woensdag 29 september 2010

Wim Brands -- Lijzig

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* vpro
* weblog
* wikipedia
* neem me mee, zei de hond
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Lijzig

Tien koeien had hij, een stuk grond, een moeder die voor hem
kookte. Meestal sprak hij op een dag maar een paar woorden.
Zoals nadat hij met een nekslag een konijn voor het avondeten had
gedood: 'Dood. Jammer.'
Ook zijn moeder sprak weinig. 'Zoek een vrouw. Ik ga dood.'
Hij keek naar de hemel en vroeg zich af waarom daarboven
ook een witte vogel zwart werd.
Hij sprak een buurvrouw aan. Lijzig, zoals ook zijn moeder
sprak, alsof de woorden ijsberen waren die langzaam,
onbestemd wegdreven op ijsschotsen. Maar zo voelde het
niet: een witte vogel werd razendsnel zwart.


Wim Brands (1959)
uit: Neem me mee, zei de hond (2010)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 28 september 2010

Hans Vlek -- Er gebeurt altijd wel wat

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

* vpro
* dbnl
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Er gebeurt altijd wel wat

Ja, eigenlijk
is het vreemd dat ook
juist op dit ogenblik
uit goedige dikke
of geraffineerde slanke
vrouwen kinderen komen, nauwelijks
uit de schede kreten
van verrassing slakend tegen het
vervalste zonlicht dat door
het nog blinde netvlies dringt.

Ja, ook op het ogenblik
toen de man mij vertelde
dat voor het Rolling Stones optreden
geen kaartjes meer verkrijgbaar waren
kwamen twee- en drielingen ter wereld,

en boven de kerk
waar de witte bruid eindelijk
haar zwarte bruidegom verkrijgt
cirkelt Chuck Chuvalo rond
de luid kwebbelende aarde.
(Of is dat de naam van een bokser?)

In ogenblikken van verveling
word ik soms een groot filosoof,
maar zelfs op zulke momenten
vallen er nog doden en harde woorden.
Is het niet treurig?


Hans Vlek (1947)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Jan van Nijlen -- De kooi

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl
* bio/biblio
* een paar gedichten


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =De kooi

Ik voel den lust te reizen, te verhuizen,
of schepen fluiten die vertrekken gaan,
als in het najaar, in de koffiehuizen,
weer gladiolen op de tafels staan.

Ik weet: nu zijn de velden zonder koren,
van dag tot dag wordt dieper groen de wei
en scheert de zwaluw sneller rond den toren,
de gentiaan bloeit in't moeras der hei.

Wordt dan voor immer mijn geboeid verlangen
gevoed door een seizoen en door zijn kleur,
is dit de kooi waarin ik ben gevangen,
waar is het slot en wie ontsluit de deur?


Jan van Nijlen (1884-1965)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 26 september 2010

Anna Blaman -- Monoloog in de nacht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* wiki * dbnl * monument * foto

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Monoloog in de nacht

Wij zijn, mijn lief, twee werelden zo ver
uiteen als aarde en morgenster
en zo tot eenheid omgedicht
als twee profielen van een gezicht
En samen zijn we van de kleine
smarten tot in de zeldzame festijnen
van ons beider leven
wat valt er nog te geven?

Jij kent als ik dat panische gevoel
jezelf te zijn en tevens doel
van de geliefde, even verwant
als vreemd, een zee aan strand
Vaak zijn wij één in brandingslust
van een tezaambewoonde kust
ook is er ebbe, een ver wijken,
een machteloos vertwijfeld reiken

Diep is de nacht. Ach waren wij haarzelve
zodat wij konden uitwelven
over elkander heel ons wezen -
waren wij een en alleen en boven deze
eenheid en alleenheid uit ons-beiden
zodat wij zonder te schenden scheiden
konden en zonder pijn alleen zijn –


Anna Blaman (1905-1960)
uit: Mijn eigen zelf. Schetsen en gedichten (1977)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 23 september 2010

Marijke Hanegraaf -- Iets niet vinden

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* cubra * vpro
* nieuwe bundel: Restruimte


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Iets niet vinden

Bij het opruimen van de werkkast vind ik
een stukje metaal van twee bij drie

met een bizar buisje. Ik wist niet
dat zoiets bestond en dat ik het had.

