zondag 31 juli 2016

Jan van Nijlen -- Gescheiden

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
bio/biblio
leestafel
Gescheiden

Den zomernacht die hen zo diep ontroert
zal hij wellicht, zij nimmermeer vergeten;
hij was als zij: verwonderd en vervoerd,
zij niet als hij: gepijnigd en verbeten.

Een strelende arm die om een hals zich snoert
is wel een band, maar niet voor het geweten:
zij kunnen zalig zijn, van de aarde ontvoerd,
en verder nooit iets van elkander weten.

Maar eenmaal komt een zomernacht als deze
dat ze in een ster of in een vogelkreet
het uur herkennen dat geheel hun wezen

deed rillen van een bovenaards genot,
om te verkeren in 't onzegbaar leed
der eenzaamheid. Dan zijn zij rijp voor God.


Jan van Nijlen (1884-1965)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 29 juli 2016

Jan van Nijlen -- Stilleven

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


dbnl
wikipedia
bio/biblio
leestafelStilleven

Koele citroen in 't heldere kristal,
Geel als de primula van dit seizoen,
Het huis vol zon, narcissen overal
En in den tuin het kleurige legioen
Der tulpen, de wuivende waterval
Van blauweregen boven de pioen:
Meer dan de sterren, meer dan het heelal
Is mij een primula, een geel citroen.


Jan van Nijlen (1884-1965)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jan van Nijlen -- De tortel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


dbnl
wikipedia
bio/biblio
leestafelDe tortel

Zijn lied klinkt dof van uit de hoge linden.
Het lijkt wel of hij iets met nadruk vraagt
of iemand roept; hij kan de rust niet vinden.
Dichters beweren dat de tortel klaagt.

De dieren die de tere tortel horen
maken zich om dit schor gezang niet druk
en zoeken niet in het eenzelvig koeren
een zin van heimwee naar vergaan geluk.

Alleen de mens wil weten en begrijpen,
zoekt steeds naar reden, oorzaak of begin.
De zomer bloeit en de eerste vruchten rijpen,
het is zo stil; misschien heeft niets een zin.


Jan van Nijlen (1884-1965)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 28 juli 2016

sadà\exposadà -- visioenen van de absolute kut, solide

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


crU
facebook
vorig gedicht
visioenen van de absolute kut, solide
maar droog. ik poeder mijn gezicht
groen. glij van de botten,
braak over borsten,
daar voel je je vrij. welke aderen
omklemmen je schaduw? diagelijke
schedefronsende, zijn je lippen
het signaal? met natte haren
hoest je de hond, de klauwen van de bloem.
kalm &... verliefd op een schim
—waterzooi en duivelse kink—
zegel en kopie —papa papaver deflekteert mijn erektie,
heliotrope polytroop —hyacinthus.

(E. Coli, reine Thor “mijn ziel is perfekt
gestemd”, een zee? wijl de broeder
—hypokriet— kandelaars
uitbroedt. E. Coli, reine Thor &... “bindt
mij op de markt vast aan het vuur”, éenmaal
in de wiegschede dooft het. éenmaal.

wanneer? vlam!)

op negen puls je, ontkiemd? is speigel
leesbaar? spreek uit! reagens! met de slang van een
nachtegaal! parafernalia
woekeren in formaline! onacht &... paraaf van de weldaad.

(E. Coli, reine Thor “tiresias’ stok
wijkt mijn borsten”, markeer het
nat, de schalplaat, tikt tikt de nachtegaal
het venster spint —haar geheime naam—
onherbergzaam. E. Coli, reine Thor &... “balsem
mij de stok tiresias rijgerige tiresias”, éenmaal
in de schede. zwijg op de oever van de rivier
als een rat, als rat, rat, rat, rat rat.)


tiresias, wil
de os gloren in je —sterren rollen hem tiresias,
gloort in je E.Coli, reine Thor. de spil schicht
in dit tweemaal gevouwen licht. solide gloed vervalt als gloed —
denkbaar als wij zijn. giet de engel op zweetverlicht de spiegel vervalt als
spiegel. glanzende
—tik tik tik—
inwerking. de labia gloren vogels in je, mijn spildilatator en
verlept de markt tooi je.


sadà\exposadà
uit: de zaal van baards! (2016)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Remco Campert -- Antwerps meisje

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wikipedia
* vpro
* kb
* leest 'Antwerps meisje' voor
* citaten
* leestafel
Antwerps meisje

