zondag 31 juli 2011

Gerrit Krol -- Teken

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* kb
* dbnl
* vpro
* wikipedia

Teken

Het stuk papier dat ik eens,
belijdende mijn leegte,
onbeschreven dichtvouwde,
en verzegelde, en verborg
tussen de bladen van een boek
om iemand over honderd jaar
te verneuken – dit papier
vond ik vanmorgen terug.
Ik was het vergeten, opende het
en was zelf verneukt, goed,
niet zozeer: over de lege
blauwe lijnen liep,
voor het eerst in zijn bestaan,
een dun haastig beestje,
dat had God gedaan.


Gerrit Krol (1934)
uit: Een morgen in maart (1967)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 29 juli 2011

J.J.L. ten Kate -- Oorlog

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* bloemlezinkje


Oorlog

Dàt is de vloek des krijgs -- niet, dat hij Vorstentronen
Omverstoot, half vermolmd, of dollen Volkrentrots
Met roeden geselt als een Eumenide Gods,
Of glorie’s naakt schudt, om heur kanker aan te tonen.

Wat is de wisseling van kronen, steeds voor kronen?
Een ruil van klatergoud -- de jakhals na den vos!
Een ruwe ontwaking windt uit leugendromen los:
De louterende tucht mag kind noch volk verschonen,

Dàt is zijn vloek niet! ... Maar dat hij aan ’t innigst leven
Der Mensheid zich vergrijpt, aan ’t Recht van ’t Huisgezin,
Aan ’t Heilig huisaltaar van Liefde en Kindermin,

Dat hij de banden scheurt door Scheppers hand geweven --
De weeuw van wanhoop, en den wees van wraak doet beven:
Dat hij het Hart verminkt -- dien vloek heeft de oorlog in.


J.J.L. ten Kate (1819-1889)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 28 juli 2011

Willem Godschalk van Focquenbroch -- Sententiaal klinkdicht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* literatuurgeschiedenis
* focquenbroch.nl
* wikipedia
* dbnl


Sententiaal klinkdicht

Volmaakte Juffrouw N. N. met licentie,
Omdat gij ’t woordje scheel hebt kwalijk g’emplojeert,
Zo wordt gij arbitraal van mij gecondemneerd
Om vaardig te voldoen het recht en dees sententie.
Het recht, ’t geen billijk spreekt, en lijdt geen resistentie,
Noch wil niet, dat gij ooit tot hoger appelleert;
En ’t vonnis, ’t geen ik spreek, is zo vast gefondeerd,
Dat geen exceptiën hier zijn in apparentie;

Laat des de mildheid eer, die steeds bij u logeert,
En die met al uw deugd gij zo vast possideert,
Alsof zij van uw ziel schier was de quintessentie,
Ons heden eens doen zien hoe loflijk gij trakteert,
Als gij wilt, dat de faam met al haar eloquentie,
Uw lof de wereld door op ’t heerlijkst trompetteert.Willem Godschalk van Focquenbroch (1640-1670)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 27 juli 2011

Jacobus Revius -- Sonnet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnl
* wikipedia


’t Verwachten van de dood mijn herte niet bedroevet,
Dewijl ik vele doôn alreede heb geproeved.
Mijns levens eerste tijd, haast nemende een keer
Gestorven is en dood, want zij en is niet meer.
Het kind verzwonden is, den vrijer is gaan strijken,
Den man hem reede maakt voor d’ ouderdom te wijken,
De jaren die ik meen te hebben, ik gemis;
Den dag van gisteren alsnu begraven is,

De naast verlopen uur en al de ander uren
Gestorven zijn en dood, want ze niet langer duren.
De slaap die d’ eerste helft des levens mij ontstal,
Nog loeret op de helft van dat er komen zal.
Van aanvang sterven wij: het laatste der ellenden
Geen dood is, maar het end’ van doden zonder ende.Jacobus Revius (1586-1658)
uit: Over-Ysselsche sangen en dichten (1630)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 26 juli 2011

Boudewijn Jansen Wellens -- Sonnet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnlSonnet

Gelijk ’t vermoeide hert na jagers snel ontvluchten
Verlangt naar een fontein om zijnen drogen borst
Te laven met het klaar water, daar hem naar dorst:
Zo ook verlangt mijn ziel met een gestadig zuchten
Naar u, mijn weerde vrouw, fontein van mijn genuchten,
Die door uw schoonheids glans ’t vuur in mijn harte porst,
Zodat noch killend’ sneeuw noch koude-vriezig vorst
Dit vuur kan dempen uit, ’t welk mij doet treurig duchten.