Het ziet er vreemd uit
maar nuttig en doelgericht.

Zo onbuigzaam aanwezig
en onweerlegbaar de moeite waard.

Ik draai het tussen mijn vingers alsof
een gebaar het gebruik kan onthullen.

Iemand kan zeggen waar het voor dient
kan zeggen gooi het niet weg

iemand die in de wereld de verbindingen kent.


Marijke Hanegraaf (1946)
uit: Restruimte (2010)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Luuk Gruwez -- Verona di notte

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* Gruwez.be
* Garderobe= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Verona di notte

Dit is het uur dat mandolines zwijgen.
Rumoer verstomt in de tavernes.
Lantaarns lijken toegewijd te nijgen
- de laatste obers van de nacht.

De maan, dit uur, wordt weer vermaard
als een gewiekste dief die harten rooft.
Geliefden oefenen de schone schijn
zó, hand in hand, niet meer alleen te zijn.

Augustusnacht met lauwe bries
van lijflucht, oregano en olijven.
En dauw die aarzelt in platanen.

Maar niet de vroegte maakt hun zoenen koel:
Giovanni heeft Elvira tegen vijven
gewoon al minder lief dan om half drie.


Luuk Gruwez (1953)
uit: Dikke mensen (1990)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 21 september 2010

Jacques Perk -- Sluimer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* dbnl * wiki * Mathilde-handschriften
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Sluimer

Stil! - Duizendoogig spiegelt zich in 't meir
De nacht en laat haar bleeken luchter beven,
Die gloeiend witte glanzen heen doet zweven
Om 't, rond de diepte reiend, rotsenheir.

En Sluimer daalt op vlinderwieken neêr,
Met wuivend rijs, waaraan de druppen beven,
Die dauwend droom en zoet vergeten geven,
En zweeft in schaduw peinzend heen en weêr.

En in mijn dolend hulkje, dat er glijdt
Langs 't kabblend zilver, zet hij zich; ik zie
Hem teederblikkend over mij gebogen.

Hij lacht mij aan, ontplooit de wieken wijd...
Ik hoor een sluimerende melodie,
En weet niet wat mij loodzwaar viel op de oogen...


Jacques Perk (1859-1881)
uit: Mathilde (1879)
In het vroege voorjaar van 1903 onderging Jacques Bloem,
vijftien jaar oud, een verandering in het diepst van zijn ziel, toen
hij in een schoolboek het sonnet 'Sluimer' van Jacques Perk las.
Op zijn minst vijf maal zou Bloem naderhand van deze schok van
herkenning verhalen: 'Welk een nooit te vergeten geluk, dat iemand
nimmer in de steek laat', schreef hij vijftig jaar later, en: 'nog kan ik
iets navoelen van de extase' die deze woorden wekten.
- C.A. Slijper


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 20 september 2010

J.C. Bloem -- De gelatene

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wiki
* dbnl
* biografie= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
De gelatene

Ik open het raam en laat het najaar binnen,
Het onuitsprekelijke, het van weleer
En van altijd. Als ik één ding begeer
Is het: dit tot het laatst beminnen.

Er was in dit leven niet heel veel te winnen.
Het deert mij niet meer. Heen is elk verweer,
Als men zich op het wereldoude zeer
Van de miljarden voor ons gaat bezinnen.

Jeugd is onrustig zijn en een verdwaasd
Hunkren naar onvergankelijke beminden,
En eenzaamheid is dan gemis en pijn.

Dat is voorbij, zoals het leven haast.
Maar in alleen zijn is nu rust te vinden.
En dan: 't had zoveel erger kunnen zijn.


J.C. Bloem (1887-1966)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.

Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Jacob Cats -- Wie steelt, die queelt

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* wiki
* dbnl
* emblemata


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Die steelt, die queelt

Ick vont eens op een tijdt de liefste sitten slapen,
Ick sagh haer rooden mont ick bleefer op staen gapen,
Dies kreegh ick stelens lust. Maer wat een dievery!
Ick stal een kus van haer, maer sy een hert van my.

De muys ontrent het speck die eet met groot verlanghen,
Sy vat en wort ghevat; sy vanght en wort ghevanghen:
Siet wat een vreemde streeck! wat kunstjes weet ghy lief!
Ghy sit gherust en slaept, en steelt noch uwen dief.


Jacob Cats (1577-1660)
uit: Sinne- en minnebeelden (1627)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 17 september 2010

Delphine Lecompte -- Vloek van een niet volstrekt goddeloze

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* meander
* contrabas


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Vloek van een niet volstrekt goddeloze

Verdorie, knappe makelaar
Je verstrooit mij
Ik moet over je fantaseren
Waarom slaap je als een paard
Onvredig staand?
Waarom eet je als een veldmuis
Gulzig geniepig?
Waarom drink je als een dementerende imker
Per ongeluk bijen?

Ik denk dat je drie vrouwen bezit
De jongste woont in het gekkenhuis
Ik weet niet of ze telt
Ze is altijd gefixeerd
Ze vraagt altijd om zeevruchten
Ze eet enkel de zeepaardjes
Je vraagt nooit of ze los mag
Aan de besnorde matrones vraag je zo weinig mogelijk.

Ik denk niet dat je innig van je moeder houdt
Ze is te besluiteloos geweest
Zeg maar vulgair en drankzuchtig
Nu ben je weg
In mijn hoofd rij je naar een evenwichtige zuster
Je rijdt een dode kat platter
Op de achterbank ligt een halflege pot honing
Maar je bent geen pessimist.


Delphine Lecompte (1978)
uit: Verzonnen prooi (2010)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 15 september 2010

Ja G. Elburg -- Dag en nacht

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* wiki
* dbnl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Dag en nacht

Dit is mijn meesteres,
smal als een zonnestraal;
een bloem ligt op haar tong.

zij is een stem over het water,
een liefelijk eiland met één inwoner,
mijn meesteres.

dit is zij,
diep als haar ogen,
buigzaam als haar naam in het donker
tussen onze lippen.

mijn licht en mijn donker
is zij.


Jan G. Elburg (1919-1992)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Karel van de Woestijne -- Wat is het goed aan 't hart ...

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Karel van de Woestijne
* wiki * literair gent= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Wat is het goed aan 't hart van zacht verliefd te zijn,
zijn luimen naar een verre' of naêren lach te meten,
en, te elken avond weêr het kommer-brood gegeten,
weêr blij te mogen rijze' in iedren morgen-schijn,
deed nieuwe liefde-lach het oude leed vergeten.

Ik weet niet wat geluk is; maar uw schoon gelaat
is kalm, en maakt me blijde, en doet mijn leden rillen;
- en ‘k lách, gelijk een kind dat door een water waadt,
en, vreemde vreugde in de oogen, áarzelt, in den killen
en ringlend-zilvren vloed die zijne voeten baadt.

Want ik bemin u, vrouw; en zoo mijn dralend schromen
slechts de oogen toé uw tegen-lachen is genaakt:
zoo was ik als een kind dat, geerens-blij gekomen
naar glanz'ge vruchten-pracht in loomende avond-boomen,
beducht om zóoveel schoons, geen enkle vrucht en ráakt.


Karel van de Woestijne (1878-1929)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 14 september 2010

Simon Vestdijk -- Danaë

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =* Simon Vestdijk * Een snik tot glimlach omgelogen
* Titiaans Danaë * Uitvergroting

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Danaë
Naar Titiaan

Het blanke lijf, op 't purp'ren bed gebleven,
Wacht jong verlokkend naast der koppelkol
Zwart graaien in den gulden val van dol
Springende munten, hupp'lend voortgedreven

Door godenhand uit wolkenspleet, en vol
Van 't licht dat zich, in rust teruggeheven,
Niet zelf toont, maar op ied're schijf geschreven
Werd als glimmend scherfje der zonnebol.