Het was laat in de avond
regen in lamplicht gevangen
sloeg neer op het macadam
van de Mechelsesteenweg
je had een offwhite jurkje aan
ik schatte je op vijftien
je liep langs de straat
waar ook ik overging
auto's passeerden remden af
reden weer verder
je vroeg de weg naar de Muze
café waar Ferre optrad
Ferre Grignard de zanger van jouw lied
zijn stem die op de radio geklonken had
en waarheen je nu op weg was
'volg de tramrails maar
dan vind je hem vanzelf'
en ik onnozelaar liet je gaan

Antwerps meisje
dat ik in mijn hart draag
wat heb ik toch gedaan
met mijn leven


Remco Campert (1929)
uit: Nieuwe herinneringen (2007)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 26 juli 2016

Roland Jooris -- Nog & Op het meer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


schrijversgewijs
dbnl
leestafel
wikipedia
poetryNog

Nabij
toch weer elders

Hij raapt op
wat niet gevonden
kan worden

Hij hoort iets
wat opspringt uit beduimeld
geblader, uit gefluister
een toets die zich afvraagt
waarom

Hij tast naar
een gestommel van
onmondig beramen, hij brengt
het ter sprake

Het doorwoelt zich
Op het meer

Roeien we naar verder
dan waar het te laat
is, vindt wat we niet
weten ergens oeverloos
plaats

klinkt elk voorvoelen
als een slag in het water

ligt een plons achter ons
daar voor altijd
hardhorend

is het een ogenblik lang
voorbijgaand toch
eeuwig

zwemt iemand zich weg
tot oneindigheid opduikt

laat men een stip
in de verwijdering
zien


Roland Jooris (1936)
uit: Bladgrond (2016)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 25 juli 2016

J.N. van Hall -- Aan het strand

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


wikipedia
dbnl

Aan het strand
(Naar François Coppée.)

't Is 't volle badsaizoen aan 't Scheveningsche strand,
Waar breede golven slaan op 't zacht fluweelen zand,
Alsof het verzen zijn van Helmers, zoo plechtstatig,
Zoo deftig en zoo kalm, zoo fier en regelmatig.
Daar komen uit chalet, uit villa en hotel
De rijke kindren aan - en straks begint het spel.
De voetjes in het nat; de kieltjes opgetrokken;
't Genot ziet de oogen uit. Op blonde en bruine lokken
Prijkt een matrozenhoedje in lossen, eedlen zwier;
Zij zien er krachtig uit, gezond, hun blik is fier;
En al die knapen, zie, in dolle vreugde, graven
Ze in 't fijne gouden zand, met hand of schop, een haven,
't Gecompliceerdst kanaal, een droogdok of een sluis.
En de eigen Oceaan, die, in zijn toorn, tot gruis
Meedoogenloos vernielt de grootste, sterkste vloten,
Laat, oud toegevend man, zijn golven in de sloten
Geleiden, naar 't ontwerp der grillen van een kind.
Daar staan zij, 't oog vol vuur, de haren in den wind,
Niet ver van een Mama, die stil zit te borduren,
En vinden 't dood gewoon, dat steeds voor al hun kuren
De zee zoo willig is, en zich met hen vermaakt.

Een andre kinderstoet, als zij de voeten naakt,
- Het water stijgt hun langs de welgevormde beenen -
Matroosjes, visscherskroost, trekt stil voorbij hen henen;
De bruin gebrande nek kromt onder 't wicht der ben;
't Zijn kindren uit het volk, van de armsten onder hen.
Voor hen geen spel; hun lot zal strijd en arbeid wezen;
Toch staat op 't streng gelaat geen jalouzie te lezen
Voor de andre knapen en hun ongestoord vermaak.
Als kleine zeelui, flink verrichten zij hun taak;
Hun dagwerk is hun lief, al is ook 't leven strijden.
Neen, zij behoeven geen dier rijken te benijden;
De zee - zij weten 't - is een moeder voor elk kind;
Voor 't kleine visschersvolk waait ook de zilte wind,
Die kracht en schoonheid schenkt, als hij hun wangen streelt,
Aan 't arme kind dat werkt, aan 't rijke kind dat speelt.


J.N. van Hall (1840-1918)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Hans Vlek -- Vier gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


in memoriam
npe
dbnl
canon brabantse letteren
het laatste optreden van hans vlek


Lege huizen

Huizen die leegstaan,
wastafels zonder zeep,
keukens zonder geur, kast-
papier met roestige
punaises, gaten
zonder spijkers, lampen
zonder licht, ramen die
moeilijk opengaan.
Niemand heeft iets
laten liggen. Lege
huizen, dozen vol
verdriet dat je niet ziet
maar weet, omdat er
niets anders is.