Och, waar ’t, dat gij eens woudt uit mededogen slaan
Uw oogen op de mijn, die staag vol tranen staan!
En op mijn droeven mond, die niet en doet als klagen
Ik hope, dat gij zoudt beweegd in ’t harte zijn
Om blussen deze brand, om blussen deze pijn,
Die ik inwendig moet om uwentwille dragen.


Boudewijn Jansen Wellens (1574-1652)
uit: ’t Vermaeck der jeught (1612)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 24 juli 2011

Simon van Beaumont -- Vriendschaps lof

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* dbnlVriendschaps lof

In bloedverwantschap wordt een ieder mens geboren,
Kind, vader, moeder, broer en zuster, neef en nicht,
Zijn naar het bloedsbestaan of meer of min verplicht,
Hun onderling verband weten zij van te voren;
Ervaring leert nochtans, dat zij zich lichtlijk storen,
Een woord niet wel gevat, een donker zuur gezicht
Met reden ofte niet, breekt d’ aangenaamheid licht:
Dan gaat ’t vertrouwen weg en blijft somtijds verloren.

Maar vriendschap wel gemaakt op kennis van de deugd
Heeft vastigheid en geeft altijd gewisse vreugd:
Als het gaat voor de wind een onderling verblijden,
Hulp en trouwhartigheid in ramp en ongeluk,
Vertroosting aan de ziel in lijden ende druk,
Blijft onveranderlijk in goede en kwade tijden.


Simon van Beaumont (1574-1654)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 21 juli 2011

Willem de Mérode -- De vreemdeling

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wikipedia
* website
* als pedofiel
* 5 gedichten


De vreemdeling

Een vreemdeling is in ons huis gekomen.
Wij hebben onze wanden zóó verschoven,
Dat hij een kamer heeft voor slaap en maal.

Nieuwsgierig drukte ik in den wand een gaatje.
Zijn bleek gelaat woelde in de zijden kussens.
Zijn haarvlecht kronkelde gelijk een slang.

Mijn moeder keek, en sprak geheimvol lachend:
Lang zal de vreemde bij ons blijven wonen:
Een slang beet in het zijden dek zich vast.

Nu vrees ik alle dagen voor den vreemdeling.
Ik voel iets woelen in mijn prille denken.
Een sterke slang beet in mijn hart zich vast.


Willem de Mérode (1887-1939)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 20 juli 2011

J.A. Dèr Mouw -- 'K hoor ruischen ons moeras

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
* bloemlezing
’K hoor ruischen ons moeras - zoo noemden wij ’t,
Mijn vriend en ik - vol angstigrits’lend riet,
Met, soms, een zichtbaar wieg'lende karkiet;
Er om eerst bosch, dan heiden, vlak en wijd.

Wij stookten vuurtjes, veilig: niemand ziet
De blauwe rook. Over ons, dreigend, glijdt
Kraaiengeroep, vreemd, wild, door de eenzaamheid. -
Leeft hij nog? - ’K ruik de hars - Ik hoop van niet.

Ik heb hem vaak beleedigd en gegriefd;
Want ’k hield van hem. Neen, ’k was op hem verliefd.
Neen, meer - mijn ideaal van goed en waar.

Nu ben ik oud. In Brahman is vergaan
Mijn wereld, en ikzelf, grijze brahmaan -
Hij had blauwe oogen en mooi donker haar.


J. A. Dèr Mouw (1862-1919)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 18 juli 2011

Leo Vroman -- Dag Holland

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* vpro
* Daar


Dag Holland

Je knotwilgen en je lissen
reiken nog naar mij toe,
maar nu ben ik te moe
om ze nog erg te missen.

De Hollanders die hier komen
doen mij wat meer verlangen
dan al die bloemen en bomen
van wie wij geen woord ontvangen.

Ik hoor geen geruis in het riet
en zie geen wuivende paarden
maar klei in de uiterwaarden
en hoor zelfs het water niet,

maar wil nog dolgraag dromen
van die doodstille waterkant
en dat ongemaaide gras

in de zomers van dat lome
poldergroene land
zoals ik dacht dat het was.


Leo Vroman (1915)
uit: Daar (2011)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Leo Vroman -- De dingen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* dbnl
* vpro
* Daar


De dingen

Natuurlijk, een ding heeft geen gevoel,
anders zou mijn zitvlak maken
dat elke door mij bezeten stoel
uitbarstte in schateren of braken,
en anders zouden mijn welgedragen
toch fraai geruite onderbroeken
naar andere bezigheden zoeken
of om hun klerenrechten klagen.
Een ding, zo veel door mij gebruikt
dat haar hoeken zijn rondgesleten
zou aldoor in het openbaar
zeuren dat het naar mij ruikt
of dat het aan tafel mee wil eten.

Waar kijkt het nu weer naar


Leo Vroman (1915)
uit: Daar (2011)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 15 juli 2011

Andreas Burnier -- Ballade van de onvindbare geliefde

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* wikipedia
* dbnl


Ballade van de onvindbare geliefde

Heet zij Olga of Belinda,
Sonja, Clara of Simone,
de vrouw van wie wij heel ons leven
dorstig dromen,
of Sofia?

Woont zij tussen Gstaad en Saanen,
in de Tweede Leliedwarsstraat,
naast de jukebox
of in Rome
de vrouw van wie wij dorstig dromen?

Is zij knaap of is zij moeder,
hoer, bardame of politie,
mystica of de Maria,
vreemde van heel ver gekomen,
de vrouw van wie wij dorstig dromen?

Heet zij Angélique of Else,
Bernadette of Mata Hari,
draagt zij spijkerbroek of sari,
is zij god der godloos vromen,
de vrouw van wie wij dorstig dromen?

Heet zij Olga of Belinda,
Sonja, Clara of Simone,
de vrouw van wie wij tot het einde
dorstig dromen,
of Sofia?


Andreas Burnier (1931-2001)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 14 juli 2011

Anna Blaman -- Dans

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
* letterkundig museum


Dans

Ik omvat met bei mijn armen de tere ronding
van haar schouders en hals, en zijzelve
doet mij haar zachtglooiende dansende benen omhelzen
zo schrijden wij tezamen in rhythmische wiegeling

Ik zie omhooggeheven haar lief gezicht
en dit hevig bijeenzijn drijft mij dicht
en dichter tot haar - en wij dansen mond aan mond
en hart aan hart en zacht gezicht aan zacht gezicht


Anna Blaman (1905-1960)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 13 juli 2011

Cor Klinkenbijl -- Rondeel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Pas verschenen: Zacht gezicht aan zacht gezicht. De mooiste gedichten
over vrouwenvriendschappen
, met daarin dit gedicht van de geheel
vergeten dichteres Cor Klinkenbijl.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Rondeel

Ik weet, dat zij Yvonne heet
en van muziek en dansen houdt.
Haar minnaar is een slank athleet.
Misschien, dat hij haar eens zelfs trouwt.

Zij heeft iets, dat ik nooit vergeet.
Haar reputatie laat mij koud.
Ik weet, dat zij Yvonne heet.
Haar tred is licht, haar haar van goud.

Het spel was – als de wereld – oud:
zij ving mij in den kleinen kreet,
waarmee zij, snel, eens vàn mij gleed.
Nu stijgen droomen duizendvoud…
Ik weet, dat zij Yvonne heet.


Cor Klinkenbijl (1904-1987)
uit: Diafragma (1946)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 12 juli 2011

Hans Faverey -- Op een hond zijn kop stak

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Onlangs verscheen een herziene uitgave van ‘Echo’s echo’s’ van Paul
Claes. In dit boek behandelt hij “het intertekstuele spel met bestaande
literatuur in haar verschillende gedaanten: citaat, allusie, travestie,
adaptatie, parodie en pastiche”. Claes wijdt twee hoofdstukjes aan
onderstaand gedicht van Hans Faverey, dat voor een groot deel uit
citaten (van o.a. Homerus en Sappho) blijkt te bestaan. P. van Delft
was Favereys leraar Grieks.in memoriam P. van Delft

Op een hond zijn kop stak:
Argos, dezelfde als toen;
ik niet meer lijkend
op dezelfde van toen.

Of je nou op Cyprus
en in Pafos
of in Panormos

(bent). Het heengaan;
de vernedering;
de terugkeer.

Een uitgerolde bal:
zo wil ik liggen.

Onsterfelijken zijn sterfelijk;
sterfelijken zijn onsterfelijk;
de magneetsteen is bezield;
vuur eet alles.


Hans Faverey (1933-1990)
uit: Chrysanten, roeiers (1977)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 10 juli 2011

De waterlelie en de aardappel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Onlangs verscheen een herziene uitgave van ‘Echo’s echo’s’ van Paul
Claes. In dit boek behandelt hij “het intertekstuele spel met bestaande
literatuur in haar verschillende gedaanten: citaat, allusie, travestie,
adaptatie, parodie en pastiche”. Claes wijdt een heel hoofdstuk aan
onderstaand gedicht van Van Eeden en Ben Cami’s parodie daarop.

De Waterlelie

Ik heb de witte water-lelie lief,
daar die zo blank is en zo stil haar kroon
uitplooit in 't licht.

Rijzend uit donker-koele vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer…


Frederik van Eeden (1860-1932)
uit: Van de passielooze lelie (1901)Ode aan de aardappel

De aardappel heb ik lief daar hij,
Strevend naar volkomen rondheid,
Altijd ànders rond is,
En oogjes heeft
Als van een blindgeboren diertje.

Ik heb hem lief daar hij, zo lekker,
Door de Groten wordt miskend;
Daar zijn kruid zo lelijk
En zijn bloem zo onaanzienlijk is,

En vooral daar hij
(Alsof hij wist dat hij in vrouwenhand
Belandt)
Bescheiden en beschaamd
Zijn klootjes
Verborgen houdt onder het zand.

Ben Cami (1920-2004)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 8 juli 2011

Hans Faverey -- Arme nacht; vollopend in het ontbrokene

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* wikipedia
* dbnl
* wat gedichten

Arme nacht; vollopend in het ontbrokene,
om tot het uiterste te worden benut,
al maar omgaand in zijn rondte,
opdat liefde, keer op keer,

daaruit voortvloeiende is: juist

omdat telkens het nog licht wordt. Of,
hetzelfde anders gezegd: hoe water,

na al zijn omzwervingen, terugkeert
naar dezelfde steen, deze net zolang
zachtjes kriebelt, tot plotseling
een roodharige blonde brunette
aan de oever verschijnt en rilling
zich jaagt doorheen al dat riet,
al het omringende.


Hans Faverey (1933-1990)
uit: Het ontbrokene (1990)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 6 juli 2011

Nico van Suchtelen -- De merel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* spinoza
* dbnl
* wikipedia
* iisg


De merel

Hoe zag ’k in ’t zinkend avonduur
– Een zwarte stip in bleek azuur –
O merel menigmaal

U zitten op dien dooden tak,
Die boven ’t groen nog opwaarts stak
Zoo dun en dor en kaal

En trilde onder uw licht gewicht,
Terwijl ge, ’t kopje omhoog gericht,
Maar klaar en kwettrend floot.

Ik hoorde uw zangen peinzend aan
En heb toch heden eerst verstaan
Wat ik zoo vaak genoot?

Waarvan ge zingt en tiereliert,
Het Leven is ’t dat zegeviert
Over wat dort en sterft;

De Blijheid is ’t die sterk en trotsch
Verzelt de zuivre liefde Gods,
Die nooit het hart meer derft

Dat diep en droevig heeft gesmacht,
Dat weemoedskrank hem heeft gewacht
En riep van uur tot uur,

Totdat in een verstilde stond
Het eindelijk hem wedervond
In ieder creatuur.


Nico van Suchtelen (1878-1949)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 4 juli 2011

Nico van Suchtelen -- Sonnet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* spinoza
* dbnl
* wikipedia
* iisg

Sonnet

Veel-eenge Geest, wiens adem aller landen
Vijandge volkren onbewust bezielt,
Wiens ongeweten wil schept en vernielt
Het tegenstrijdend werk ontelbrer handen;

Eénzelfde gloed die laait uit duizend branden;
Die wereld, mierhoop, waar het warlend krielt
Van blinde krachten, alles wisselt, wielt,
Sluit, Oermacht, ge in uws wezens eeuwge banden.

Lichtkern dier bont-verschietende gedachten
Waarvan gij 's levens raadselsluier weeft;
Die Veelheid schept schoon ge naar Eenheid streeft,

Al-eenge Geest, verbroeder onze machten,
Dat in het werk eendrachtiger geslachten
Volstralend eens uw diepste schoonheid leeft.


Nico van Suchtelen (1878-1949)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 3 juli 2011

Ellen Warmond -- Warmte, een woonplaats

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* dbnl
* wikipedia
* literatuurplein
* bloemlezinkjeWarmte, een woonplaats

Liefde en het besef
van liefde daartussen bouwen
mensen een warmende woonplaats

en sprekende zeggen ze: liefste
open je ogen nu langzaam en eet
ik heb het licht voor je aangesneden
of: open je ogen niet drink nu het donker
ik heb de nacht voor je omgekocht

want liefde en het besef
van liefde daaraan ontsteken
ogen en stemmen hun licht
daarin ontbloeien de lippen
daaruit ontstaat het gedicht.


Ellen Warmond (1930-2011)
uit: Warmte, een woonplaats (1961)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l