Blank en rood, goud en zwart zijn als getijden,
Beurt'lings doorleefd: als men éen nastreeft, geldt
Die éene slechts, éen jaargetijde lang.

Zoo schijnt ook hier de godheid in zijn drang
Eerst 't wulpsch beslapen leger, dan het geld,
En dan de oude als toevlucht te belijden.Simon Vestdijk (1898-1971)
uit: Een snik tot glimlach omgelogen (2010)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

maandag 13 september 2010

Simon Vestdijk -- Hiërarchie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* Simon Vestdijk
* Een snik tot glimlach omgelogen= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Hiërarchie

Diepzeevisschen, van veel verstoken, mogen
Eén enk'le toorts als alziend oog voortdragen,
In monsterlijk en argloos ondervragen
Van wat de duisternis hun wil gedoogen

Aan kleur en prooi... Zij zwemmen door hun dagen
Als waren het geen nachten tot de hooge
Klare zeespiegel toe... Hoe kan bedrogen
Dit volk zoo lustig zich aan 't leven wagen?

Daarboven de dolfijn en de trireme,
Het koopvaardijschip en de pantservloot,
Die - 't is te geef - vrijuit van 't zonlicht nemen,

Gunnend geen schilfer aan de diepzeedood,
Waar lampjes mijnen boren, waar de mijnen
Hemelen zijn waaronder oogen kwijnen...


Simon Vestdijk (1898-1971)
uit: Een snik tot glimlach omgelogen (2010)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 10 september 2010

André van der Veeke -- Bar Cassablanca

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* André van der Veeke
* Rotterdam vertrekt= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Bar Cassablanca

Drinkend onder de zuidelijke hemel
van mijn jeugd in bar Cassablanca

Jonge vrienden verdringen zich
Al oog ik even oud als zij – ik draag
mijn leeftijd als een ziekte met me mee

De smalle kroeg deint als een schip
In de eindeloze nachtzee fonkelt een oog

Een man gaat onderuit, een meisje
wankelt naar me toe, ik inhaleer haar blikken
en mijn oude bloed raakt aan de kook

Ik laat haar kiezen, hotel of park, terwijl
mijn hand de steile helling van haar borst
verkent: afgrond, schaduw, droom


André van der Veeke (1947)
uit: Rotterdam vertrekt (2010)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

donderdag 9 september 2010

Hans Kloos -- in een kist met boeken

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


* Hans Kloos
* Je ziet hier iedereen voorbijkomen= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
[Van Houweningenstraat]


in een kist met boeken
een biezen mandje op de rivier,
een achterbak die naar benzine ruikt en natte kat,
tussen balen boeken, dozen babyvoeding,
in het vrachtruim op de toeristenkoffers --

er zijn nog veel meer manieren
om aan het ene leven te ontsnappen
hopend op een beter

en altijd dreigt er ademnood,
de knellende omarming van het water,
de porrende stroomstok van de agent,
de nietsontziende neus van de douanehond,
de vrieskou van het vrije luchtruim

en het schurend vermoeden
dat aan het eind een kist klaarstaat
zonder boeken

als niet een Elsje tussenbeide
komt, je zwijgende reis
heeft voorbereid, het hijgend gevaar
afleidt en ergens aan de overzijde
een nieuw bed voor je spreidt


Hans Kloos (1960)
uit: Je ziet hier iedereen voorbijkomen (2010)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

dinsdag 7 september 2010

Lammert Voos -- Beloften

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* Lammert Voos * Grensman
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =beloften

in de nacht luister ik naar het ruisen van
mijn grijze zee en weet dat jij vervuld van
eeuwigheidangst daar ergens in het duister zweeft en
de reddingsboeien zijn samen met jou gezonken,
dus ga nou maar, hier is nog slechts kou en er
valt helemaal niets meer te bespreken; je vrouw zwijgt
ook al maanden, als ze al ooit iets te zeggen
heeft gehad en ik beloof je dat ik je ogen zal sluiten
en je handen zal loswrikken van de randen van het bed
en ik beloof je dat ik je gebit zal indoen en
de smerige po zal legen, jou je waardigheid
laat en ik beloof je dat ik je zal missen,
je stem niet zal vergeten en ik beloof je
dat ik het meen


Lammert Voos (1962)
uit: Grensman (2010)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

Daan Doesborgh -- Afscheidsgedichten

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
* Daan Doesborgh
* De Venus Suikerspin
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Afscheidsgedichten


We zijn een beetje uitgepraat,
Ik en ik.
Misschien moesten we elkaar
Maar een tijdje niet meer zien.

De nachten zijn het ergst.

De dingen die ik toen ik me leerde kennen
Zo speciaal aan me vond zijn door de jaren heen
Die kleine dingetjes geworden
Waar ik me zo aan erger.

De nachten zijn het ergst.

Ik heb altijd het gevoel dat ik
Gewoon niet luister als ik praat.
Ik denk ook altijd alleen aan mezelf
En nooit eens een keertje aan mij.


Daan Doesborgh (1988)
uit: De Venus Suikerspin (2010)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

zondag 5 september 2010

Quirien van Haelen -- Bollywood

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Quirien van Haelen
* website * wiki

Zap


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Bollywood

De basis is gewoonlijk een verhaal
Nog dunner dan het dunste rijstpapier
Juist daarom is het genre geniaal

En het bezorgt me dan ook veel plezier
Te kijken naar zo'n film vol dans en zang
Waar alles wat gebeurt, gebeurt met zwier

Zelfs als er weer eens sprake is van dwang
Een meisje dat moet trouwen met een boef
Zelfs dan ben ik nog geen seconde bang

Ik ga niet plassen als ik niet echt hoef
Want ik vertrouw het genre helemaal
Haar ware liefde heeft vast nog een troef

In Bollywoodfilms zweert men consequent
Bij glamour, romantiek en happy end


Quirien van Haelen (1981)
uit: Zap (2010)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

vrijdag 3 september 2010

J.J. Slauerhoff -- De vagebond

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =J.J. Slauerhoff
* wiki * dbnl * ing


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
De vagebond

Morgenwind wekt mij, blaadrend in de boom
Waaronder ik in droom lag met een vrouw
Zo wulps als lieflijk, maar zelfs in die droom,
Toch zeer kortstondig, bleef ik haar niet trouw.

De kim woei open. Ik was weer verheugd
En wies mijn warm gezicht in morgendauw.
Ik roofde een landmeisje haar melk en deugd
Met volle teugen, en had geen berouw.

Ik leef. Ik vrees alleen dat ’t web van wegen
Dat zich al nauwer om de wereld spant,
Mij niet meer doorlaat naar het ver gelegen,
Steeds wenkend en steeds wijkend wonderland.


J.J. Slauerhoff (1898-1936)
uit: Serenade (1930)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l

woensdag 1 september 2010

Prosper van Langendonck -- De zwerver

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Prosper van Langendonck
* LJ Coster * wandelpad
* dbnl * wikipedia


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =De zwerver

De heide ontrolt haar bruine vacht
langs de eindloze avondvlakte,
waarop een grauwe wolkenvracht
in klamme neevlen zakte.
De raven gieren krassend rond,
loom zwoegend door de locht,
en stuwen traag ten horizont
haar hongerige tocht.

Waar ligt nu ’t doel? Waarheen de gang
al door die woeste heiden?
Geen jachtroersknal, geen klokkenklank
kan d’oude Zwerver leiden,
die, stijf en stram en moe van ’t àl,
zó hopeloos alleen,
een spoor zoekt dat hem voeren zal
ter uitkomste – of waarheen? …


Prosper van Langendonck (1862-1920)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere dag een gedicht per mail.
Aan- en afmelden: http://lists.freeteam.nl/mailman/listinfo/coster-l