Als een bloem

Hier zit ge dan, mensch,
te midden uwer werkelijkheid.
Tussen polshorloge en teevee
richt uw blik zich naar benee.

Terwijl daarboven schijnt de zon!
Bestrijd het gif met
fris gemoed, eet geen
bespoten goudreinetten.

Laat als een bloem
uw blikken stijgen
naar het licht!

Richt als het taaie gras
u op, en woeker.
Blijf een opgewekte zoeker!


Hommage à qui

Als ik sterf dan
liefst zoals Sarah Bernhardt.
Theatraal, groots, ontroerend.
En dan weer opstaan
voor de bloemen.


Haha!

Vandaag vroeg iemand wat
ik zou doen met een miljoen.
In Nepal stil gaan leven in
benzineloze berglucht en oud worden,
bruin brood eten en binnenlands fruit.
Een collage van bankbiljetten
maken, een reis om de wereld
in 60 jaar, indruk en geen zorgen meer
om het brokkelig plafond, de snel
slinkende voorraad briketten en
het grijs dat onmerkbaar verschijnt
tussen de bloemen op het pluche van mijn stoel.


Hans Vlek (1947-2016)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 23 juli 2016

K. Schippers -- Zoek het donderkopje tussen de komma's

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
querido
radiointerview
moors magazine over dit gedichtVisuele poëzie [6]: K. Schippers (1936)
uit: Een klok en profil (1965)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 22 juli 2016

Ted van Lieshout -- Zeesonnet

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
dbnl
leestafel
wat gedichtenVisuele poëzie [5]: Zeesonnet van Ted van Lieshout (1955)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 20 juli 2016

Ana Roelofs -- #168 + #171

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
• Download, print en vouw de minibundel Muizen in april

Visuele poëzie [4]: Ana Roelofs (1967)

# 168

laat je verhalen maar thuis ga mee het spiegelende
zwart in door de waterval naar de onderstroom over
de kaal gekraste bodem omlaag naar slangsterrenstad
waar bloemdiertjes met glazen vleugels de diepzee voodoo
show belichten in duizend jaar tijd op de verweerde
wijzerplaten stort de maalstroom zich ongestoord verder
tomeloos over de broze botten van magische
meerminnen om dan traag en stil als oude flessenpost
weer naar boven te glijden teer als een zeepbel zijn je
gehalveerde klokjes de sleutels van het eeuwige


#171

knuffeldieren praten niet ook niet al zouden
ze kunnen over deuren waarachter monsters
zitten waarachter iedereen stinkt, liegt en steelt
mijn helden verraden nooit hun plastic ogen
spelen stommetje met de draken onder het
behang huppen paardachtige sprinkhanen op
zwakke poten vol chagrijn ruiken je angst en
willen zich wreken op hen die stiekem foto’s
maken van onkenbaar lege huizen, voorbij
kometen vliegen, de nalatigheid geweld
aandoen zonder tanden in glazen draaikolken
zwieren bleib gesund mein sjlemiel und lebe wohl

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Rinus van den Bosch -- melanch olie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
gefilmd portret
geschreven portret
wikipedia

Visuele poëzie [3]: Rinus van den Bosch (1938-1996)
Uit: Buiten noch binnen gewoon (2002)

melanch olie

het behang hangt zwaar als lood
’t betingel houdt z’n last
met laatste nagels vast
’t klokje aan de muur is dood
er ligt een haarborstel op de kast

waarom deze voorwerpen zijn gebleven
met de stille kamer in dit lied
niet omdat je niet bleef leven
maar ’t regent en je weet het niet


Rinus van den Bosch (1938-1996)
uit: Buiten noch binnen gewoon (2002)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 19 juli 2016

Patrick Conrad -- Hij was de uitvinder van een tiental ismen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
schrijversgewijs
dbnl
verzamelde gedichten
Visuele poëzie [2]: Patrick Conrad
Uit: De Cadillac van Mallarmé (2016)

Hij was de uitvinder van een tiental ismen,
iets waar de Russen voor hem
met het constructivisme, het communisme
en het stakhanovisme in uitblonken.

Zo kon hij uren met gekrulde lippen
zemelen over het sofisme
dat in zijn verliefde ogen
eerder te maken had met de voornaam
van de vrouw van de buurman.

Hij beheerste dermate
de kunst van het overhalen
dat niemand hem nog graag
op het dorpsplein zag verschijnen.

Daar was hij zich,
zoals de meeste parvenu's,
weinig van bewust.
Voor hem lag het aan zijn uiterlijk
dat regelrecht indruiste
tegen de platte smaak van het grauw.


Patrick Conrad (1945)
uit: De Cadillac van Mallarmé (2016)• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 17 juli 2016

Luc Fierens -- Geladen gedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
youtube
kolajVisuele poëzie [1]: Luc Fierens
Uit: Geladen gedichten (2016)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

J. Meulenbelt -- Landelijke rust

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

schrijversinfo
dbng
dbnl

Landelijke rust

't Gras is groen als gras met hier en daar
de doodgewone staande koe.
Daartussen ligt het koebeest. Grazensmoe.
Het half paar paarden stapt wat, maar
het schaap is nergens tegen, nergens voor:
't kijkt lijnrecht tussen weide en wolken door.
En ook de boer gaat nergens meer naar toe.


J. Meulenbelt (1921-2011)
uit: Plattegrond (1950)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 16 juli 2016

J.C. Bloem -- Rondeel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
letterkundig museum
kb
leestafel
Verzamelde gedichtenRondeel

De korte liefde en 't lange lijden,
Het wordt een ding, dat men vergeet.
Herdenkt men 't nog, dan zegt men: 'k weet,
Het was destijds niet te vermijden.

Benijdt men soms de niet-bevrijden
Tot deze afwezigheid van leed?
Toch, korte liefde en langer lijden,
Het wordt een ding dat men vergeet.

's Verleden levens koud en heet
Voelt men zich in den loop der tijden
Vanzelf gelijk het uur ontglijden.
O jeugd, was 't dit waarom men kreet?
Men wordt een ding en men vergeet.


J.C. Bloem (1887 - 1966)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 14 juli 2016

Jan Kuijper -- Albumblad voor Delphine Lecompte

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
interview
ipoetry
Albumblad voor Delphine Lecompte

Wekelijkse wortel van marsepein,
met aarzeling neem ik het mes ter hand
om het gevoel te leren: het verstand
is hier de baas, het doet maar even pijn,
en het zal lekker lekker lekker zijn
om te vertoeven in het wonderland
van luxe en kalmte. En aan de andere kant
houd ik de hinderlijke wellust klein,

zo klein dat hij haast niet meer zichtbaar is
en het net lijkt alsof niet hij mijn leven
van a tot z beheerst, alsof ik ooit
nog uit mijn levenslange hechtenis
ontsnappen kan. Toch was het heerlijk, even,
van jou te snoepen. Ach, ik leer het nooit.


Jan Kuijper (1947)
uit: Aanmatigingen (2016)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 13 juli 2016

I.K. Bonset -- De hangende gitaar

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
bwn
dbnl
bundel gedichten

De hangende gitaar

Geen klank
Een plank
Een zwarte, smalle plank.
'n Gele schijf —
Dat is haar lijf
Een gat
En wat is dàt?
                  Een dunne lijn? —
Dat zullen snaren zijn
En onderaan
Horizontaal
Een zwarte dikke streep

Zij hangt maar stil
En spreekt geen woord
Kent geen accoord

Ik heb een wil!
Ik heb een wil!!


I.K. Bonset (1883-1931)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Antony Kok -- Kultuurbeelden

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website
wikipedia
fleursdumal
voorgelezen

Kultuurbeelden

I

Schots en scheef dooreen gesmeten,
liggen hoog op eenen hoop,
rustig roestend, uit te vreten,
op een binnenplaats te koop:

Wiegen, wielen.
Balken, buizen.

Hoeven, hoepels.
Ketels, kruizen.

Ringen, rieken.
Potten, pannen.

Vogelkooien.
Oliekannen.


II

't Land verwoest, uiteengereten,
hier en ginds gedrenkt met bloed.
Steden, dorpen neer gesmeten,
vlammend in een rossen gloed.

Bajonetten,
Ransels, petten.

Kermen, huilen.
Zwarte kuilen.

Duivels, dooden.
Zwijgen, zoden.

Dorre velden.
Honger. Helden.


Antony Kok (1882-1969)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jacobus Bos -- Zwijgend landschap

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wereldbibliotheek
recensie
dbnl


Zwijgend landschap

Daar staat hij dan ergens midden
in Frankrijk in de brandende zon
waar Van Gogh zijn verstand verloor.

De hemel een onmetelijk blauwe zee.
Koren dat daar roerloos onder golft.
Heerszuchtig boven dit alles de zon.
En de kraaien. De kraaien.
Stoer en luidruchtig als doden
die uit hun graven zijn opgestaan.

Daar staat hij in die verstikkende hitte.
Zwijgend landschap vol geheimen.
Oorlogen die hier werden gewonnen.
Vrouwen die naakt zonnen in het gras.
Een vesting op de top van een berg
die ooit met olifanten werd veroverd.

De trein in een flits verdwenen.
Het stationnetje ver achter hem.
Zijn reislust al bijna lachwekkend.


Jacobus Bos (1943)
uit: Alsof niemand hier onsterfelijk is (2016)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

maandag 11 juli 2016

Peggy Verzett -- Klassiek gedicht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

querido
website
dbnl


Klassiek gedicht

lichtdruk fluitwerpen regelt, ochtend is avondschemer
snavels open tegen licht afgestelde
snavels bewegen
ik beweeg de kamer in als een groet

een tijd geleden ben ik in haar kamer geweest
het leer van de bank komt tegemoet en neemt lamplicht mee
de avond zal in de morgen komen
als m’n moeder hier wordt gedregd waarin ze met haar vliegstro ligt

op de avond die haar ochtend
als ze achter zichzelf vandaan californië dreaming in
voor de laatste keer, haar lam klettert op het marmer van

de witte bungalow
al haar Lamsgekletter, het dichtste wit
aan de ton sur tons


Peggy Verzett (1958)
uit: haar vliegstro (2016)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 10 juli 2016

Anton van Wilderode -- Het bezoek

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
website
dbnl
leestafel

Het bezoek

Twee uren thuis zijn, rechtstaande spreken
uit de wolk van een sigaret,
haastig de hindrende stilten breken
blindlings gehoorzamend aan het teken
dat uit iederen hoek op mij let.

De kat in de kamer zien, vogels horen
tegen een achtergrond van wind,
kinderen plotseling toebehoren
in hun spel, in hun bouwspel verloren
met mijn eigen handen van kind.

Den zondag voorbij het huis zien draaien
als de kleurprenten van een boek:
vertelsels lachen in lichterlaaie,
wolken hangen met vlaggen te zwaaien,
de tuin krijgt een open doek.

Zich losmaken langzaam en verholen
uit de windselen van een gesprek,
zich inschepen als versteekling verscholen
op het schip van de nacht, in de holen
van de bergplaatsen onder het dek.


Anton van Wilderode (1918-1998)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Jan van Beers -- Maneschijn

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipediaManeschijn

Stijf blies de winden koud: - iets als een klacht,
En onverspoosd geschrei rolde om mij heen;
Of al 't gekerm der aerde in éen geween,
Een lang geween tot God klom. - Het was nacht;
De wolkgordijn schoof van het zuid naer 't noord,
In woeste golving door 't oneindig voort;
En, dwars door 't jachtend dundoek, dat 't orkaen
Met breeden vleugel zweepte, scheen de maen,
Beweegloos, wat ook onder haer bewoog.
Een killen glans, die, schoon hij blonk, geen licht
Verspreidde, en met het zwerk niet voorwaerts vloog,
Schoot ze op de wolken, als den blik van de oog
Eens onverschilligen op hem, dien 't wicht
Des lijdens drukt. -

En 'k droomde: - hier op aerd,
Zoo dacht ik, gaet het als daerboven, 't vaert
Hier alles voort en voort, als ginds het zwerk.
De wind der Smerte klept op ijzren vlerk
Steeds d'aerdbol rond, en zweept door 's levens ruim,
Geslachten, eewen, menschdom, - nietig schuim,
Waermeê hij dartelt in zijn wilden draf,
Van de eene kim, de wieg, naer de andre, 't graf.

Het graf! - o ja! want even als de maen
Daer ginder, onbewogen nederziet
Op al wat langs der heemlen bogen vliedt,
Zoo ook hangt op het aerdsch gewemel iet,
Een bleek gezicht, onwrikbaer in zijn baen,
Welks blikken, even koud, op klein en groot
Hun glans verspreiden; - en dat is de Dood!

Lang bleef mijne oog de golving gadeslaen
Der wolken, en de vlotte schijf der maen,
Die nijdig steeds die golving door brak; - lang
Zag ik met de oog mijns geestes op den drang
Der woeste zee van menschenhoofden, waer
De kale en fletsche schedel van den Dood
Ook boven uitblonk; - en op mijnen schoot
Viel eindelik mijn voorhoofd. - O, die nacht,
Wat heeft die mij al jammers meêgebracht!

(1844)

Jan van Beers (1821-1888)
uit: Jongelingsdromen (1853)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 8 juli 2016

Petronella Moens -- De beproefde snoeplust

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
stichting
literatuurgeschiedenis
De beproefde snoeplust;
Of
Het goede Mietje.

Mietje zag een' mand vol kersen,
O! zoo rijp, zoo lagchend rood.
Niemand ziet mij hier – sprak Mietje –
'k Neem – schoon moeder 't mij verbood –
Stil, toch zes of zeven kersjes;
Moeder merkt het zeker niet,
MIETJE telde ook zeven kersen,
Die zij, vol begeerte, ziet;
Doch vol angst klopt haar het hartje;
MIETJE voelt zich niet alleen;
GOD weet alles – denkt ze – Ach, Moeder!
'k Mag …. Ik wil niet stout zijn! … Neen!

Angstig werpt zij nu de kersen
Uit haar lieve poez'le hand;
'k Mag niet snoepen! – roept zij schreijend'; –
Waarom stond hier ook die mand?
Neen, 'k wil hier niet langer blijven,
'k Had bijna een' kers geproefd;
Maar ik deed het niet … Neen, Moeder!
MIETJE heeft u niet bedroefd.

Moeder had haar stil beluisterd.
Vrolijk gaf zij 't kind een' zoen;
Kom mijn MIETJE – sprak ze – aan kersen
Moogt gij nu uw' lust voldoen.
Al deze uitgezochte kersen
Zijn voor u, mijn Kind! uw' deugd,
In 't bestrijden van uw' snoeplust,
Schonk mij reine moedervreugd.
't Is geen deugd, om niets te proeven,
Daar, waar niets uw snoeplust wekt;
Maar die mand vol schoone kersen,
Die uwe oogjes tot zich trekt,
Uit gehoorzaamheid te ontvlieden,
Dat, mijn lieve Kleine ! is goed.
Blijf gehoorzaam, blijf onschuldig;
Vlugt, eer ge iets, dat kwaad is, doet:
O! dan zijt ge altijd gelukkig.
Wien geen kwaaddoen is bewust,
Smaakt, wat ook zijn lot moog' wezen,
Ongestoorde zielenrust.


Petronella Moens (1762-1843)
uit: Herfstbloempje voor de lieve jeugd (1825)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

donderdag 7 juli 2016

Drs. P -- Ank

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* wikipedia
* dbnl
* fansite
* interview
* necrologie
Ank

Eens kende ik een meisje, en haar voornaam luidde Ank
Ze woonde heel geriefelijk, ze werkte op een bank
Haar uiterlijk was goed verzorgd, haar silhouet was rank
Haar tierenheid was goeder en haar moedigheid was lank
Toen kwam ze in contact met de gewoontedrinker Hank
Nu is ze uitgezakt en ze verspreidt een scherpe stank
Geen doel meer in het leven en geen brood meer op de plank
En mensen, dat komt alles ongetwijfeld van de drank

Horloges lopen achter en athleten lopen mank
En Groenevelt is rood maar het Oranjehuis is blank
Mijn buur houdt honden uit de slaap met klagelijk gejank
Een Duitser wordt malade en een Fransman voelt zich krank
Gazellen worden moddervet en varkens worden slank
Een vlieg lijdt soms aan kanker maar een vlieger heeft geen kank
Een panter is vaak pienter maar een pienk is nooit eens pank
En mensen, dat komt alles ongetwijfeld door de drank

Ik drink niet voor de aardigheid, dat zeg ik vrij en frank
Ik drink wel voor het middaguur, en tegen wil en dank
Ik wiegel en ik waggel en ik zwijmel en ik zwank
Van havenkroeg naar dorpscafé, van Brest naar Wildervank
De tranen stromen langs mijn wang, en daarna langs mijn flank
Ik zie geen sprankje hoop meer, ja niet eens een hoopje sprank
En uit mijn keelgat komt nog slechts een kloeierige brank
En dat komt ongedrankeld van de twijf


Drs. P (1919-2015)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

woensdag 6 juli 2016

Jan Arends -- Ik heb vannacht met Haleine geslapen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
poëzieroute leeuwarden
wat gedichten


Ik heb vannacht
met Haleine geslapen.
Ik ben de bijzit
van mijn eigen vlees
geweest.

Ik heb
onder een donkere maan
naar een liefelijke
blauwe lucht
geslapen.

Twee vogels
hebben stro
in mijn handen gelegd.

Twee vogels
hebben gefloten
als fluiten,
als noodweer,
als kwade dagen
in aantocht.

Ze zijn weer weggevlogen.

Alleen Haleine
is gebleven.

Jazeker,
Haleine verlaat mij niet.


Jan Arends (1925-1974)
uit: Lunchpauzegedichten (1974)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Guido Gezelle -- Ik misse u

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
Guido Gezelle-archief
bloemlezing


Ik misse u
Aan eenen afwezenden vriend

Ik misse u waar ik henenvaar
of waar ik henenkeer:
den morgenstond, de dagen rond
en de avonden nog meer!

Wanneer alleen ik tranen ween
't zij droevig het zij blij,
ik misse u, o ik misse u zoo,
ik misse u neffens mij!

Zoo mist, voorwaar, zijn wederpaar
geen veugelken in 't net;
zoo mist geen kind, hoe teer bemind,
zijn' moeder noch zij het!

Nu zingt men wel en 't orgelspel
en misse ik niet, o neen,
maar uwen zang mist de orgelklank
en misse ik al met een.

Ik misse u als er leugen valsch
wil monkelen zoo gij loecht,
wanneer gij zacht mij verzen bracht
of verzen mededroegt.

Ik misse u nog ... waar hoeft u toch,
wáár hoeft u niet gezeid ...
Ach! 'k heb zoo dikwijls heimelijk
God binnen u geleid!

Dáár misse ik u, dáár misse ik u
zoo dikwijls, en, ik ween:
geen hope meer op wederkeer,
geen hope meer, o neen!

Geen hope, neen, geen hoop, hoe kleen,
die 't leven overschiet';
maar in den schoot der goede dood
en misse ik u toch niet?

(Voor Eug. Van Oye)
1859

Guido Gezelle (1830-1899)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

dinsdag 5 juli 2016

Karel van de Woestijne -- 'k Verzoek de zee

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

wikipedia
dbnl
bloemlezing

'k Verzoek de zee, 'k verzoek geen aarde en hare vruchten
dan als het donker zwerk vol donderend geruchten.
'k Verzoek geen ongeziene ruimte, noch den tijd
dan, verre en vroom, gelijk een vrage in eeuwigheid.

Maar 'k weet: ik schater aan de zee; ik ben de zegen
der plassende akkers aan den daver van den regen.
'k Ben naauwelijks de blik die wemelt en die gaat;
maar ziet: ik draag den droom van allen op 't gelaat.


Karel van de Woestijne (1878-1929)

• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zondag 3 juli 2016

Jacob Westerbaen -- Lof van de pekelharing

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia
gedichten
toelichting bij dit gedicht
Lof van de pekelharing

Een pekelharing blank,
zwaarlijvig, dik en lank,
die 't hoofd is afgeslogen*,
de buik en rugg' meteen
heel proper afgesneên,
de vellen afgetogen*;

het grom voor uit gedaan*,
rauw of met vuur gebraên,
dan geen ajuin* vergeten;
en eer des avonds laat
de zon te bedde gaat
met honger opgegeten,

en daartoe* dan een stik*
van roggebrood, wel dik
van boter, toegekloven*
is goede medicijn;
triakel* kan niet zijn
zo waardig om te loven.

Een dronk die smaakt daar op:
Breda's of Haarlems sop*
of uit de Delftse kuipen;
hij maakt het gorgelgat*
weer vaardig, fiks en glad,
om 's morgens weer te zuipen.

En als gij zijt verzeeuwd*
en zit en gaapt en geeuwt,
kan hij weer lustig maken,
droogt de catarren* op
die boven uit de kop*
in borst of tanden raken;

maakt dat men ook wel pist,
en dat u niet en mist
(met orelof*) het kakken:
geen winden laat hij rust
hij doet de maag met lust
naar spijs en drinken snakken.

Wat dunkt u, lezer, kan 't dan vreemd of wonder wezen
dat iemand die met lust de pekelharing smult
veel beter is te pas*, als die met uitgelezen
en dart'le lekkernij zijn darmen gulzig vult?


Jacob Westerbaen (1599-1670)
afgeslogen = afgeslagen
afgetogen = afgetrokken
het grom...gedaan = het ingewand verwijderd
ajuin = ui
daartoe = daarenboven
stik = snee
toegekloven = erbij gegeten
triakel = kwakzalversmedicijn dat als wondermiddel gold
sop = bier (Haarlem, Breda en Delft waren bekende bierproducenten)
gorgelgat = keel
fiks = sterk
verzeeuwd = misselijk
catarren = ontstekingen door verkoudheid
uit de kop = vanuit het hoofd (neus en keel)
orelof = permissie
beter is te pas = er beter aan toe is.
• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

Cornelis de Bie -- Hekel-dicht op de Kinderen die hunnen Vader moeten onderhouden

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

dbnl
wikipedia

Hekel-dicht
Op de Kinderen die hunnen Vader moeten onderhouden

ONnutte wisselingh, eylaes het comt soo spade
Het goedt te mangelen op sijn kinders ghenade,
Met hop' van onder-houdt, en wel te sijn ghedient,
Als t'op is, vyanden in plaets van kinders vindt,
Het leven duert te lanck, men sou de uren tellen
Tot aen den lesten dagh, dat Godt soo wilde stellen.
Den ouderdom die valt hun al te ghemelijck
Dat hy begraven waer, de kinders waeren ryck.
O schendich schelmen stuck, boos en fenynich vleyen
Soo langh den Vader daer noch niet is uyt-ghescheyen
Soo streeltmen, maer wanneer hy niet en-sier meer heeft
Dan wenscht-men hem het graf, als hy niet meer en gheeft.
Is dat beleefde gunst, en staeter niet gheschreven
Dat kinders goet en bloedt, hun lyf, hun siel en leven,
Aen d'Ouders schuldich sijn, als Isac heeft ghedaen
Die geene vrees en had voor s'Vaders sweert te staen,
En buyghde voor t'gebiedt, soo drâ als hy maer hoorden
Dat Vaders wille was sijn eyghen kindt te moorden,
Is dit de les gevolght, dat kinders inde pyn
Van d'Ouders d'eerste troost en leste hulpe syn?
Dat wie dit anders doet verdient den brandt der hellen,
Wee hun die d'Ouders in hun oude dag hen quellen,
Sy waren beter oock met cluppelen gheslaen
Die hun ontcleeden eer dat sy te bedde gaen.


Op des Vaders doodt.

NU sluyt den sarck den ouden mondt
Wyens leven dat op de ghenade
En naer den wil der kinders stondt
Die hun te oudt stirf en te spade,
Want had' daer niet over-gheschoten
Van t'gen' hy hun ghegheven hadt
t'Lanck leven had hun seer verdroten
Maer nu behouden sy noch wat.


Cornelis de Bie (1627-1715)
uit: Faems weer-galm (1670)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

zaterdag 2 juli 2016

John McCrae / Tom Lanoye -- In Vlaamse velden

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

john mccrae
tom lanoye
• Over dit gedicht en over Lanoye's vertaling.
(+ origineel)
In Vlaamse velden

In Vlaamse velden klappen rozen open
Tussen witte kruisjes, rij op rij,
Die onze plaats hier merken, wijl in ’t zwerk
De leeuweriken fluitend werken, onverhoord
Verstomd door het gebulder op de grond.

Wij zijn de Doden. Zo–even leefden wij.
Wij dronken dauw. De zon zagen wij zakken.
Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij
In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust.

Toe: trekt gij u ons krakeel aan met de vijand.
Aan u passeren wij, met zwakke hand, de fakkel.
Houdt hem hoog. Weest gíj de helden. Laten de Doden
Die wij zijn niet stikken of wij vinden slaap noch
Vrede – ook al klappen zoveel rozen open
In zovele Vlaamse velden.


John McCrae (1872-1918)
vertaling Tom Lanoye (1958)
uit: Niemandsland. Gedichten uit de Groote Oorlog (2002)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster

vrijdag 1 juli 2016

Gerrit Achterberg -- Zwerver

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

kb
wikipedia
dbnl
genootschap
wat gedichten

Zwerver

Dien avond kwam ik later dan gewoonlijk
naar boven. In de huiskamer was licht
zag ik door de gesloten deur. Een schicht
van vreugde maakte terstond persoonlijk,
al wat zich uit mij had ontsticht
in stad en menigte. Ik stond koninklijk
in het vernieuwde donker van den nacht,
binnen mijzelve opgericht.

‘Ik heb op je gewacht’, zei je aandoenlijk,
en kuste mij de dood van het gezicht.


Gerrit Achterberg (1905-1962)


• Speel het gedichtenspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster