en
elleboog en
ellepijp en
zwellichaam en
billenprik en

scherven in de mond
scherven in de mond
aapjelief proest zich de tyfus
kom maar uit je hoek tevoorschijn
scherven in de mond
scherven in de mond
aapjelief is mannetje van scherven in de mond


Laurens Ham (1985)
uit: Mijn grote schuld (2017)
• Aapjeliefste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 19 september 2017

Pierre Kemp -- Fluiten & Geheimenis

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
dbnl
biografie (in prijs verlaagd)
tentoonstelling Bonnefantenmuseum
Over ‘Fluiten’
Ook over ‘Fluiten’
Over ‘Geheimenis’

• Morgen verschijnt Het regent in de trompetten. De mooiste gedichten van Pierre Kemp, gekozen door Wiel Kusters en Ingrid Wijk. Daarom deze week 3 x 2 gedichten van Kemp, voor u uitgekozen door Wiel Kusters.
Fluiten

Ik zit als kleine mens te fluiten
en keur de vondst na van mijn melodie,
terwijl ik door de coupé-ruiten
de klaver achter de haver zie.
Achter de klaver dooft een vuur in rook.
Fluit God ook?


*


Geheimenis

Als een blad dat het niet zeggen kan
en toch iets weet
van daar hoog in de lucht
en dan bang is, dat het dat vergeet.


Pierre Kemp (1886-1967)
uit: Het regent in de trompetten (2017)


• Kempkempste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 18 september 2017

J.B. Charles -- Je weet weer niet wat ik bedoel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
historici.nl
interview
• gedicht 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Je weet weer niet wat ik bedoel

Voor mij is de liefde een bed,
nee, je weet weer niet wat ik bedoel.
Ik bedoel op het bed staat een stoel,
op die stoel zette ik een kruk
daar bovenop daar sta ik.
Dus een hachelijk evenwicht.
Maar dat is nog niet genoeg:
Ik houd met de armen gestrekt
het breekbaarste liefste omhoog
dat ik met het hoofd in de nek
van onderen met mijn oog
in evenwicht blijf kijken.
Gaat iets fout dan valt alles stuk.
Het breekt, ik breek zelf, wij breken.
Maar dit heb ik kunnen bereiken.
Ik wil en ik kan nooit terug.


J.B. Charles (1910-1983)
• Charlesiaanste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 17 september 2017

Pierre Kemp -- Het licht is rond & Kritisch

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
dbnl
biografie (in prijs verlaagd)
tentoonstelling Bonnefantenmuseum
toelichting bij deze gedichten

• Komende donderdag verschijnt Het regent in de trompetten. De mooiste gedichten van Pierre Kemp, gekozen door Wiel Kusters en Ingrid Wijk. Daarom deze week 3 x 2 gedichten van Kemp, voor u uitgekozen door Wiel Kusters.
Het licht is rond

Het licht is rond en rolt naar alle kanten
de bergen op en af, de dalen door,
de wezens in en uit en langs de planten
stijgt het de bomen in en gaat het alles voor.
Waarheen? Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga,
omdat mijn handen en mijn voeten,
mijn ogen en mijn hart zo moeten
en ik het licht nu eenmaal zo versta.


*


Kritisch

Ik voel mij door het licht verplicht
te leven,
maar eer ik me aan die plicht om ’t licht
wil geven,
moet ik weten, of het nog anders is
dan in brand gevlogen duisternis.


Pierre Kemp (1886-1967)
uit: Het regent in de trompetten (2017)• Toelichting bij deze twee gedichten door Wiel Kusters.


• Dacostelijkste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 16 september 2017

Isaäc da Costa -- God met ons

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
wat gedichten
dbnl
gehele gedicht
korte toelichting bij dit gedicht
God met ons (fragment)

In diepten verzonken van leed en ellende,
het hart in bedwelmde droomen verward,
door prikkels van onrust, wier bron ik niet kende,
gedreven, gefolterd tot eindelooze smart,
heeft de aarde my lang in mijn dorheid gedragen,
in morrende wanhoop aan wereld en lot:
een knagend verlangen verteerde mijn dagen,
een woede van honger naar zielengenot!
Ik zocht het, ik riep wat dit hart zich verbeeldde,
in alles wat de aarde verlokkendst belooft;
in brandende driften, in bruischende weelde,
in Ridderverdienste, die ’t maagdenhart rooft,
in palmen, gewassen voor wereldbedwingeren,
in zangen, bewonderd door ’t luisterend gewelf ...
Maar ’t schaduwbeeld vluchtte voor d’indruk der vingeren;
’t was ijdelheid, ijdler dan de ijdelheid-zelf!


Isaäc da Costa (1798-1860)
• Dacostelijkste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Riekus Waskowsky -- Reisopdracht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
schrijversinfo
dbnl
rotterdamse dichters
wat gedichten
Reisopdracht


en als je weggaat ...

regen, er dreigt regen,
storm blaast zand
over de wegen,
men moet z'n ogen beschermen.
angstige vogels zwermen
boven het land.
de lucht is zwart.

... zeg langzaam:
Ik hou van regen.
Ik hou van storm.
Ik ben niet bang.


Riekus Waskowsky (1932-1977)
uit: Verzamelde gedichten (1985)
• Antiregenstripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 14 september 2017

C.S. Adama van Scheltema -- Kindergedachten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
bwsa
dbnl
gedichten

Kindergedachten

Het regent, - o wat regent het!
Ik hoor het uit mijn warme bed,
Ik hoor de regen zingen,-
Het regent, regent dat het giet-
Dat niemand daar nou iets van ziet
Van al die donkre dingen!

Het ruist en regent en het spat-
Nou worden alle bomen nat
En plast het in de sloten.
Het regent, regent overal-!
O hé! daar loopt het zeker al
Bij straaltjes uit de goten!

Wat is dat gek en leuk geluid!
Wat is dat lekker om dat uit
Je donker bed te horen:-
't Is of dat een kerel buiten staat
Te fluistren aan je oren.
Nou druipt het in dat open gras-
Nou zal er wel een grote plas
Op alle wegen komen,-
Nou lopen nergens mensen meer-
Verbeel-je eens, in zo een weer-!
Daar wou ik wel van dromen.

En vroeg, morgen, in de zonneschijn,
Als dan de blaadjes zilver zijn,
Met droppeltjes bepereld-
Dan doe ik toch mijn eigen zin:-
Dan loop ik heel - en heel ver in
De schoongeworden wereld!


C.S. Adama van Scheltema (1877-1924)
• Antiregenstripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 13 september 2017

J.C. van Schagen -- Narrenwijsheid

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

van oorschot
wikipedia
schrijversinfo
dbnl


Narrenwijsheid (1)


Niets is, dat niet goddelijk is
daarom wil ik niets uitzonderen
ik geef geen namen

ik laat adel en schoonheid liggen, ik vraag niet naar recht
ik blijf niet staan bij slecht en lelijk
goed en deugdzaam gaan mij niet aan

de regen regent over bos en zee en over de stille velden
in de slootjes regent de regen, op de verre buitenwegen en op
het zinken platje van de keuken
in de vuile gootjes van de binnenstad regent de regen en de
regen regent op de keetjes van de burgerwacht
en op het trottoir met de natte krant, de uienschil en het
lucifertje
de gevangene in zijn cel hoort de regen, de moeder staat voor
het raam met haar kindje
de kelner staart in de regen door de spiegelruit voorbij het
kleintje koffie
de politicus loopt op en neer in zijn kamer en bedenkt wat hij
zeggen zal, maar hij blijft staan en luistert naar de regen
de regen regent over de schepen in de havens, over het station
en de emplacementen, over de fabrieken buiten de stad
en over het oude paard van de kolenwagen aan de overkant
zachtjes ritselt de regen in de graskantjes van de weg
hij leekt langs de planken van het fietsenhok en langs het
warme gezicht van het schoolmeisje
langs het gelaat van de oude man, die heeft liefgehad langs
de vale gezichten van de chauffeur en de journalist met zijn
potloodje
op de rode pannendaken der oude huizen, op de afdakjes en
de binnenplaatsen, in de steegjes en de hofjes en in de groene
grachten van de oude stad regent de regen
hij regent pokkeputjes in het kille strand, waar het seizoen
verkeken is
op de daken der hotels met de rood pluche kamertjes regent
hij, over de lege ambtenaarsbuurten en de bouwterreinen
op de tramremise en de kar van de bakker, op de werkman
van het sintelpad
en er is een diepe, zwarte toon gekomen in de dingen oud en
dromerig en vertrouwd

zo regent de regen
daarom geef ik geen namen
ik ga maar en ben


J.C. van Schagen (1891-1985)
• Antiregenstripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 12 september 2017

Chr.J. van Geel -- Regen & Wijde regen & Tuin

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
website
biografietje
muurgedicht• Elly de Waard over (de honderdste geboortedag (gister) van) Chr.J. van Geel.Regen

De regen holt de aarde uit,
de regen holt de putjes na.


*


Wijde regen

Druppels laten zich te water,
baders die met koetsjes komen,
elk zijn plaats, ook in de sloot,
afstand houdt de kringen gaaf.


*


Tuin

Altijd wordt de tuin bezocht, de zachte aarde,
door ruisende regen, het klimop groeit de hagel
tegen, het gras verbergt wat het drinkt, een zanderige
plek krijgt putjes, het regent klapmutsjes op het water,
kleine hagel streelt de losse grond met wimpers,
natte sneeuw met grote plekken niets er tussen,
grote vlokken natte sneeuw het mos, het eikje
met het bruine blad, en ook de altijd groene
struik onder het raam – gebloemde lappen stof,
grote bloemen ruisende regen gewonden
om de zon als armen om het hoofd, de regen,
weer de regen op de zachte aarde.


Chr.J. van Geel (1917-1974)
• Antiregenstripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Joannes Reddingius -- Regen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
graf
dbnl
wat gedichten

Regen

Regen, regen valt aldoor
Kletter, tik en tik ik hoor
Op de ruiten, buiten, buiten,
Regen zing uw zang en zing
In de vale schemering.

Tik eentonig liedje mij
Span een klein verdrietje mij
In het duister, fluister, fluister
Spin mij in uw toverkring
In de grijze schemering.

Regen, regen, maak mij stil,
Die opnieuw genieten wil
’t Lieve leven, even, even,
Zegen regen, zegen zing
Liedjes in de schemering.


Joannes Reddingius (1873-1944)
• Antiregenstripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 10 september 2017

Jan Hanlo -- Regen regen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wat gedichten
wikipedia
graf
in carréRegen regen

Regen regen
allerwegen
rechte stralen
water water
langs de muren
langs de palen
vallen vallen
langs de bomen
natte auto's
gaan en komen
loodrecht op de
druppelzegen
Overal is regen regen


Jan Hanlo (1912-1969)
• Antiregenstripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 9 september 2017

J.H.Leopold -- Regen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

kb
wikipedia
dbnl
coster-huis
letmus
Regen

De bui is afgedreven;
aan de gezonken horizont
trekt weg het opgestapelde, de rond-
gewelfde wolken; over is gebleven
het blauw, het kille blauw, waaruit gebannen
een elke kreuk, blank en opnieuw gespannen.
En hier nog aan het vensterglas
aan de bedroefde ruiten
beeft in wat nu weer buiten
van winderigs in opstand was
een druppel van de regen,
kleeft aangedrukt er tegen,
rilt in het kille licht...
en al de blinking en het vergezicht,
van hemel en van aarde, akkerzwart,
stralende waters, heggen, het verward
beweeg van mensen, die naar buiten komen,
ploegpaarden langs de weg, de oude bomen
voor huis en hof en over hen de glans
der daggeboort, de diepe hemeltrans
met schitterzon, wereld en ruim heelal:
het is bevat in dit klein trilkristal.


J.H. Leopold (1865-1925)
uit: Verzen (1914)
• Antiregenstripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Herman Gorter -- De gonsregen, regen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
bwsa
historici
bloemlezing
De gonsregen, regen --
het òpbewegen
van bladen als water valt,
de regen valt valt valt.

Zoo in me zelf gedoken te zitten
in 't glanzige niet meer witte
licht -- en nooit te beginnen
beweging en niet te bezinnen.

De regen maakt grauwe strepen
in de gladgrauw geslepen
lucht -- de gordijnen hangen
treurig, den dag lange.


Herman Gorter (1864-1927)
• Antiregenstripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 7 september 2017

Joris Miedema -- Door de dood & Naar de maan

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
ipoetry
leestafel
meanderIn De dood en drie andere gedichten blikt Joris Miedema terug op de periode waarin hij zijn vader, die leed aan de ziekte van Huntington, verloor.Door de dood

in een interview zei een dokter
dat de dood niet zozeer een staat is
maar een ruimte
waarin je verkeert
je kunt er jaren in doorbrengen om jezelf
en anderen te vergeven
er staat een stoel voor je klaar en een tafel
waarop een pakje sigaretten ligt

je draagt geen jas in de dood
er is geen plek voor beleefdheden
je kunt alleen maar ziek worden
van jezelf
er groeien geen bloemen
omdat er geen vruchtbare grond is
als je verliefd wordt in de dood
is het verstandig om iets zwaars
op je buik te leggen


*


Naar de maan

je was veel afgevallen toen je opsteeg
de slang van het zuurstofapparaat
liet je los
je zweefde als een dode astronaut
door de kamer

je pantoffels zweefden met je mee
alsof je ze ergens anders ook nodig had
een voet bleef even hangen
achter de plafonnière

jullie hadden elkaar na al die jaren
niks meer te vertellen
met een wang stootte je zachtjes tegen plafondplaten
je leek wel een dode vis
tegen het glas van een kom

je moest verder
maar er stond een verzorgingshuis
in de weg


Joris Miedema (1978)
uit: De dood en drie andere gedichten (2017)


• Speel het gedichtenspel
• Het wafwafwafste stripblad van Nederland: Zone 5300


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

I.K. Bonset -- X-beelden

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

• wikipedia
dbnl
cambiumned (met filmpje)
muurgedicht
• In de DBNL: het vermaarde tijdschrift De Stijl (een | twee), met daarin veel werk van I.K. Bonset (een pseudoniem van Theo van Doesburg).

X-Beelden

'k word doordrongen van de kamer waar de tram doorglijdt
                      ik heb 'n pet op
orgelklanken
van buitendoormijheen
vallen achter mij kapot
            kleine scherven
            BLIK BLIK BLIK
            en glas
kleine zwarte fietsers
glijden en verdwijnen in mijn beeltenis
            + LICHTn
de ritsigzieke trilkruin van den boom
versnippert het buitenmij
tot bontgekleurd stof
de zwartewitte waterpalen
            4 × HORIZONTAAL
ontelbare verticale palen
en ook de hooge
gekromde blauwe
RUIMTE
BEN IK


I.K. Bonset (1883-1931)
uit: De Stijl

• Stijlste stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 5 september 2017

Riemsnijder en/of Bilderdijk -- Drie galante dichtluimen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hendrik Riemsnijder 1
Hendrik Riemsnijder 1
Willem Bilderdijk 1
Willem Bilderdijk 2
over Galante dichtluimen• De erotisch getinte bundel Galante dichtluimen verscheen anoniem in 1780, en is later toegeschreven aan Hendrik Riemsnijder en/of Willem Bilderdijk.Aan Chloë

Ik heb, terwijl gij sliep, onlangs een' kus gestoolen,
ô Chloë! van uw' lieven mond;
Dit wierd me uitdrukk'lijk door den Minnegod bevoolen,
Die aan uw' zijde op schildwagt stond.
Hij gaf mij tevens toen te kennen,
Dat hij een' fraaije boog aan U geschonken had;
Doch, om ons onderling aan zijnen dienst te wennen,
Gaf hij de pijl, die daar toe hoort, aan mij, mijn schat!
Dus, als ge eens lust hebt om te schieten of te jaagen,
Hebt gij mij slegts mijn' pijl te vraagen;
Dezelve staat gereed, is steevig, wel gewet,
En zal voorzeeker, op uw' fikschen boog gezet,
Niet missen, telkens 't doel te raaken,
Wanneer gij 't aan den gang wilt maaken.


*


Klinkdicht.
Zonder de Letter R.

Lieve Liefde, die de zinnen
Met geneugten mild'lijk voed;
Die ons neigt en noopt tot minnen,
En in wellust blaaken doet!
Wijst mij, wat ik moet beginnen,
Om den Wensch van mijn gemoed,
Om Elize's gunst te winnen,
Die slechts lacht om mijnen gloed?
'k Heb, om tot mijn' wensch te koomen,
Chloë's hulp te baat genoomen;
Lize en zij zijn eensgezint.
‘Wilt dan 't laatste middel waagen,’
(Zegt de Liefde,) ‘dit zal slaagen:
Veins slegts, dat gij Chloë mint.’


*


De revue

Vraagt gij, wie 'k al beminne?
'k Min iedere Engelinne:
Ik min de lieve Agneetjes,
De Caatjes en de Keetjes,
De Lotjes en Lenoortjes,
De Jansjes en de Doortjes,
De Mietjes en de Betjes,
De Blondjes en Bruinetjes;
Ik min de dart'le graagen,
De zeedigen, de traagen,
Die vriend'lijk zijn, of strenger,
Die poezel zijn, of tenger,
De malsche fijne zusjes,
Gevoelig in heur lusjes;
'k Min alle lieve bekjes,
Die door bevall'ge trekjes,
Door houding, oog en mienen
Bemind te zijn verdienen;
Die lugtig, vrolijk, woelig,
Maar niet te min gevoelig,
Aandoenlijk teder blaaken,
En 't zoet der Liefde smaaken;
Die geestig schertsen kunnen,
Die niemands vreugd misgunnen,
Nooit morren, nimmer kniezen,
En mij tot Minnaar kiezen.
Ik haat alleen de Schoonen,
Die u, ô Liefde! hoonen,
Die, nors en stroef van zinnen,
Noch u, noch mij beminnen.uit: Galante dichtluimen (1780)
Hendrik Riemsnijder (1743-1825)
Willem Bilderdijk (1756-1831)


• Speel het gedichtenspel
• Het galantste stripblad van Nederland: Zone 5300


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 4 september 2017

Fernand Handtpoorter -- Risquons tout

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

• wikipedia
dbnl
literair gent
gedicht

Risquons tout

Ik weet dat die paarden geen paarden zijn
een reis geen reis geen vrede vrede
kome wat komt mij rukt gij mede
het hachelijk besef ten spijt en spijt de vrede

herkauwend grotendeels en voor de rest onzeker
wantrouwig en verblind en zadelvast in schijn
de zaligheid op zak de zege in de schede
zijn mijn gezellen voos en voos de Rede

hoe bult de waan uit hun verwende nek
en barst de wijn uit hun verwarde reden
de dood is geen bezwaar en uit hun luchtig heden
slaan zij zich trots te paard in eeuwigheid bereden

in dit bestaan bereisd onkwetsbaar in gemoede
want wie zijn hart vergeet vergeet te bloeden


Fernand Handtpoorter (1933-2007)

• Favo stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 3 september 2017

Hans Faverey -- Het landschap om mij, in mij

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

• wikipedia
dbnl
wat gedichten
Hans Faverey en de liefde
video's

Het landschap om mij, in mij
ademt aandachtig.

Zonder haast verteert het zichzelf. Dit

zijn de wortels van de wind
die blootliggen: mijn
ruggemergszenuwen. Hier slijt

mijn hart, ontstaat zand, woelt soms
licht onder mijn nagels.

Een andere ruimte dan deze
aanvaard ik niet; zingen

doe ik zelden.


Hans Faverey (1933-1990)
• Favo stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 2 september 2017

Soera Rana -- Persische legende

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
schrijversinfoPersische legende

Aftoonende op de donker blauwe lucht,
Een slanke palm, wien niet de flauwste zucht
De bladerkroon beroert; in de uchtendgloed
Der zonne een witte muur; aan zijnen voet,
Een doode hond.
                            Dan uit, dan in de poort,
Ging steeds de stroom der menschen heen en weer;
En dwaalde op 't vormloos lijk een blik soms neer,
Zoo volgde ras een bits en hoonend woord.
„Dat mag goe-buurschap heeten!” morde de een:
„De lucht verpesten met zulk aas !" — en snelde heen.
„Vervloekte keffer! zijt ge dood in 't end ?"
Grijnst de ander, die zich walgend zijwaarts wendt.
Een derde wijst een rib, door 't vel geschoten,
Of smaalt op de uitgerekte dorre pooten.
En zie, terwijl men schimpt en spot en lacht,
                  Daar nadert Jesus aan,
De zoon des timmermans; ook hij blijft staan:
„Als peerlen zijn die tandjes!" spreekt hij zacht.


Soera Rana (1845-1920)
• Frischte stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 1 september 2017

Soera Rana -- De karavane

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
schrijversinfoDe karavane

In de woestenij der tijden
Trekt de menschheid langzaam verder,
Als de karavane voorthijgt
Door de dorre zandwoestijnen.

Boven de eindelooze vlakte
Vlamt en blaakt de koopren hemel
Hier en daar een groene oase
Met wat lauwe lommerkoelte!

't Kling'len der kameelenklokjes
Is 't eentonig lied der dagen;
En de spotlach der hyenen
De eene sluimerzang der nachten.

Tallelooze folterkwalen
Zijn de felle Bedouienen;
Hun onsterfelijke hoofdman
Is de Dood, de plonderkoning.

Over onbegraven lijken
Zwermen hongerige gieren;
Uitgebleekte beenders teeknen
De onafzienbaar lange heirbaan;

En daarginder, aan de kimmen,
Schijnbaar naadrend, immer deinzend,
Lokken frissche paradijzen
Der bedrieglijke Morgana.


Soera Rana (1845-1920)
• Frischte stripblad van Nederland: Zone 5300
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster